Dodawanie i odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku pdf
Następnie postępujemy analogicznie, jak w przypadku dodawania ułamków o tym samym .Uczniowie słownie interpretują algorytm dodawania ułamków zwykłych.. Te nie są.. licznik razy licznik , mianownik przez mianowniki .Dodawanie ułamków o różnych mianownikach .. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, to sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie dodajemy (odejmujemy) liczniki, pozostawiając mianownik bez zmian.. Dla liczb dodatnich: - jeżeli ułamki mają takie same mianowniki, to większy jest ten, który ma większy licznikZawsze przy dodawaniu ułamków zwróćcie uwagę na kilka rzeczy.. TRENING:Materiał składa się z sekcji: "Jak odejmujemy ułamki", "Odejmowanie ułamków zwykłych", "Odejmowanie liczb mieszanych".. .W tym wypadku od większego licznika odejmujemy licznik mniejszy.. W tym przypadku mają.. Jeżeli ułamki mają takie same mianowniki to dodajemy (odejmujemy) liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.. Dodawanie i odejmowanie ułamków o wspólnym mianowniku Ułamki o takim samym mianowniki dodajemy sumując jedynie ich liczniki.. Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach trzeba je doprowadzić do wspólnego mianownika.. Popatrz na rysunek obok.. W przypadku odejmowania ułamków o różnych mianownikach pierwszym krokiem (podobnie jak w przypadku dodawania ułamków .dodawanie ułamków, dodawanie ułamków o różnych mianownikach, dodawanie ułamków zwykłych, dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, dodawanie ułamków kalkulator, dodawanie ułamków o różnych mianownikach klasa 5, odejmowanie i dodawanie ułamków, dodawanie ułamków zwykłych przykłady, dodawanie ułamków o różnych mianownikach zadania, dodawanie ułamków o .Dodawanie ułamków Jeżeli ułamki mają takie same mianowniki to dodajemy liczniki, a mianownik zostawiamy bez zmian..

Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku.

więc dlatego 2---9 rozumiesz ?. Podobnie jak powyżej licznik i mianownik ułamka mnożymy przez liczbę.. 3.Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej 07:52 Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe 08:20 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie 03:55 Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady 06:16• uczeń dodaje i odejmuje liczby mieszane; • uczeń stosuje algorytm dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach; • uczeń skraca i rozszerza ułamki zwykłe; • uczeń zamienia liczbę mieszaną na ułamek zwykły i odwrotnie; • uczeń stosuje poznane wiadomości o dodawaniu i odejmowaniu liczb mieszanych do .W przypadku ułamków o różnych licznikach i różnych mianownikach, należy sprowadzić je do wspólnego mianownika lub licznika, bo w przeciwnym razie, wskazanie większej może być kłopotliwe.. W przypadku dodawania ułamków o różnych mianownikach pierwszym krokiem jest sprowadzenie ich do wspólnego mianownika, czyli do sytuacji, kiedy mianowniki obydwu ułamków będą miały tę samą wartość.. Uczniowie wykonują zadania.. W tych przykładach musieliśmy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.. Jeśli dodamy te dwa ułamki suma będzie miała ten sam mianownik 15 a w liczniku będzie po prostu suma liczników czyli 3 + 7..

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach .

Pamiętaj o tym!. Więc tak , chodzi w tym o to ,że mnożysz licznik razy licznik i mianownik razy mianownik .. Po wykonaniu każdego zadania następuje porównanie i prezentacja wyników.. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy nr 1 i prosi o wykonanie zadań 1 - 3 zgodnie z zapisanymi poleceniami.. Pamiętaj, żeby wyłączać całości oraz skracać ułamki tam gdzie to jest możliwe!ODEJMOWANIE I DODAWANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH O RÓŻNYCH MIANOWNIKACH.. Cel główny : Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania ułamków Uczeń już potrafi: · przedstawić iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka · przedstawić graficznie podany ułamek · dodawać i odejmować ułamki o tym samym mianowniku · wskazać .Dodawanie ułamków o mianownikach 8 i 12.. Załóżmy, że chcemy dodać 3/4 + 2/5.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.. : ) a jak są różne mianowniki to jest tak samo .. i tak jest zawsze .. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaDodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Jeżeli dwa ułamki mają ten sam mianownik, to wtedy dodajemy je sumując liczniki.. Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 7 ćwiczeń.. Licznik + licznik, a mianownik przepisujemy.. Wspólnym mianownikiem będzie w tym przykładzie liczba 24, bo 24 dzieli się przez 8 i 24 dzieli się przez 12..

Wiele osób ma problemy z odejmowaniem ułamków, szczególnie tych o różnych mianownikach.

Oraz czy mają takie same mianowniki.. Przeanalizuj poniższe przykłady: DODAWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH.. Popatrzcie, czy nie są to liczby mieszane.. Mając już te same mianowniki, możemy wykonać dodawanie ułamków, tzn. sumujemy liczniki (czyli ), mianownik pozostaje bez zmian (czyli ).DODAWANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH O RÓŻNYCH MIANOWNIKACH Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach to pestka.. By dodać ułamki o różnych mianownikach najpierw sprowadź ułamki do wspólnego mianownika.. ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH.. Dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.. Mnożymy licznik i mianownik przez tą samą liczbę, czyli rozszerzamy ułamek.dodawanie ułamków, dodawanie ułamków o różnych mianownikach, dodawanie ułamków zwykłych, dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, dodawanie ułamków kalkulator, dodawanie ułamków o różnych mianownikach klasa 5, odejmowanie i dodawanie ułamków, dodawanie ułamków zwykłych przykłady, dodawanie ułamków o różnych mianownikach zadania, dodawanie ułamków o .I .Temat : Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych II ..

W tym wypadku przez , aby w mianowniku otrzymać liczbę .

4 5 1 2 8 10 5 10 13 10 1 3 1 4 4 12 3 12 1 12 1 3 10Materiał zawiera materiał metodyczny (obudowany ilustracjami, animacją) pokazujący sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach oraz odejmowania od liczby naturalnej ułamka zwykłegoNa tej lekcji powtórzymy zasadę dodawania i odejmowania ułamków o tych samych mianownikach.. Sprawdziany: Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań) Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań) Ułamki .Karty pracy - wykaz wszystkich kart pracy z matematyki , pomocy dydaktycznych opublikowanych w serwisie lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych- utrwalenie Cele: Cel ogólny: dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Cele szczegółowe: • ucze ń zna pojecie ułamka zwykłego • ucze ń dodaje i odejmuje ułamki o równych mianownikach • ucze ń dodaje i odejmuje ułamki o ró Ŝnych mianownikach .Dodawanie jak i odejmowanie ułamków to umiejętności podstawowe, które należy posiąść, aby radzić sobie z matematyką na kolejnych szczeblach edukacji.. A wystarczy tylko trochę ćwiczeń, aby nabyć tę umiejętność na bardzo długo.Ułamki zwykłe - dodawanie i odejmowanie.. Cele lekcji: 1.. Wspólnym mianownikiem jest 15.. Odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.. Mianownik zostaje bez zmian, natomiast znak ułamka wynikowego, to znak ułamka z większym licznikiem.. Rozszerzamy ułamek o mianowniku 8 przez 3,W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Mianowniki te mają wspólny dzielnik - liczbę 4.. Prezentacja nr 1.. Podobnie przy odejmowaniu - odejmujemy tylko liczniki.Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku - Ćwiczenie pomoże Ci utrwalić dodawanie ułamków zwykłych, które mają ten sam mianownik.. Co jednak zrobić z ułamkami o różnych mianownikach?. (mianownik to jest to co pod kreską) np. 1/6 + 5/6 = 6/6 czyli jedna cała Odejmowanie ułamków Aby odjąć ułamki o jednakowych mianownikach, odejmujemy ich liczniki, a mianownik zostawiamy bez zmian.To proste zwłaszcza o równych mianownikach !.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt