Wyniki egzaminu predyspozycji językowych 2020
Sokrates Natolin ul. Belgradzka 44 02-793 Warszawa NIP: 951-211-63-54 tel.. od 11 sierpnia 2020 roku od godz. 10:00 .Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.; II termin1.. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy .- MEN informuje: Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - ogłaszamy konsultacje.. 504 182 159 e-mail: [email protected] numer konta: 64 1090 1694 0000 0001 0261 7929Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.; II termin1.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.. 22 44 80 334, 22 44 80 335 e-mail: [email protected] numer konta: 85 1090 1030 0000 0001 0727 7277 T.E.. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. 30, - kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z zgłoszą się do szkoły o godzinie 9.W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ..

Informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej zaplanowany jest na dzień.

Jak wcześniej informowaliśmy, sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej - 2020/21 - odbędzie się 30 czerwca 2020 o godzinie 10.00 w siedzibie szkoły.Dyrekcja Szkoły informuje, iż sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie będzie miał miejsce w .Test predyspozycji językowych | 29 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych | do 4 czerwca 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca | 5-9 czerwca 2020 r. Wyniki rekrutacji uzupełniającej | 10 czerwca 2020 r. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas dwujęzycznych | do 19 czerwca 2020 r. Informacje:T.E.. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 lipca 2020 r.; 9.wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należypamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.. Art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, tj. w czerwcu 2020 r.,przystąpiło 343 tys. spośród blisko 350 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.).Regulamin rekrutacji uczniów do XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im..

Jednocześnie informujemy, że wyniki matur będą dostępne po zalogowaniu się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

do 31 lipca 2020 r.; 9 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.Na rok szkolny 2020/2021 przelicza sięna punkty wynik egzaminu ósmoklasisty: 1) wynik przedstawiony w procentach z: a) językapolskiego, b) matematyki -mnożysięprzez 0,35; 2) wynik przedstawiony w procentach z językaobcego nowożytnegomnożysięprzez 0,3.. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 .Na podstawie § 11b ust.. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 lipca 2020 r.; 8. zm.) ogłasza się.. Punkty uzyskane za ten egzamin będą przeliczone według wzoru: liczba punktów x 0,13 i dodane do punktacji ogólnej kandydata.uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej: od 31 lipca 2020 - 4 sierpnia 2020 w dni robocze w godz. 9:00-15:00; możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowgo i złożenie nowego w tej samej lub innej szkole): od 31 lipca 2020 - 4 sierpnia 2020 w dni robocze w godz. 9:00-15:0011 sierpnia 2020 roku w godzinach 13:00-15:00; 12 sierpnia 2020 roku w godzinach 10:00-14:00. oraz w następne dni w godzinach 10:00-14:00..

Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego /w postępowaniu rekrutacyjnym może być poświadczona przez dyrektora szkoły kopia zaświadczenia/.

Art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują .. o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. S. Czarnieckiego w Warszawie 6 Strona 1.. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przezTermin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.Sprawdzian predyspozycji językowych - kl. VII dwujęzyczna..

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 12Terminy egzaminu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej): I termin - 29 czerwca 2020, godz. 12.00 - 13:30 II termin - 29 lipca 2020, godz.10:00 - 11:30.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.. do klas wstępnych -wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych -wyniki prób sprawności fizycznej, do .Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 mogą sprawdzić uczniowie dziś (31 lipca) od godz. 10.00 w systemie informatycznym ZIU.. I termin do 9 lipca 2020 r.; II termin do 31 lipca 2020 r.; 11 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przezindywidualnych predyspozycji kandydatów, należy pamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.. do 31 lipca 2020 r.; 7Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji.. 30 czerwca 2020 o godzinie 10.00 w siedzibie szkoły.Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.. do 31 lipca 2020 r.; 7Szanowni Państwo, Informujemy, że 5 czerwca odbędzie się w naszej szkole sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej według harmonogramu: - kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K zgłaszają się do szkoły o godzinie 8.. Sokrates Kabaty ul. Wąwozowa 20 02-796 Warszawa NIP: 666-141-81-94 tel.. Przedwczoraj, 8 maja br. przekazaliśmy go do konsultacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt