Ocenianie kształtujące nacobezu

Przedstawiamy dwa podejścia do oceniania kszt1 Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące ( OK ) częste ocenianie ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału.. Posługuję się językiem polskim w sposób poprawny.. Wiemy więc, dokąd zdąŝamy i co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć.. Od dwóch lat obserwuję absurd ciągłego oceniania, które pomimo jasnych kryteriów nie daje uczniom jasności w ocenianiu i nie mobilizuje ich do pracy.Program Szkoła Ucząca Się promuje i uczy oceniania kształtując…


Czytaj więcej

Kodeks etyczny dla administracji

Za ich przykładem Kodeksy Etyki wydawane są praktycznie we wszystkich urzędach gmin oraz miast.. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach .postawy etyczne pracownikÓw administracji samorzĄdowej 85 przestrzegania prawa, jak również od jakości kadr służby publicznej (kultury, kom- petencji, walorów etyczno-moralnych, odpowiedzialności)…


Czytaj więcej

Zmiany w środowisku przyrodniczym arktyki

A) Ogólna charakterystyka Arktyka to obszar Ziemi otaczający biegun północny.. - Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.Wymienisz nazwy organizmów żyjących w Arktyce.. Mapa witryny.. Czy można dostosować się do tych zmian?. Antarktyda to kontynent, który wraz z okolicznymi wyspami i Oceanem Południowym, .1.Opisz ludy zamieszkujące Arktykę i warunki ich życia.. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w osta…


Czytaj więcej

Felix net i nika powieść science fiction

Tom 5 (Rick Riordan), Elfy ziemi i powietrza.Temat 1. .. (science fiction) - powieść o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństw.,,Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka'' to siódma część tejże serii.. Co waż­ne - moż­na ją czy­tać bez zna­jo­mo­ści poprzed­nich tomów cyklu, a więc spraw­dzi się jako pre­zent dla każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka - zarów­no tego, któ­ry ma na książ­ki z serii osob­ny .Fantastyka n…


Czytaj więcej

Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie

Kiedy wyruszali z portu, ich odbiornik GPS wskazywał 35°20'N i 25°08'E.. Rodzaje skal: - liczbowa np. 1:1000 - mianowana np. 1 cm.-10 km - linowa np. (patrz załącznik przykład mapy linowej) Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000 czyli pomniejszono np. ziemie 1000000 razy.. Sygnatury punktowe mogą mieć formę: - figur geometrycznych, np. kwadratu, prostokąta, koła, trójkąta, rombu wewnątrz których mogą być wyrysowane mniejsze figury geometryczne lub inne znaki.. Ponadto Współrzędne…


Czytaj więcej

Świat w okresie międzywojennym test podsumowujący rozdział vi

VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Materiał zawiera 6 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych oraz 2 polecenia dla ucznia; tabela wyboru, połączenia w pary, porównania faszyzm, nazizm, stalinizm; dopasowanie imion i nazwisk do zdjęć, zdania prawdziwe czy fałszywe, uzupełnienie tekstu.W pliku znajdziesz testy wraz z odpowiedziami.. Polska i świat w latach 1945-2003Rozdział IV Świat między wojnami str. 87 - 110 Świat między wojnami Rozdział V II wojna Światowa str. 11…


Czytaj więcej

Na czym polega zaćmienie słońca i księżyca fizyka

W jaki sposób mierzymy odległości astronomiczne?. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że wypadkowe natężenie pola elektrycznego zawsze zeruje się w pewnym punkcie na osi x ⁠(innym niż nieskończoność)?. Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi i kiedy Ziemia znajduje się w jednej linii pomiędzy Słońcem a Księżycem, to dochodzi do zjawiska zaćmienia.Słońce, w czasie trwania zaćmienia, było prawie cały czas zakryte chmurami.. Jednak to zaćmienie Księżyca jest częściej obserwowane, ponieważ mo…


Czytaj więcej

Napisz recenzje filmu nieplanowane

Podziel się „ Nieplanowane": słabe kino, skuteczna propaganda [RECENZJA].. Adaptacja fimowa Zemsty Katy .. "Nieplanowane" reż. Ch.. Dziś wieczorem, parę dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przeprowadzania w Polsce .Internauci skrytykowali fragmenty recenzji filmu "Nieplanowane" w "Wysokich Obcasach" Fot. Jako jedna z najmłodszych dyrektorek kliniki Planned Parenthood w USA Abby Johnson była współodpowiedzialna za przeprowadzenie przeszło 22 000 aborcji.Bohaterka filmu „Nieplanow…


Czytaj więcej

Vw tiguan zmiana języka w komputerze na polski

Cytuj; .. Niektóre komputery sprzedawane w naszym sklepie posiadają zainstalowany system Windows w języku innym niż polskim.. Częsta zmiana na światła mijania jest uciążliwa, i czasem można zapomnieć zmienić światła, co może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.Zmiana języka w komputerze z systemem Windows 7.. Aby można było pobrać i zainstalować pakiet interfejsu języka (Language Interface Pack - LIP), na komputerze musi być zainstalowana oryginalna wersja systemu Windows, a komputer musi sp…


Czytaj więcej

Trudne pytania z fizyki kwantowej

To właśnie dzieje się z Ziemią i z Ludzkością.. Czesław Radzewicz (53 l.) - fizyk doświadczalny zajmujący się optyką nieliniową i kwantową, femtochemią oraz fizyką laserowych źródeł promieniowania.. Cóż, według niektórych naukowców jest dokładnie odwrotnie - fizyka kwantowa może wyjaśnić dlaczego podejmujemy nieraz irracjonalne decyzje oraz pomóc rozwiązać sprzeczności między wynikani niektórych badań psychologicznych.Dzięki temu możemy uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie mają najnowsze odk…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt