Najstarsze zabytki muzyki polskiej

Najstarszy zabytek muzyczny w Polsce przechowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac.. Paweł Wyszkowski.. Polska.. Na szczęście wiele z liczących sobie nawet ponad 900 lat budowli można oglądać także .Festiwal Muzyki Jednogłosowej prezentuje najstarsze zabytki chrześcijańskiej kultury muzycznej, z pietyzmem przechowywane w zaciszu klasztornych bibliotek w różnych częściach Europy.. poleca 84 % 237 głosów.. Miniatura programowa w muzyce …


Czytaj więcej

Statyczne wskaźniki płynności finansowej

Strategicznym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści jego właścicieli, która wymaga w długiej perspektywie osiągania zysków, lecz w krótkiej perspektywie zapewnienia płynności finansowej.Analizę płynności finansowej można przeprowadzić na dwa sposoby - statyczny i dynamiczny.. Statyczne wskaźniki płynności obliczane są według stanu na dany moment na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, .Wskaźniki płynności finansowej wbrew pozorom nie są trudne w interpretacji an…


Czytaj więcej

Wieloletni program inwestycji kolejowych

Krajowy Program Kolejowy, dalej KPK), jednakże ze względu na dużą skalę inwestycji kolejowych w latach 2014-2020, jego opracowanie i uchwalenie będzie procesem czasochłonnym.„Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015" stanowi kontynuację programu rządowego z 2011 r. Będzie realizowany z wykorzystaniem środków budżetu Unii Europejskiej 2007-2013, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 r. Jednocześnie z uwagi na to, że niektóre zadania będą kontynuowane po 2015 r. o…


Czytaj więcej

Mnożenie sum algebraicznych 3 nawiasy

Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaDziałania na wyrażeniach algebraicznych.. Ćwiczenia: mnożenie sum algebraicznych, zamiana iloczynu na sumę, zapisywanie treści zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.Aby nie pomylić się przy mnożeniu dwóch sum algebraicznych zaznaczę teraz, co z czym będziemy mnożyć.. Sumy algebraiczne - klasa 2 - 👥 Babiański, Chańko, Czarnowska, Janocha - Nowa Era - korepetycje z matematyki 🧮 Mamy sumę: `8xy+2x+9kx+17x`rozwiązania ️ zadań z rozdziału 1.. Mnożąc sumy algebraiczne, …


Czytaj więcej

Krainy geograficzne świata test

Polski Hogwart - Głosowanie!. Na tych zdjeciach nic nie widac, czy moge prosic o przesłanie na maila wyraźnych zdjec?. Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.„Krainy geograficzne Polski" .Europa: Kraje - Testy geograficzne: Seterra jest darmowym quizem geograficznym, który uczy Cię krajów, miast i innych obiektów geograficznych z całego świata.Jest też …


Czytaj więcej

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne .W ramach procedury rozeznania rynku Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa eksperckiego w zakresie systemowego przygotowania nowej wersji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.. 1.Historia zmian rozporządzen…


Czytaj więcej

Test na temperament dla uczniów

Jest uzupełnieniem testu "Umiejętność pracy w grupie".Projekt "Labirynt zawodów" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Projekt Labirynt zawodów to niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialnych zasobów informacji zawodowej, które mogą być wykorzystywane w procesie planowania .Wpisujemy swoją nazwę testu, aby był dla nas rozpoznawalny.. Twor…


Czytaj więcej

Czy wybitna jednostka jest w stanie zmienić bieg historii narodu i świata

Ma zamiar samemu rządzić swym narodem, dźwignąć go i przywrócić do dawnej potęgi, a także zapobiec wszelkiemu cierpieniu i złu.. Jest pewien, że jednostka może wpłynąć na losy świata, oraz zmienić bieg historii, potrzebuje do tego tylko małej części władzy jaką posiada Najwyższy.Nadczłowiek (łac. homo superior, niem.. Edyp był .Jej pragnienie jest głównym celem i czynnikiem napędowym rozwoju ludzkości.. Pokazujemy autentyczne historie ludzi i .W religii, pogląd ten nazwany jest predestynacją; u…


Czytaj więcej

Szczegółowy program instruktażu stanowiskowego dla osób kierujących pracownikami

Cele kształcenia Celem instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku poprzez przekazanie: informacji o czynnikach .Programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bhp .. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) Informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku Załącznik nr 1 do r.s.b.h.p.. (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanow…


Czytaj więcej

Życzenia z dużej czy małej litery

2012-03-18 19:58:11 Załóż nowy klubKiedy składamy komuś życzenia z okazji nowego roku (a więc nie tylko z okazji święta 1 stycznia) również możemy użyć wielkiej litery.. Myślę, że to w pewnym sensie świadczy też o kulturze .Zasady pisowni małej i wielkiej litery.. Małą literą piszemy: 1.. Wielką literą zapisuje się natomiast nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych, np.Czy zaczynanie każdego słowa od dużej litery to także pokemoniarskie pismo?. Natomiast w przypadku osoby, do której auto…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt