Zróżnicowanie temperatury powietrza na ziemi
Z map można odczytać, że w styczniu na półkuli południowej notowane są wyższe temperatury powietrza.. Spowodowane jest to zmianami oświetlenia Ziemi.Temperatura powietrza na Ziemi - Oświetlenie Ziemi w znacznym stopniu kształtuje temperaturę na naszej planecie.. Jak to było wcześniej omówione tylko 43 % energii słonecznej, która dochodzi do górnych warstw atmosfery dociera do powierzchni Ziemi.ZRÓŻNICOWANIE TEMPERATURY NA ZIEMI zależy od: Szerokości geograficznej i związanego z tym oświetlenia Ziemi.. Czynniki klimatotwórcze:.. Front ciepły powstaje, gdy cieplejsza masa powietrza nasuwa się na chłodniejszą.Przyjrzyj się teraz mapie średniej rocznej temperatury powietrza na Ziemi str. ì ò i zwróć uwagę gdzie na Ziemi ta średnia jest najwyższa, a gdzie najniższa.. Zanotowany tu najniższe na świecie temperatury powietrza dochodzące nawet do .Na Ziemi średnia temperatura powietrza wynosi ok. 14oC.. Stan równowagi powietrza jest oceniany na podstawie bardzo różnorodnych zmian temperatury powietrza z wysokością.Wilgotność powietrza, chmury, zróżnicowanie opadów na Ziemi.. Jakie dwa rodzaje układów ciśnienia atmosferycznego wyróżnia się na Ziemi?. Wahania temperatury w ciągu doby są większe, w dzień jest bardzo ciepło, a nocą zimno.Front jest to strefa przejściowa rozdzielająca dwie masy powietrza (masę ciepłą i masę chłodną) o różnych właściwościach fizycznych, (m.in. temperaturze, gęstości, wilgotności), nachylona pod niewielkim kątem (0.5 do 3°) do powierzchni Ziemi..

Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi?

Wymień składniki atmosfery.. Najlepszym przykładem są tu centralne, odległe od oceanów, obszary Azji.. W równikowej strefie niskiego ciśnienia na skutek prądów wstępujących powietrze ochładza się osiągając temperaturę punktu rosy.Podaj czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi i czynniki wpływające na klimat.. 2011-01-22 17:16:10 Czynniki wpływające na temperaturę i klimat 2011-06-07 19:30:38 Wymień czynniki wpływające na tęmpo oddychania komórkowego 2012-11-20 19:14:48Zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi.. Brak roślinności ma skutek odwrotny.. Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,jaki wpływ ma nachylenia osi obrotu Ziemi na powstawanie stref jej oświetlenia; .. bardzo zróżnicowane, np. na pustyniach bardzo niskie, na wybrzeżach mórz wysokie..

Zmiany temperatury powietrza decydują o równowadze termicznej atmosfery.

Dla wygody użytkowników ta strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.Jeśli z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.Nad lądem efekt cieplarniany może bez większych przeszkód wpływać na temperaturę powierzchni Ziemi.. Najważniejszym źródłem energii na Ziemi jest promieniowanie Słońca, ale to specyfika ziemskiej atmosfery powoduje, że na naszej planecie jest tak ciepło.. Najwyższe średnie temperatury powietrza (25 - 28oC) notuje się w strefie międzyzwrotnikowej, gdzie jest największy kąt padania promieni słonecznych.. Natomiast najniższe średnie temperatury powietrza występują na obszarach okołobiegunowych.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej; wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienieRozkład opadów na Ziemi - Bardzo istotny wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych ma ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi.. Czas nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem decydują o ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi; - Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej o 1º, temp.Aby porównywać temperaturę powietrza na różnych obszarach Ziemi, trzeba zredukować je do poziomu morza..

Roślinność zmniejsza wahania dobowej temperatury powietrza oraz wpływa na wzrost jego wilgotności.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Atmosfera II Temperatura na Ziemi.. Najwyższe zmierzone temperatury to: +56,7°C w Dolinie Śmierci w Kalifornii albo, podawane w wątpliwość, +58°C w libijskiej oazie Al‑Azizija.Temperatura na Ziemi jest zróżnicowana, a wpływ na to mają liczne czynniki.. Oznacza to podwyższenie zmierzonej temperatury powietrza o 0,6°C za każde 100 m n.p.m. Na przykład temperatura powietrza zmierzona na wysokości 600 m n.p.m. zostanie podniesiona o 3,6°C (6 · 0,6°C);Trudno jest dokładnie wskazać miejsca na Ziemi, gdzie występuje najwyższa i najniższa temperatura powietrza, gdyż znamy tylko wyniki pomiarów ze stacji meteorologicznych.. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu.. Najniższa temperatura występuje w północnej strefie okołobiegunowej, gdzie trwa noc polarna.. W lipcu występuje sytuacja odwrotna.. Tutaj dokonano odczytu temperatury pomiędzy sierpniem roku 1958 a miesiącem lipcem roku 1983 , wówczas temperatury powietrza były niezwykle niskie, mianowicie spadały stopniowo od temperatury -87,4 stopni Celsjusza aż do temperatury -88,3 stopni Celsjusza oraz -89,6 stopni Celsjusza.. Front ciepły.. W równikowej strefie niskiego ciśnienia na skutek prądów wstępujących powietrze ochładza się osiągając temperaturę punktu rosy.Strefa klimatów okołobiegunowych subpolarnych - średnia temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu osiąga niewiele powyżej 0°C..

1.Wysokość temperatury powietrza przy powierzchni ziemi kszatłtowana jest przez różnorodne czynniki.

Oświetlenie Ziemi to główny czynnik kształtujący temperaturę na naszej planecie.. 🎓 Wyjaśnij, dlaczego szerokość geograficzna to podstawowy czynnik wpływający na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi.Pokrywa powierzchni Ziemi szata roślinna również ma wpływ na klimat.. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu.. Należą do nich:-wysokość słońca nad horyzontem zmieniająca się wraz z szerokością geograficzną-długość dnia i wynikająca stąd długość nagrzewania podłoża przez promienie słoneczne,zmieniające się wraz z szer. geogr.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. .Palmę pierwszeństwa za najniższe zanotowane temperatury zdobyła trzy razy z rzędu rosyjska Stacja Naukowo-Badawcza „Wostock" na Antarktydzie.. W podobny sposób prześledź miejsca na Ziemi, gdzie notowane są najwyższe i najniższe roczne sumy opadów ~mapa str. ó.Gdzie na kuli ziemskiej występują najniższe, a gdzie najwyższe wartości średniej rocznej temperatury powietrza?. umiarkowane, duże tylko na pustyniach .. Strefy umiarkowane mają niższą średnią temperaturę powietrza niż strefa międzyzwrotnikowa.Najwyższe i najniższe temperatury na Ziemi.. Strefa klimatów okołobiegunowych polarnych - w ciągu całego roku temperatura powietrza jest ujemna, poniżej -15°C.. Ćwiczenie 1 .Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co najmniej po 30 latach obserwacji.. Zapisy dokonywane między sierpniem 1958 roku, a lipcem 1983 roku świadczą o tym, że panowały tam niezwykle niskie temperatury, spadając stopniowo od -87,4 do -88,3 i -89,6.amplitudą temperatury powietrza z uwagi na niewielkie w ciągu roku różnice natężenia promieniowania dochodzącego do powierzchni Ziemi; temperatury pozostają tam w ścisłym związku z aktualnym kątem padania promieni słonecznych: max..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt