Reformy sejmu wielkiego w punktach

Odebrano Radzie Nieustającej i hetmanom władzę nad wojskiem, następnie zniesiono samą Radę, a komendę nad wojskiem powierzono specjalnej Komisji Wojskowej.. W latach 80 -tych XVIII w. Sejm ten do historii przeszedł jako Wielki gdy Ŝ , po pierwsze obradował ostatecznie w podwójnym składzie, po drugie uchwalił przełomowe dla historii Polski reformy.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Coraz częściej sąsiedzi mieszali …


Czytaj więcej

Przeniesienie do innej szkoły liceum

Umożliwia ono przejście ucznia np. z zasadniczej szkoły zawodowej, technikum czy szkoły artystycznej do liceum.- Dyrektor "starej" szkoły przesyła do wskazanej szkoły odpis arkusza ocen (może to być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).. Aby przenieść ucznia między szkołami w zespole szkół, np. z oddziału 2a liceum do oddziału 2at techni-kum, należy wykonać następujące czynności: 1.. Jeżeli jednak zdecydujemy się przenieść do innej szkoły, warto wiedzieć, co należy zrobić i jak to …


Czytaj więcej

Chłopi ws reymonta jako epopeja chłopska

Cechy powieści modernistycznej W swej powieści, przełamującej zasady obowiązujące w poetyce pozytywizmu, Reymont zastosował metodę realistyczną, przejawiającą się w szczegółowym opisie wsi i jej mieszkańców, ceremonii, obrzędów i zwyczajów, a przede wszystkim w relacjach z codziennego życia .Władysław Reymont - Chłopi - jako epopeja chłopska Dominika Grabowska 20 kwietnia, 2013 język polski , Młoda Polska No Comments Powieść Władysława Reymonta Chłopi nazwana została epopeją chłopską, zawiera b…


Czytaj więcej

Co to jest rezonans magnetyczny

Tak wygląda wynik rezonansu magnetycznego (fot.Rezonans - zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonej częstotliwości siły wymuszającej.. Przeprowadzono wiele testów naukowych, które dowiodły, że badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie bezpieczne.. Rezonans magnetyczny, czyli RM lub MRI, (magnetic resonance imaging) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej, szeroko stosowanej w medycynie.. Niektórzy uważa…


Czytaj więcej

Wernyhora lub chochoł z dramatu wesele

Chochoł - symbol marazmu i uśpienia, ale również nadziei na przebudzenie; weselna chata - symbol Polski i jej społeczeństwa; kaduceusz - symbol sporów narodowych, przywództwa politycznego oraz zniechęcania narodu do walki z zaborcąW witrażu Wernyhora głosi słowo, które się wypełniło , słowo kreatora powołujące do życia, równoznaczne z rozkazem bojowym.. Jeżeli znasz inne definicje dla hasła „wernyhora" możesz dodać je za pomocą formularza dostępnego w opcji Dodaj nowy.Pamiętaj, aby definicje by…


Czytaj więcej

W jakim czasie przejedziemy podaną drogę z podaną prędkością poziom c

Z jaką prędkością poruszało się auto, jeśli poruszało się z tą samą prędkością?. km km a) 200 km, 40 d) 210 km, 70 h h km km b) 64 km, 8 e) 45 km, 15 h h km km c) 65 km, 13 f) 120 km, 60 h km g) 72 km, 18 h km h) 80 km, 8Poziom c w jakim czasie przejdzie mu podaną drogę z podaną prędkością 200km,40km/h Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.w jakim czasie przejedziemy podaną droge z podana prędkością?a)200km,40km/h ,b)64km,8km/h c)65km,13km/h d)210km,70km/h e)45km,15km/h f)120km,60km/h g)72k…


Czytaj więcej

Dlaczego mejoza to podział redukcyjny

1 Zadanie.. 3 Zadanie.. Polub nasz Fanpage.. ], redukcyjna kariokineza, redukcyjny podział, podział komórkowego jądra w wyniku którego następuje redukcja liczby chromosomów o połowę dotycząca powstających komórek względem innych komórek organizmu; ma miejsce w trakcie powstawania gamet u tkankowych zwierząt a także u roślin - w tworzeniu zarodników albo ich odpowiedników; umożliwia utrzymanie stałości .Pierwszy podział mejotyczny Profaza I • najdłuższa faza mejozy • kondensacja fibrylli chromat…


Czytaj więcej

Przesunięcie godzinowe transformatora

Muszę obliczyć wartość teoretyczną kąta przesunięcia fazowego filtru 2giego rzędu RC, schemat poniżej.. Podpinam się pod temat, mając pytanie Czy potrafiłby ktoś wytłumaczyć sposób wyznaczania (połączenia) przesunięć godzinowych w transformatorze?. Warunki wynikające z kryterium II c) -napięcia zwarcia współpracujących transformatorów o tych samych napięciach znamionowych powinny mieć jednakową wartość ; stosunek UR/Ux, czyli kształty trójkątów zwarcia powinny być jednakowe.przy zwartych zacisk…


Czytaj więcej

Ocenianie kształtujące nacobezu

Przedstawiamy dwa podejścia do oceniania kszt1 Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące ( OK ) częste ocenianie ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału.. Posługuję się językiem polskim w sposób poprawny.. Wiemy więc, dokąd zdąŝamy i co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć.. Od dwóch lat obserwuję absurd ciągłego oceniania, które pomimo jasnych kryteriów nie daje uczniom jasności w ocenianiu i nie mobilizuje ich do pracy.Program Szkoła Ucząca Się promuje i uczy oceniania kształtując…


Czytaj więcej

Kodeks etyczny dla administracji

Za ich przykładem Kodeksy Etyki wydawane są praktycznie we wszystkich urzędach gmin oraz miast.. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach .postawy etyczne pracownikÓw administracji samorzĄdowej 85 przestrzegania prawa, jak również od jakości kadr służby publicznej (kultury, kom- petencji, walorów etyczno-moralnych, odpowiedzialności)…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt