Politechnika śląska organizacja roku akademickiego 202021
Rozpoczęcie roku akademickiego było także okazją do odznaczenia najlepszych absolwentów Politechniki Śląskiej 2018/2019 medalami Omnium Studiosorum Optimo.Politechnika Śląska w Gliwicach zainaugurowała w piątek kolejny, 76. rok akademicki.. na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021Uniwersytet Śląski w Katowicach na swojej stronie internetowej w poniedziałek - 3 sierpnia - udostępnił oficjalny komunikat dotyczący organizacji roku akademickiego 2020/2021.. Nagranie można obejrzeć TUTAJ.. Prowadzi również dwa licea akademickie - w Gliwicach i Rybniku.. Nasze studia, Twój sukces!. Wydarzenie transmitowała na żywo Telewizja Internetowa Politechniki Śląskiej, dzięki czemu społeczność akademicka mogła wziąć udział w uroczystości także wirtualnie.. Terminy przyjmowania studentów przez Pełnomocnika Rektora ds.. A jeśli dla kogoś studia w języku polskim 2020/2021 Pełnomocnik Rektora ds. Studia I stopnia (inżynierskie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia III stopnia (doktoranckie) Karty Przedmiotów; Efekty Kształcenia; System Zapewnienia Jakości Kształcenia.. POLITECHNIKA ŚLĄSKA.. Dziś odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 71/2020 z 16 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia podstawowych zasad dotyczących kształcenia w trybie zdalnym, przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z .Zajęcia prowadzone zdalnie w roku akad..

Informacja o Systemie ...Organizacja roku akademickiego 2020/2021.

Niemniej najbardziej skłania się ku formie mieszanej.Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej Godziny dziekańskie - 4 marca 2019 od godz. 10:00 do godz. 12:00 Kalejdoskop Elektroniki dla V LO z Gliwic i Gimnazjum Nr 10 z Chorzowa (04.02.2019) Oferta pracy firmy Bombardier Oferta pracy firmy LOOX Oferty pracy firmy ZF TRW Oferta pracy firmy Open-eORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.. W październiku 1945 w Politechnice Śląskiej rozpoczęło studia 2750 osób na semestrach pierwszym, drugim, trzecim piątym i siódmym.Organizacja roku akademickiego; Punktacja czasopism - Ujednolicony wykaz czasopism naukowych; Biblioteka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Zebrania Instytutu i Zakładów; Dokumenty do pobraniaKontakt dla mediów.. Link do Księgi identyfikacji wizualnej obchodów 75-lecia Politechniki Śląskiej - Pobierz .. Organizacja roku akademickiego 2019/2020: ..

Organizacja roku akademickiego, regulamin, ustawa .

W przemówieniu inauguracyjnym rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk nawiązał do jej początków: "75 lat temu profesorowie i kadra .Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 w gmachu przy ulicy Strzody 21.. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wiktor Jakób.. Semestr zimowy od 5 października 2020 do 21 lutego 2021 roku, w tym: zajęcia dydaktyczne: 5.10.2020-22.12.2020, .. Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu .Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 106) Zarządzenie nr 173/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 grudnia 2019 r.Politechnika Śląska rekrutacja 2020.. Studenckich..

===== Organizacja roku akademickiego 2019/2020 Działając na podstawie art. 23 ust.

Pracownik.. +48 32 237-15-29, +48 32 237-14-95,HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ.. Wzory podań, pomoc materialna, domy studenckie .. W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki .Politechnika Śląska w nowym roku akademickim przygotowana jest na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia.. Rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej tel.. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie .Organizacja Roku Akademickiego; Wzory Pism, Druków i Dokumentów.. Informacje ogólne.. ERASMUS+; Study in English; Biuro Dziekana; Biuro Obsługi Studenta - BOSORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.. Proces dyplomowania; Praktyki; Akademik; Plan Zajęć; Plany Studiów.. Studenckich .. Z uwagi na pandemię koronawirusa w naszym kraju, podjęto decyzję - w trosce o bezpieczeństwo wszystkich - że większość zajęć w najbliższym semestrze będzie odbywać się zdalnie.Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 51 Rektora Politechniki Krakowskiej im.. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. znak R.0201.61.2020 w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020, zmienia się termin letniej sesji egzaminacyjnej:Zobacz: Organizacja roku akademickiego 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r. od 25 lutego do 30 września 2019 r. 1. okresy zajęć dydaktycznych: 1. okresy zajęć dydaktycznych: od 1 października do 31 .Plany zajęć dydaktycznych Szczegóły poniedziałek, 29 września 2014 Aktualne plany zajęć dla wszystkich kierunków oraz rodzajów studiów od roku akademickiego 2008/2009 znajdują się w Systemie Planowania Zajęć Politechniki Śląskiej pod adresem: W razie problemów z niespójnością danych i brakiem planów proszę kontaktować się z osobami .Rok akademicki 2020/21: Jak będą wyglądały zajęcia na UŚ, UE i PŚ?.

Otwarte konkursy na dofinansowanie projektówOrganizacja roku akademickiego Zawieszenie zajęć dydaktycznych Od dnia 12.03.2020r.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Śląskiej.. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej Instytut Elektroniki.. Uczelnia oferuje 48 kie-runków studiów i ponad 200 specjalności na 15 wy-działach.. Informacje z Centrum Obsługi Studiów oraz Biura .W 2019 r. naukę w murach Politechniki Śląskiej rozpoczęło blisko 6500.. Prof. Arkadiusz Mężyk wręczył indeksy tym, którzy dostali się na studia z najlepszymi wynikami.. Link do Księgi znaku Uczelni Badawczej -Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju, kształci na blisko 50 kierunkach i w 200 specjalnościach.. Nowy rok akademicki rozpoczęło w środę blisko 20 tys. studentów, w tym ponad 6,4 tys. na pierwszym roku.Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska.. Nasze studia, Twój sukces!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt