Mocne i słabe strony ucznia ankieta
Do Polski wróciłam dopiero 2 m-ce temu i już zapisałam się na Wydz.w przygotowaniu bilansu mocnych i słabych stron.. Poniżej zamieszczam mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy jakie nasuwają się po ich analizie oraz zestawienie szczegółowe.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, .. 2 Bez podziału na mocne i słabe strony.. - wstawanie rano.. Zdolno ści interpersonalne Tak, zawsze Tak Czasami tak Nigdy Szybko nawi ązuj ę rozmow ę z innymi lud źmi.. DZIECKO- Mocne strony: koleżeńska, duża poprawa w zachowaniu, stara .MOCNE STRONY SPOŁECZNE: Jak radz ę sobie z lud źmi!. SŁABE: - męczenie się ze znienawidzonymi przedmiotami/ nauczycielami.-zadania domowe.. Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest biernyMOCNA STRONA:taktowność,asertywnosc, stanowczość, dążenie do wyznaczonego celu ,nie okazywanie po sobie stresów,punktualnosc, rzetelnosć,rozwaznośc,twardo stąpam po ziemi,no i samodzielnosc i zaradność to podstawa.. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.Scenariusz: Beata Master Realizacja: Przedmarańcza/FUTUROWOMOCNE STRONY SŁABE STRONY • szkoła promuje zdolnych uczniów, umożliwienia im pokazanie się na zewnątrz, • szkoła jest zintegrowana ze środowiskiem lokalnym, • uczniowie i ich rodzice zadowoleni są z imprez organizowanych przez szkołę, • szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez ofertę zajęćSłabe strony to nieumiejętność skupienia się na jednym celu, czyli tzw.rozproszenie oraz niecierpliwość..

Potrzebą może być na przykład:Mocne strony szkoły.

Prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie.. Wprowadzenie.. Wykonuje estetyczne prace plastyczne.. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższymi danymi.. Metody pracy: - zabawy integracyjne, - rozmowy w kręgu, - metoda słowna, praca z tekstem, .Słabe strony Niski poziom umiejętności uczniów w zakresie Funkcjonowanie gimnazjum i technikum w jednym zespole - w szkole panuje spokój, starsi uczniowie wpływają pozytywnie na postawy młodszych kolegów, motywują do pracy wynikająca zSzkoław środowisku lokalnym odbierana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom.. MOCNE STRONY • chętnie uczestniczy w życiu rówieśników • buduje więzi ze środowiskiem • korzysta z informacji, które są skierowane do niego • odpowiada na zadane pytania • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych • uczęszcza regularnie na zajęcia • jest przygotowany do zajęć • ma dość dobre tempo wykonywanych .Informacje dotyczące prezentacji dziecka są jawne dla ucznia i opiekunów.. Zaznacz kółkiem numery tych zdań, z którymi się zgadzasz.. Umiej ętno ść komunikowania si ę Mówi ę gło śno i wyra źnie.- Ankiety dla uczniów - Ankiety dla rodziców 2..

Imię i nazwisko ucznia..... rok szkolny ..... - dyskoteki szkolne i inne.

Z badań wynika, że 80% uczniów ma trudności w nauce i jest to związane ze stresem.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Mocne i słabe strony ucznia.. Konspekt lekcji z przedsiębiorczości Czas trwania: 90 minut Cele lekcji (uczeń potrafi): Wiadomości: - wyjaśnić, na czym polega metoda analizy SWOT, - wymienić i zróżnicować analizowane obszary, - przedstawić schemat, wg którego przeprowadza się analizę SWOT.. - ciągłe bycie śpiącym - od innych można się zarazić chorobami itp.Mocne strony: Uczeo zgodnie współpracuje w grupie.. Cele ogólne: - zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie, - wzmacnianie poczucia własnej wartości.. - poznać przyjaciół.. Chętnie i starannie pisze - odwzorowuje, sprawnie liczy na konkretach w zakresie 20.. Jest zaradny i samodzielny w sytuacjach codziennych np. ubieranie.. Dobrze koncentruje uwagę na wykonywanych czynnościach.Mocne: -możemy znaleźć nasze zainteresowania i je szerzyć.. Rodzicom powinny być przedstawione podczas indywidualnej rozmowy o osiągnięciach dziecka.. Metody pracy: słowna, w tym rozmowa kierowana, ćwiczenia .Mocne i słabe strony ucznia - IPET Mocne i słabe strony ucznia - IPET Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej:Poznając swoje słabe i mocne strony będziemy w stanie racjonalnie oceniać w czym jesteśmy dobrzy, z czym mamy problem, co rozwijać w zgodzie ze zdrowym ego..

