Podaj nazwy systematyczne węglowodorów oznaczonych numerami 1 2 i 6
Łatwo polimeryzuje tworząc polimer - polistilben.. Szkielet stilbenu obecny jest w resweratrolu, przeciwutleniaczu występującym w owocach.Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1-5. Podaj nazwy systematyczne węglowodorów przedstawionych za pomocą poniższych wzorów grupowych Bogan Bogan Rozwiązanie: a) 3,5-dietylo-2,2,5-trimetylo-4-propylooktan b) 3,3-dietylo-2,2,4-trimetylopentan .. Związki 1. i 2. są więc izomerami konstytucyjnymi.a) Podaj nazwy typów fosforylacji oznaczonych na schemacie numerami 1, 2 i 3. b) Podaj nazwę typu mechanizmu regulującego natężenie procesu oddychania komórkowego.. (0-1) Podaj nazwy wiązań chemicznych stabilizujących III-rzędową strukturę białka, oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Wpisz w lukę odpowiednią wartość.. METAN-CH4 ETAN-C2H6 PROPAN-C3H8 BUTAN-C4H10 PENTAN-C5H12 HEKSAN-C6H14 HEPTAN-C7H16 OKTAN-C8H18 NONAN-C9H20 DEKAN-C10H22 Powyżej zestawiono nazwy i wzory weglowodorów nasyconych zawierających od jednego atomuwegla (CH4) aż do .Narysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy systematyczne grup alkilowych, których nazwy zwyczajowe są podane poniżej: a) izopropyl, ^ c) sec-butyl, e) izopentyl, \ib) izobutyl, sjd) rert-butyl, f) neopentyl.-sj Zadanie 1.2 Zadanie 1.3 Narysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ tycznych:Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2..

(3 pkt) Podaj nazwy systematyczne węglowodorów oznaczonych numerami 2, 5 i 7.Zadanie 1.3.

Zakres rozszerzony.. Oceń, czy temperatura topnienia toluenu pod ciśnieniem atmosferycznym jest wyższa, czy - niższa od 5,53 oC.. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi: 1, 2, 3.Spośród związków oznaczonych numerami 1-5 wybierz te, które są względem siebie izomerami.. Uzupełnij poniższe schematy.. Punkt A leży na wysokości _____ m n.p.m. 6.2.. Zastosowanie ma również w produkcji rur, izolacji przewodów elektrycznych, płyt, profili, folii .2 Egzamin maturalny z chemii Arkusz I Informacja do zadań 1.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. Zadanie 33.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami: A,B i C.. 1 3 5 678 CH=CH2 4 CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH CH2=CH CH=CH2 C=C H H 2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH C CH2 H3C H2C CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 C CH CH3 Zadanie 1.. Węglowodór V: 2-metylobut-2-en; Węglowodór VIII: 2,5-dimetyloheks-3-yn; Zadanie 18.1.. Nazwę systematyczną alkoholu tworzy się dodając końcówkę -ol do nazwy węglowodoru, którego pochodną jest alkohol.. Zapisywanie wzoru sumarycznego tlenku baru1.. O ile metrów wyżej położony jest punkt B w stosunku do punktu A?. Po gimnazjum.. (2 pkt) Podaj nazwy systematyczne zwiQzków A i B. Nazwa zwiQzku B šwiatla przebiega wedlug Okregowa Komi§ia Egzaminacyjna w Poznaniu Material éwiczeniowy z chemii Poziom rozszerzony Zadanie 28..

Napisz nazwy systematyczne węglowodorów, których wzory oznaczono numerami V i VIII.

W odpowiedzi uwzględnij mechanizm działania enzymów.Zadanie 31.. Jeśli pierwiastek należy do grupy 1. układu okresowego, to jego wartościowość będzie równa jeden, jeśli jest to pierwiastek położony w 2. grupie, to będzie miał wartościowość dwa.. c) Ustal, czy przy wzmożonych procesach anabolicznych w komórce ma miejsce inhibicja czy stymulacja aktywności enzymu fosfofruktokinazy.Podaj nazwy pochodnych węglowodorów, do których należałyby związki organiczne zawierające grupy funkcyjne (fragmenty cząsteczki PAS) oznaczone w powyższym wzorze numerami 2 i 4, 3 i 4 oraz 1 i 2. Podaj nazwę jednej grupy funkcyjnej, występującej w cząsteczce PAS, która może brad udział w reakcjach z odczynnikami: a) HCl, b .6.1. Podaj wysokość bezwzględną punktu A.. Wykonaj obliczenia i wpisz w lukę poprawną odpowiedź.. Pogrupuj w pary podane niżej związki i podając ich wzory półstrukturalne przyporządkuj do wzoru ogólnego.. niższa; Zadanie 18.2Podaj nazwę systematyczną izoprenu oraz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy izoprenu..

Podaj nazwy systematyczne organicznych produktów tej reakcji.

WłaściwościZadanie: podaj nazwy systematyczne następujących węglowodorów Rozwiązanie: a 3 metylo pentan b but 1 en c but 2 yn d 3,3 dimetylobut 1 en e heks 2 en Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.1.1.. Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów.. (0-1) Na przykładzie enzymów białkowych wyjaśnij, w jaki sposób struktura przestrzenna białka warunkuje jego funkcję katalityczną.. Autor rozwiązania.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. 2013-09-10 19:22:35Zad.2.30 ID:1522 [2009] 1. Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.. Spośród związków oznaczonych numerami 1-5 wybierz te, które są względem siebie izomerami.. Rozwiązanie: Cząsteczki 1. i 2. mają tą samą liczbę atomów węgla i wodoru (odpowiednio osiem i osiemnaście), różnią się natomiast ułożeniem atomów.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Stylben (stilben) - organiczny związek chemiczny z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i nienasyconych.Występuje w dwóch odmianach izomerycznych trans i cis (izostilben)..

Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi : 1, 2, 3.

(3 pkt) Benzoesan sodujest jednq z najbardziej znanych substancji konserwujqcych (symbol E 211), stosowanq w przemyšle spožywczym.Wartościowość drugiego pierwiastka trzeba znać bądź też jest ona podana w nazwie.. (0-2) Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. 875 .. To jest chemia 2.. Maturalne karty pracy.. 2010-04-23 17:30:04 Napisz wzory i nazwy systematyczne soli.. W ostatnim podpukncie powinno być chyba 1,5 dietylo-6-metyloheptan.. Związek trzeci ma dziewięć atomów węgla oraz dwadzieścia atomów wodoru.. Tworzy bezbarwne lub żółtawe kryształy.. Zawierają w swojej budowie jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.. Zobacz rozwiązanieMożna go ponownie użytkować, jest on jednak mniej bezpieczny dla naszego zdrowia niż HDPE i PP (czyli plastiki oznaczone numerami 2 i 5).. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.. Zapisz numer oznaczający wzór tego związku, który może występować w postaci enancjomerów.. Podaj nazwy, bardzo proszę potrzebuję jak najszybciej mam czas do 17.Podaj nazwy systematyczne węglowodorów.. Często używany do produkcji opakowań do żywności.. 1)glikogen -> glukoza, 2)kwas mlekowy-> glukoza, 3)glu…Weglowodory nasycone są to zwiazki zawierajace tylko wegiel i wodór przy czym wszystkie atomy wegla w czasteczcesą połączone wiazaniem pojedyńczym (C-C).. Ze względu na obecność w cząsteczce związku wiązania podwójnego (wileokrotnego), należą do grupy węglowodorów nienasyconych.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Podaj nazwy systematyczne węglowodorów.. Michał .Zadanie 17.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt