Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym 2019

Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów.obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, oceny z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania dokonywana będzie na płaszczyźnie indywidualnej - co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych, motywowanie na pomocą wzmacniania za prawidłowe zachowanie, ignorując nieodpowiednie,Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szcz…


Czytaj więcej

Napisz recenzję filmu harry potter

Zbuduj minifigurkę Syriusza Blacka i pomóż mu uciec przed dementorami.. Nagrodzeni zostaną autorzy 3 najlepszych recenzji.. 2010-03-28 20:31:08; Lubsiz książki/ filmy Harry Potter?. Zaczęło się od czytelników, jednak szybko udało się.Harry Potter został również bohaterem gier - komputerowej i karcianej, które kupić można również w Polsce.. Jest to ekranizacja książki Joanne K. Rowling o tytule Harry Potter i Kamień Filozoficzny.W Stanach Zjednoczonych filmowi nadano tytuł zgodny z tytułem amery…


Czytaj więcej

Napisz reakcję otrzymywania trioleinianu glicerolu

Zadanie 2 Margarynę można otrzymać w procesie katalitycznego utwardzana tłuszczów ciekłych.. Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego: Wzór półstrukturalny glicerolu: Wzór półstrukturalny tripalmitynianu glicerolu:Tristearynian glicerolu, stearyna - organiczny związek chemiczny z grupy trójglicerydów, ester gliceryny i kwasu stearynowego.. Reakcja hydrolizy skrobii 8. napisz równanie tej reakcji , wiedząc ze cząsteczka tego tłuszczu powstała z trzech cząsteczek kwasu palmitynowego ?. Uważana jest z…


Czytaj więcej

Wymień etapy procesu integracji europejskiej

3) Raport Komisji ds. Proces integracji nie był pozbawiony problemów.. Opisz podstawowe cechy państwa, rolę państw w procesie integracji europejskiej, oraz wyzwania, jakie przed koncepcją państwa stawia proces integracji europejskiej.. .HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.Ojcami europejskiej integracji byli Robert Schuman i Jean Monnet.. Proces akcesyjny - czyli proces przystępowania kraju do UE - dzieli się na trzy etapy, a zamknięcie każdego z .Single European Act) był umową międzynarodową zaw…


Czytaj więcej

Jak skopiować oryginalną płytę cd na pendrive

- napisał w Off topic: Witam!. 2019-02-12 12:39:05; Wybór pendrive 'a 2012-02-02 13:51:33; Dlaczego gdy Sciągam grę Mnecraft na pendrive 'a to nie chce mi sie otworzy na innym komputerze?. W naszym poradniku krok po kroku wyjaśniamy w jaki sposób zgrać muzykę z płyty CD do postaci plików audio.Na oryginalnych płytach CD nie można tak po prostu skopiować piosenek, ponieważ nie są one zapisane w formacie mp3.. Ostatnio zmieniłem komputer na netbook'a bez napędu CD.. Zatrzymuje się na 95 %.Wypalan…


Czytaj więcej

Autorskie prawa osobiste przeniesienie

Te są bowiem ściśle związane z osobą twórcy i jako takie nie mogą zostać przez nikogo odziedziczone.. W różnych państwach są różnie pojmowane.. Nie podpisujemy umowy o dzieło, bo niczego od nikogo nie zamawiamy i za nic nie płacimy.. Według koncepcji monistycznej nie są one oddzielne od autorskich praw majątkowych (tak stanowi prawo niemieckie), według koncepcji dualistycznej są albo odrębne od dóbr osobistych, albo .W takich sytuacjach często spotykaną praktyką jest wskazanie w umowie, że prze…


Czytaj więcej

Energię fotonu możemy obliczyć z zależności □ a □ b □ c □ d

c) 800 razy.. czechy.. Energia kwantu promieniowania rentgenowskiego (lambda)=5*10^-9m jest większa od energii fotonu światła widzialnego (lambda) = 0,4 : a)80 razy b) 125 razy c) 800 razy d) 1250 razy 5.. A. mogą mieć tę samą energię wewnętrzną B. nie mogą mieć tej samej energii wewnętrznej C. jedynie od temperatury ciała D. jedynie od liczby cząsteczek (atomów) w danym ciele E. zarówno od masy ciała, jak i od jego temperaturyEnergia niesiona przez światło jest kwantowana, tzn. przesyłana jest…


Czytaj więcej

Udowodnij ze dla dowolnych liczb rzeczywistych x y prawdziwa jest nierownosc 4x25y2

x^2y^2 + 2x^2 + 2y^2 - 8xy + 4 > 0Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x4+y4+x2+y2≥2(x3+y3).Rozwiązanie zadania - Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x^4 + y^4 + x^2 + y^2 ≥ 2(x^3 + y^3).Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych takich, że , prawdziwa jest nierówność .. Rozwiązanie: Całość zadania sprowadza się do tego aby wymnożyć wyrazy po prawej stronie, przenieść je na lewą stronę.. Udowodnij, że dla dowol…


Czytaj więcej

Biznes plan na zakup ziemi rolnej

wystarczy że otworzysz u nas odpowiedni pakiet Konta Biznes.. Dodano: 15-07-2015 12:46 .. Agencji udzielanie nowego rodzaju pomocy polegającej na częściowej spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub .Tymczasem na terenie miast znajduje się przeszło 800 tys. ha ziemi.. Restrukturyzacja tych gospodarstw zależy w głównej mierze od wzrostu przychodów z gospodarstwa.Szansą dla nich może być bezzzwrotna premia w wysokości 60 000 zł.9) zakup gruntów rolnych…


Czytaj więcej

Wymień wszystkie próby mtsf tj międzynarodowego testu sprawności fizycznej

Próba szybkości Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwi.Próby sprawności fizycznej dziewcząt 17,5-letnich (klasa II).. Zwycięzca MTSF w kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund (liczba).. Skok w dal z miejsca (cm).. 27 1 11 5,1 liczba prób 2.. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze…


Czytaj więcej