Technik architektury krajobrazu przedmioty
Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, zajęcia artystyczneStudia na kierunku architektura krajobrazu.. Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych .technik architektury krajobrazu.. - czerwiec 2014/2015.. Naszą ofertę kierujemy do uczniów, którzy w dotychczasowej edukacji lubili biologię i geografię, interesują się tematyką przyrodniczą, posiadają wyobraźnię przestrzenną i w przyszłości planują studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczy, lub po prostu chcą zająć się .. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich.Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową - podstawa programowa technik architektury krajobrazu.. Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i .Praktyki zawodowe: 160 godz. - 4 tygodnie.. Jakie przedmioty są rozszerzone itp. Proszę pomóżcie, bo nie wiem co wybrać jeszcze papierów nie złożyłem do szkoły XDTechnik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.. Tu dowiesz się gdzie studiować, jakie zdawać przedmioty na maturze, jaką wybrać uczelnię oraz jaka praca po studiach.technik architektury krajobrazu Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.Informacja o zawodzie..

Prace w obiektach architektury krajobraz.

Lp.zawód - technik architektury krajobrazu 314202 Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.. Ogólnie Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności w.Technik architektury krajobrazu 314 202.. K2 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.). Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2 egzaminyPlan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (język angielski) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.. K 1: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu K 2 : Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej .Technik architektury krajobrazu - rozszerzona biologia, matematyka Technik geodeta - rozszerzona fizyka, matematyka Technik budownictwa - rozszerzona matematyka Technik robót wykończeniowych w budownictwie - rozszerzona fizyka, matematykaAby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: OGR.03..

- luty 2016/2017architektura krajobrazu.

Kompetencje zawodowe zdobywane w wyniku kształcenia Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę: w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery,Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową - podstawa programowa technik architektury krajobrazu.. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:.. Przedmioty zawodowe teoretyczne: historia ogrodów; działalność gospodarcza; podstawy architektury krajobrazu; rośliny ozdobneJakie przedmioty wliczają sie na profil do technikum Architektura krajobrazów 2011-05-30 19:31:46; Jeśli chcę dostać się do technikum klasa architektura krajobrazu to jakie przedmioty liczą się najbardziej?.

Jędrzeja Śniadeckiego w Ełkutechnik architektury krajobrazu.

Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu; Przedmioty zawodoweZespół Szkół nr 1 im.. Czas trwania: - 5 lat (po szkole podstawowej) Zatrudnienie.. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: chemia; Języki: angielski - obowiązkowyW programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologię i matematykę których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.Cykl kształcenia: 5 lat Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, informatyka.. Opis zawodu: Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.. Przedmioty rozszerzone: język angielski.. Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.Przedmioty rozszerzone : matematyka, biologia.. rolnicze i leśne.. Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach , w których znajdują się tereny zieleni - zakłady przemysłowe, szpitale .Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników..

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; OGR.04.

Mam problem =/ Chcę iść na ten kierunek ale słyszałem że jest ciężko z matematyki itp. Ktoś wie jak tam jest =/.. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością .. przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, zajęcia artystyczne,W programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.Technik architektury krajobrazu.. Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2 egzaminyPrzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka dla absolwentów gimnazjum.. Technik architektury krajobrazu zajmuje się zagospodarowaniem otoczenia człowieka przy wykorzystaniu środowiska naturalnego: rzeźby terenu i roślinności, a także architektury oraz elementów kulturowych danego miejsca.Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.. 2013-09-14 14:02:55; Architektura po technikum informatycznym 2013-09-05 23:01:22Zawód: Technik architektury krajobrazu; symbol: 314202 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.). Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.. Kwalifikacje w zawodzie.. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu.. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.). Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.. Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to biologia dla absolwentów szkoły podstawowej.. Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt