Jak sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego

Sprawdzenie przytomności poszkodowanego (potrząśnij za ramiona i spytaj czy wszystko w porządku) 3.. Należy to robić z umiarem i wyczuciem.Pozycja boczna powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę piersiowa, by nie utrudniać oddechu.. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, przed oceną stanu przytomności poszkodowanego, musi ocenić najpierw, czy miejsce jest bezpieczne i czy może podejść do poszkodowanego, nie narażając własnego życia.Przyczyn…


Czytaj więcej

Ciekawostki o notacji wykładniczej

W. DoroszewskiegoNotacja wykładnicza bez stresu.. Treść zadania: Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczbę wymierną i wypisuje ją na standardowym wyjściu w notacji wykładniczej (czyli takiej, w której 0.2 to 2.0e-1).Równania wykładnicze - obliczanie wykładnika potęgi Z podanego równania wykładniczego należy wyznaczyć wykładnik potęgi doprowadzając lewą i prawą stronę równania do potęg o tych samych podstawach.. Mantysę utworzyłeś zmniejszając daną liczbę o 7 miejsc stąd zap…


Czytaj więcej

Fala uderzeniowa efekt dopplera

Efekty terapii falą uderzeniową.. Ultradźwiękowe dopplery są używane w wielu różnych sytuacjach do obrazowania ultrasonograficznego i innych zastosowań ultradźwiękowych.Technologia Dopplera ultradźwiękowego jest stosowana od dawna do określania prędkości i kierunku przepływu płynów, takich jak woda czy powietrze.. ", "revised": "2020-09-21T18:36:14Z", "printStyle": null, "roles": null, "keywords": ["sonic boom", "shock waves", "grom d\u017awi\u0119kowy", "fala uderzeniowa .Fala - zaburzenie roz…


Czytaj więcej

Przedszkole montessori poznań sołacz

W odległości około 1100 m od inwestycji przebiega .Przedszkole Montessori Leśna Akademia, Poznań.. Wykorzystujemy pliki cookies, aby usprawnić działanie strony.. Sprzyja to wymianie umiejętności, obserwacji oraz wzmacnia wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.Bambini Przedszkole Niepubliczne Montessori .. Grupy przedszkolne liczą maksymalnie do 18 dzieci- młodsza, do 23 dzieci starsza.. Na co więc jeszcze czekasz?. 1484 osoby lubią to · 91 osób mówi o tym · 21 użytkowników tu było.. Wraz ze …


Czytaj więcej

Liczba pi na przestrzeni wieków

Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na .Badali ją już starożytni Egipcjanie, Wisława Szymborska poświęciła jej wiersz, a matematyk William Shanks przez 15 lat wyliczał 707 cyfr jej rozwinięcia.. Wisława Szymborska Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi na stałe zostały wpisane w tradycje Małachowianki.. 7 starożytnych planet 3.. Wśród wybitnych postaci starających się na przestrzeni wieków oszacować liczbę π, oprócz Archimedesa i Ceulena, znajdziemy między innymi Ptole…


Czytaj więcej

Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta 120 stopni

Zauważmy, że jeśli ramię końcowe kąta znajduje się: a) w II ćwiartce, to ramię tego kąta możemy zapisać jako: 1 · 90° + α, gdzie (0 ° < α<90 °) 2 · 90° - α, gdzie (0 .Poniższa tabela przedstawia wartości funkcji trygonometrycznych dla często używanych miar kątów.. Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta 225 0.Więcej materiałów znajduje się na moich stronach: (gimnazjum i liceum) (szkoła podstawowa)6.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Oblicz wartości funkcji …


Czytaj więcej

Pasja informatyki protokoły sieciowe

Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.Protokół - ta 8-bitowa wartość wskazuje typ danych, które pakiet przenosi.. Pomimo różnic w każdym z tych modeli pojawiają się te same protokoły oraz urządzenia sieciowe co widać na zamieszczonej poniżej tabeli.. Warstwa sieciowa (model ISO/OSI - 3 warstwa), zwana również warstwą internetową odbiera posegmentowane dane z warstwy transportowej, a następnie wykonuje działania, dzięki którym pakiet…


Czytaj więcej

Gospodarcze skutki 2 wojny światowej

W wyniku II wojny światowej (wywołanej […]Nie wszyscy uważają, że II wojna światowa miała tylko negatywne skutki.. 85% Ukaż konsekwencje polityczno-społeczne I wojny światowej.. Odbudowa Rzeczypospolitej.. 1 ocena | na tak 0%.. 0 1 03.06.2014 o 15:38 rozwiązań: 1 .Skutki długookresowe.. Jednak najpierw wojna celna USA z Chinami, a potem trwający kryzys gospodarczy ujawniły zagrożenia dla ich działania.Wiele problemów dzisiejszej Polski wynika z dekad powojennej okupacji Polski przez komunistów …


Czytaj więcej

Syndromy trudności wychowawczych

Tak więc tym wszystkim negatywnym zachowaniom dającym się zauważyć u dorastającej młodzieży nie można przypisać jednoznacznego określenia.Trudności wychowawcze z takim dzieckiem mają przyczynę w jego zaburzonym funkcjonowaniu.. Jednak często się zdarza tak, że dziecko może poprawnie funkcjonować w rodzinie, a sprawiać problemy wychowawcze w szkole.. Na wstępie musimy wyjaśnić sobie, co rozumiemy przez trudności wychowawcze:" Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewn…


Czytaj więcej

Porównaj renesansowa i barokowa wizje miłości

Zycie człowieka toczy się wśród różnych odmian losu, raz jest dobre, a raz złe.Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami .zwróć uwagę na dualność średniowiecznej i renesansowej …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt