Kto przyczynił się do upadku komunizmu w polsce w 1989

7 proc. ankietowanych wówczas uważało, że przemiany w Polsce nie miały większego wpływu na .Przed wybuchem stanu wojennego utworzono największą w historii Polski organizację - NZSS Solidarność z Lechem Wałęsą na czele.. Lech Wałęsa- urodzony w 1943 roku.4 czerwca 1989 roku… 4 czerwca 1989 roku przesądził o upadku komunizmu w Polsce .. Podobny proces zaczął też zagrażać szeregom aparatu partyjnego, liczącym ponad 12 tysięcy funkcjonariuszy.W 2009 r. 44 proc. Polaków uważało, że wydarzenia 1989 r…


Czytaj więcej

Studium przypadku dziecka agresywnego

We wrześniu 2009 r. kontynuowałam wychowawstwo w grupie dzieci 6 letnich.. Chłopiec zaczął niesystematycznie uczęszczać do przedszkola, co w konsekwencji doprowadziło do braków programowych.dziecka, mogące stać się powodem wystą-pienia u niego zaburzeń.. Nauczyciel - świadek zdarzenia przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie polegające na naruszeniu norm społecznych i zasad obowiązujących w szkole ( w przypadku dziecka z deficytami rozwojowymi będzieProblem agr…


Czytaj więcej

Sprawdź czy funkcje fig są równe jeśli

diary off wyłącza zapisywanie sesji do momentu wydania polecenia diary on które wznawia zapis Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line help wyświetla listę .w której pierwszym argumentem jest funkcja, a drugim - przybliżona wartość poszukiwanego miejsca zerowego.. Obie funkcje są tak samo zbudowane i potrafią sprawdzić do 255 warunków (testów logicznych) jednocześnie.sprawdz czy funkcja jest ciągła.. Jeśli wszystkie są takie same jak pierwsza to licz.jeżeli zwróci 3 w przeciwn…


Czytaj więcej

Metody testowania oprogramowania

Jak wynika z tabelki, obie metody testowania - manualna i automatyczna mają swoje zalety i wady.. Wśród najpowszechniejszych metod testowania oprogramowania można .Metody testowania oprogramowania Testowanie oprogramowania proces związany z wytwarzaniem oprogramowania.. Jednym z powodów jest brak solidnych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji o tej dyscyplinie.. Podejście hybrydowe zwane badanie szary-box może być również stosowana do metodyki testowania oprogramowania.Dostępne oprogram…


Czytaj więcej

Historia i społeczeństwo europa i świat pdf

Europa i świat, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikumFormat: PDFRozmiar RAR: 60.3 MBHasło: BrakJakość: HQWydawnictwo: Wersja Językowa: Polska„Poznać przeszłość.. Podręcznik (2015) -6% .. Wątek: Wojna i wojskowość Numer dopuszczenia MEN: 665/3/2014 Autorzy: Bohdan Halczak, Roman Józefiak, Małgorzata Szymczak zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktycznaśredniowiecznej Europy, · formułuje własn ą ocen ę wypraw krzy żowych 6.. Podręcznik, podręcznik do liceum ogólnokształcące…


Czytaj więcej

Błędy komunikacyjne w negocjacjach

Delikatny sposób wyrażania krytyki i odmowy (perswazja, negocjacja, empatia).. Negocjatorzy nastawieni na osiągniecie własnego celu, zapominają o wsłuchiwaniu się w argumenty drugiej strony.. Pracując w grupie nie mówimy wszystkim o zmianach, które nastąpiły.. Wybra-ne z literatury przedmiotu definicje negocjacji nie ograniczają samego pojęcia do sfery ekonomii, biznesu, finansów, lecz obejmują także działania komunikacyjne w wymiarze uniwersalnym.Ostatnio nastąpiły gwałtowne zmiany w komunikac…


Czytaj więcej

Krótka historia telefonu komórkowego

I to szesnaście lat przed Bellem.. Przełączanie między nadajnikami (których zakres częściowo się pokrywał) następowało dynamicznie, co zapewniało ciągłość rozmowy.Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu - i to zarówno tego stacjonarnego, jak i komórkowego.. Podziel się na Facebooku.. Zapraszamy do zakupu nowego i najlepszego telefonu , którym jest nokia lumia 610 .Mozesz kupić go dla siebie lub podarowac go dla innej osoby.Jest dotykowy ma duzy ekran i jest czarny.Tylko dzis rabat - 2…


Czytaj więcej

Potop szwedzki przyczyny i skutki

Etapy lekcji: .. Przyczyny wojny: - zdrada Hieronima Radzijowskiego, - Królowie polscy z Dynastii Wazów bezprawnie używali tytułu króla Szwecji, - Bogactwo gospodarcze Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, - Szwedzi chcieli z Bałtyku stworzyć własne "morze wewnętrzne" 2.. "Potop szwedzki" Geneza: - wzmocnienie pozycji Szwecji przy jednoczesnym braku środków na żołd dla licznej armii - osłabienie Rzeczypospolitej (dotychczasowe wojny, konflikt o Ukrainę)Potop szwedzki (1655-1660), Głównymi pr…


Czytaj więcej

Po jakim czasie furagina znika z organizmu

Bralem z 5 razy przez 2,5 miesiaca.. Bralem z 5 razy przez 2,5 miesiaca.. Poprawia się zmysł smaku i powonienia.. W ślinie obecność THC możesz wykryć przez bardzo krótki czas.Furagina, inaczej furazydyna, furaginum jest lekiem stosowanym w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego (ZUM) - wyjątek zakażenia Pseudomonas aeruginosa.. Aleksandra Witkowska; Po jakim czasie po przyjmowaniu Furaginum Teva można pić alkohol?. Z reguły poprawa jest po kilku dawkach, z reguły co nie oznacza, że za…


Czytaj więcej

English class a1 unit 5 wordwall

mikulska.. Jak inaczej można ująć to zdanie?This quiz is incomplete!. by jadwiga_wludarczyk.. jadwiga_wludarczyk..


Czytaj więcej