Jak mogę wykorzystać swoje mocne strony i w jaki sposób popracować nad słabymi?

10 Motywacja Motywacja jest sumą wszystkiego, co popycha człowieka do działania.. 2.Mocne i słabe strony ucznia Date: 19 listopada 2019 Author: sylwiaiwan 0 Komentarze Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej:mocne i słabe strony, zainteresowania.. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej-Analiza dokumentacji szkolnej - Podsumowanie 3.. Opublikowano w Kadra pedagogiczna.. TEST TWOICH MOCNYCH STRON Poniżej znajduje się 90 stwierdzeń.. Powstaje w momencie, gdy świadomie lub nieświadomie odczuwamy potrzebę i dążymy do jej zaspokojenia.. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną rzeczą.. SŁABA strona: z natury ozięblość,niska skala cierpliwości,,tłumienie w sobie dylematów.Jakie są mocne i słabe strony pracownika - dowiedz się, jak o nich mówić na rozmowie kwalifikacyjnej Zarobki Porady zarobkowe Jakie są mocne i słabe strony .. Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach.. Ankieta dla nauczycieli służy jedynie do przemyśleń (nie trzeba pisać odpowiedzi).. Umiejętności:Robić ankiety, ewaluację zajęć, tworzyć programy.. Mimo częstych sytuacji, że dwóch uczniów ma określony w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej taki sam stopień niepełnosprawności intelektualnej, okazuje się, że każdy z nich funkcjonuje zupełnie inaczej, inaczej się rozwija.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

I Prezentacja ucznia MOCNE strony: 1.Scenariusz zajęć wychowawczych Temat: Moje mocne strony.

Pamiętaj!. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 4 z 9 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYDZIECKO- Mocne strony: uzdolniona, taktowna, koleżeńska i życzliwa.. Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom, oraz Certyfikat Super Szkoła ; Uczniowie naszej szkoły i ich rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa oraz nauczycieli, którzy zawsze służą uczniom pomocą w pokonywaniu trudności w nauce w ramach cotygodniowych .Analiza SWOT - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.. W roku szkolnym 2017/2018 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, któraOpis funkcjonowania - mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy Mocne strony Słabe strony Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej - chłopiec chętnie biega, skacze, wspina się na drabinki, włącza się do gier ruchowych.- uczeń ma poczucie własnej wartości, - zna swoje słabe i mocne strony charakteru, - próbuje zmienić swoje zachowanie, - dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.. Czas trwania: 2 x 45 minut.. Cele operacyjne - uczeń: - jest świadomy swoich mocnych stron, - potrafi mówić o swoich zaletach, - zna mocne strony swoich kolegów.. Odpowiedzi zaznaczaj bez dłuższego zastanawiania się - pierwsza myśl jest najlepsza!. - poznać ciekawe książki, poznać autorów.-zdobywać wiedzę.. Nauczyciele .Kwestionariusz mocnych stron uczniów klas III-IV autor: Renata Czabaj .. Wie, która strona ciała jest lewa, a która prawa.. Wielu uczniów jest zniechęconych do nauki przez lęk, np.: odpytanie na środku klasy; przez stres, że coś mu nie uda się, przez agresję ze strony kolegów, itd.. Do budowania świadomości własnego ‚ja' warto wykorzystać pewną metodę poznawczą, pod której znakiem chcę postawić cały ten artykuł: "Name It, Claim It, Aim It",BO MOCNE STRONY SĄ W TOBIE I CZEKAJĄ NA ODKRYCIE!.Komentarze

Brak komentarzy.