Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie edb
szukaj.. Podręcznik str. 144 - podsumowanie.. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą, za pośrednictwem jakiegoś kanału.. W razie pytań dzwońcie na mój .Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.. z o.o. • Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie .. Menu strony.. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 1.. Zwróćcie uwagę na to, co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna.Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie , Profilaktyka zdrowotna , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plKomunikacja interpersonalna w najprostszym ujęciu mogłaby zostać zamknięta w schemacie: nadawca-komunikat-odbiorca.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Z pomocą podręcznika i Internetu opracowujecie tematy i wykonujecie krótką notatkę do zeszytu.. .Co można o niej powiedzieć?. Choroby cywilizacyjne 3.. Komunikat nadany przez nadawcę ma na celu wywołać jakąś zmianę u odbiorcy (wiedzy, postaw, zachowań) w kierunku pożądanych wartości..

EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.

Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący .Dziś zajmiemy się tematyką komunikacji interpersonalnej w trosce o zdrowie.. Właściwa komunikacja to podstawa prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.. ( str.138-141) Zwrócić uwagę na: -znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej -znaczenie terminów „komunikacja werbalna" i „komunikacja niewerbalna" -znać elementy komunikacji niewerbalnej -strefy dystansu komunikacyjnego -zasady aktywnego słuchaniaStworzyliśmy akcję Tu Nie Chodzi O Jedzenie, aby obalić mity na temat zaburzeń odżywiania.. Co to jest komunikacja niewerbalna?-jest to porozumiewanie się ze sobą bez użycia słów.. Wiemy jednak, że mimo tego, iż jest to model zgodny z prawdą, to nie wyczerpuje tematu .KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Nadawca to osoba nadajto osoba nadająca komunikatca komunikat.Odbiorcą nazywamy osobnazywamy osobę, do której ten komunikat jestdo której ten komunikat jest kierowany.. Podkreślamy temat komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania.. Przeczytajcie informacje w podręczniku ze stron 138 - 141.. Author: Kinga Tarnowska Created Date: 5/13/2020 .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy słów (ok. 7%), ale też poprzez ton głosu (ok. 38%) i mowę ciała (ok. 55%), czyli przez mimikę, kontakt wzrokowy, postawę, gestykulację, wygląd, ubiór..

Komunikacja interpersonalna jest nieunikniona.

Jutro wyślę wam też ostatni temat z EDB (na 23.. Sposoby komunikacji dzielimy na werbalne (słowne) i niewerbalne.Od 22-26.06.2020r.. Chcemy pokazać młodym ludziom jak interpretować sygnały, które.. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej (ang. human communication).Składa się ona z szeregu aktów mowy.. Proszę zapoznać się z tematem lekcji.. Przeczytaj z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie" tekst na stronach 138 i [email protected], [email protected], e dziennik lub Messenger Lekcja Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Podręcznik str. 145 - Sprawdź czy umiesz.. Strona główna; Z życia szkoły; Szkoła Promująca Zdrowie; Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" BAJKOWÓZ; Aktualności nietypowe; Szukaj.. Odległość między rozmówcami.. Zapraszam również do obejrzenia krótkich filmików:Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Strona główna EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.. W razie pytań proszę o kontakt przez pocztę .Temat:Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie-cz.1.. Jana Pawła II w Łopusznie ul. Strażacka 5 26-070 Łopuszno tel.. Powodzenia!. Przeczytaj proszę temat z podręcznika, następnie wykonaj ćwiczenia, które możesz przesłać do sprawdzenia.. Zakres materiału dla klasy VIII z EDB(1-25 czerwca) 1..

EDB kl.8a Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Asertywność 2.. Przeczytaj rozdział: Komunikacja werbalna i niewerbalna.. ———— Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia Ćwiczenie 3 „Noworodek w kąpieli" Cel.. Podaj cechy obu rodzajów komunikacji, wyjaśnij, czym się różni komunikacja werbalna od niewerbalnej.. Cele lekcji: Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie).. Zdrowie jako wartość, zasady zdrowego stylu życia 2.. Schemat komunikacji Najprostszy schemat komunikacji składa si ę z trzech elementów: nadawcy, odbiorcy i komunikatu To pomi ędzy tymi trzema elementami .Utworzono: 13 maj 2020 .Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie , Profilaktyka zdrowotna , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Powodzenia.Komunikacja interpersonalna polega na wymianie informacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego.. Kanał to środek przekazywania informacji: fale akustyczne lub świetlne.Szumem natomiast jest wszystko to, co zak łóca proces komunikacji, zarówno na poziomie nadawcy, odbiorcyTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie- strona 138..

Ćwiczenia 1.Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Kształtuje relacje mi ędzy lud źmi.. Dlatego też istnieją pewne zasady dobrej komunikacji.. - elementy takiej komunikacji to: gesty, wygląd, spojrzenie, dotyk, mimika twarzy.. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika- strona 138.. 2.Komunikacja werbalna czyli słowna.Przedmiot EDB Nauczyciel Monika Kapral Kontakt [email protected] Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. 2020), który nie został wysłany 12 czerwca.. Materiał realizowany na podstawie tematu „Komunikacja interpersonalna", książki str. 138-145.. Co pomagało, a co poprzeszkadzało w działaniu?. Negocjacje Asertywność Słowo "asertywność" w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi.Kartkówka1 22 © Copyright by Nowa Era Sp.. Otwórzcie podręczniki na str. í ï8 i przeczytajcie temat.. (ZAPOZNAJ SIĘ Z TEMATEM - W PODRĘCZNIKU GO ZNAJDZIESZ NA STR. 138-145) Komunikacja interpersonalna w najprostszym ujęciu mogłaby zostać zamknięta w schemacie: nadawca-komunikat-odbiorca.. Praca domowa: Koniecznie obejrzyj filmiki (szczególnie 2 o asertywności), przeczytaj tekst o asertywności- na pewno się to przyda w czasie wakacji.KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.. Wskazanie barier i zakłóceń w procesie komunikacji międzyludzkiej, komunikacja niewerbalna .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cd.. Wiemy jednak, że mimo tego, iż jest to model zgodny z prawdą, to nie wyczerpuje tematu niuansów związanych z komunikacją interpersonalną.Komunikacja interpersonalna Polega na słownym (werbalnym) lub bezsłownym (niewerbalnym) przesyłaniu informacji.. Szkoła Podstawowa im.. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 138-145 1.. Co to jest strefa intymna, osobista, społeczna i publiczna?Temat lekcji: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. a) nieodpowiednie okoliczności, .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Proszę zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 138Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Na komunikację interpersonalną składa się język mówiony, czyli słowa, ale także komunikacja niewerbalna, a więc pozycja ciała, gesty, mimika, ruchy oczu, dystans fizyczny, dźwięki parajęzykowe, kontakt wzrokowy czy dotyk.Komunikacja - łac. communico, communicare -dzielić się, brać udział w czymś.. Gdyby pojawiły się trudności lub pytania to proszę o kontakt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt