Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 20192020
Ostródaz innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się .. Imię i nazwisko: 2.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3557 razy.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. 2 pkt.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Dane osobowe: 1. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Data rozpoczęcia stażu: - 01.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. ubiegającego się o stopień.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Sprawdź, czy nauczyciel może w takiej sytuacji przedłużyć staż.opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. Jana Zamoyskiego w Łęcznej ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego I.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.1 Plan zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko: Elżbieta Karalus zwa i adres szkoły: Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej ul.szkolna Czarna Białostocka Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: r. Imię i nazwisko a stażu: Ewa Halicka Kwalifikacje: magister pedagogiki pedagogika kulturoznawcza kurs z metodyki sztuki studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.

Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie.Własny plan rozwoju zawodowego Art.9c ust.3 W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Musi oczywiście napisać dwa plany rozwoju zawodowego adekwatne do okresu stażu - w każdej ze szkół i uwzględniające ich specyfikę (art. 9 f. 2 KN).. Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami..

2.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Rozporządzenie mówi o powinnościach stażysty i wymaganiach.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPlan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobież cały dokument..

NawiązaniePlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Czasami, mimo odbycia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, nauczycielowi nie udaje się zrealizować wszystkich zadań ustalonych w planie rozwoju zawodowego.. Teczki stażysty.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.docx na koncie użytkownika gusiaczek123 • folder TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Data dodania: 27 maj 2011Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Nauczycielowi przysługuje prawo wniesienie odwołania (w ciągu 14 dni) od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.Plan rozwoju w przepisach rozporządzenia Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Stanowisko: nauczyciel religii 4.. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY I.. 2 pkt 3.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?.

czerwiec DokumentacjaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

nauczyciela kontraktowego.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. mgr Zofia Cofałka - nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokudotyczących awansu zawodowego: * Rozporządzenia MEN * Ustawa o systemie oświaty * Karta Nauczyciela - czytanie aktualności prawnych na łamach prasy oraz w Internecie, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego wrzesień 2014 2.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbRozwoju Zawodowego.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3323 razy.. Nazwa placówki: 3. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPo naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO .. Posiadane wykształcenie .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt