Połączenia przetworników metrologia
Konstrukcyjne:-Konstrukcja urządzeń elektronicznych-Elektronika źródeł odnawialnych-Elektroniczna aparatura medycznaFirma Renishaw i firma stowarzyszona RLS wprowadziły na rynek gamę odpornych przetworników magnetycznych kąta obrotu i położenia liniowego, aby zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na niezawodne, tanie systemy przetworników obrotowych i liniowych.Przykłady wymienionych przetworników w torze pomiarowym na rys. 1 to: analogowe dzielnik, wzmacniacz, kwadrator i układ pierwiastkujący, analogowo-cyfrowy przetwornik A/C i cyfrowy wyświetlacz.. R Generator C Oscyloskop Y2 Y1 Należy na jego wejście doprowadzić napięcie U1 o przebiegu prostokątnym uzyskane zPoczątkowo dane czujników i przetworników były przesyłane analogowo, później cyfrowo.. Ogólnie można ją podzielić na metrologię, przemysłową, naukową oraz prawną (dotyczącą uregulowań prawnych).. Miernictwo elektryczne - jedna z najważniejszych części elektrotechniki, gdyż bardzo wiele pomiarów jest wykonywanych przy wykorzystaniu przetworników elektrycznych.1 Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) tel fax WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH POZNAŃ 0sposobów doboru, strojenia i sprawdzania przetworników pomiarowych stosowanych w praktyce eksploatacyjnej elektrowni i elektrociepłowni..

), różnią się natomiast ...tych przetworników na drodze pomiarowej.

Układ pomiarowy -to przetworniki .Metrologia techniczna i systemy pomiarowe ZAiUL WML Warszawa 2013 .. angielski3): Metrology Kierunek studiów4): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Koordynator przedmiotu5): dr inż.Tomasz BakońPrzetwornik, pickup, przystawka - przetwornik elektroakustyczny montowany w instrumentach elektrycznych (takich jak: gitara elektryczna, skrzypce elektryczne, organy Hammonda), służący do wychwytywania mechanicznych wibracji strun lub innych wibratorów i konwertowania ich do postaci sygnałów elektrycznych, które następnie mogą być poddane dalszej obróbce i wzmocnieniu.Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty uczenia się i uczenia się, moduły, syllabusy06 zna rodzaje i zastosowania czujników, przetworników i mierników stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i leśnym K_W03 3..

Sposób połączenia przetworników w układzie pomiarowym określa jego strukturę.

Układem pomiarowym nazywamy takie połączenie przetworników, które tworzy łańcuch odbioru i przetwarzania informacji pomiarowej o mierzonej wielkości.. Dla przetworników analogowo-cyfrowych charakterystyka przetwarzania jest linią schodkową, a dla cyfrowych jest zbiorem punktów przykłady na .Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty uczenia się i uczenia się, moduły, syllabusyPodręcznik techniczny Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych - sprawdź opinie i opis produktu.. WSTĘP Przetwornik pomiarowy jest urządzeniem słuŜącym do przetwarzania mierzonej2) Półprzewodnikowe - (termistory) wykonane są z mieszanin tlenków metali NTC, PTC, CTR.. Określić przebieg napięcia wyjściowego U 2(t) za pomocą oscyloskopu dla kilku wariantów wartości R, L, C.Dla przetworników A/C zwykle jest to liczba bitów np. 8 bitów (2 8) odpowiada 256 stanom 10 bitów (2 10) 1024 12 bitów (2 12) 4098 itd..

... wielkości za pomocą różnego rodzaju czujników lub przetworników w wielkość elektryczną.

Metrologia Wykład cz.1 1.1.. Po połączeniu układu RC jak na rysunku.. Przykład 1 Zakres przetwornika A/C: 0 do 10 V Rozdzielczo ść przetwornika: 12 bitów, czyli 212 = 4096 stanów (poziomówMiernictwo w połączeniu z metodami matematycznymi rachunku błędów tworzy naukę - metrologię.. Zapoznają się z zasadą działania przetworników wykorzystywanych do pomiaru wielkości związanych z ruchem (przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia).Podaj parametry modułów: Adam 4060, Adam 4017, Adam 4021.. Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego WIKAsoft-TT i jednostki programującej model PU-448 przetwornik temperatury T15 można łatwo i szybko .Zapoznaja się z metodami pomiaru charakterystyk czasowych i częstotliwościowych układów dynamicznych.. Połączyć układ jak na rysunku.. Alternatywą dla łączności przewodowej stała się łączność światłowodowa, o dwóch opcjach.adanie przetworników A różnych typów Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 4 3.1 Wybrane pojęcia i definicje z zakresu przetwarzania AC Próbkowanie (dyskretyzacja argumentu funkcji x(t)) polega na pobieraniu wZastosowania czujników i przetworników:-Fizyczne podstawy czujników-Czujniki i przetworniki-Biosensory-Pomiary fizykochemiczne.. Charakterystyka: Moduły kontrolno pomiarowe ADAM firmy Advantech to zespół niewielkich, inteligentnych urządzeń umożliwiających połączenie przetworników pomiarowych i elementów wykonawczych z komputerowym systemem sterowania nadrzędnego.1 Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2012/2013 Grupa przedmiotów: podstawowych Numer katalogowy: ZIP/I/SN/18 Nazwa przedmiotu1): Metrologia ECTS 2) 5 Tłumaczenie nazwy na jęz..

Między wolnymi końcami termoelementów powstaje napięcie, którego wartość zależy od temperatury w miejscu ich połączenia.

Wyznaczanie odpowiedzi skokowej.. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów (metros - mierzyć, logos - nauka).Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty uczenia się i uczenia się, moduły, syllabusy Przetworniki sił naprężeń.Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 2 Podstawowe narzędzia pomiarowe w elektronice.. Fotonika i optoelektronika:-Wprowadzenie do fotoniki-Optoelektronika-Metrologia optyczna.. Termoelement to połączenie 2 różnych metali.. Obecnie służy do tego swoimi protokołami Ethernet, co pozwala niemal wszędzie na posługiwanie się gotowymi rozwiązaniami i elementami.. Zasada działania przetworników rezystancyjnych opiera się na wykorzystaniu podstawowej .. R C L Generator Oscyloskop Na wejście układu podać napięcie U 1 skokowo zmienne, uzyskane z generatora fali prostokątnej.. Odrabiający ćwiczenie zobowiązani są do przypomnienia wiadomości z zakresu podstaw metrologii.. Pojęcia podstawowe i definicje .. Taka operacja pozwala nam na realizację dowolnych operacji matematycznych na mierzonych wielkościach oraz wprowadzenie automatycznych .Wśród stosowanych przetworników pomiarowych rozróżnia się: 1) Przetworniki zmiany skali - charakteryzujące się tym, że wielkość mierzona (wejściowa) i sygnał pomiarowy (wyjściowy) są na ogół takie same (np. napięcia na napięcie, prądu na prąd, a także napięcia na prąd i prądu na napięcie).. W ćwiczeniu będzie badany człon elektryczny RC , który jest analogią przetwornika pierwszego rzędu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt