Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020 w przedszkolu
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. 26.10.2020 - Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora.. Materiał pomocniczy w .Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr nauczyciela mianowanego.. Miejskie przedszkole.. Podawanie leków w przedszkolu (PD) Pobierz pobraniem.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 „Bajka" w Poznaniu Czas […]19 lipca 2017 29 lipca 2020 Ewelina.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020..

... planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za II semestr.

20.10.2020 - Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dziennik Ustaw z 2020 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (przykład) Pobierz bezpłatnie.. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.. Żywiec.. Imię i nazwisko: Magdalena Chechlińska Kwalifikacje: Licencjat- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego Placówka oświatowa: Przedszkole nr 10 im.. zadania.. Radków.. Dorota Chrapkowska-Lewandowska.. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.. Zadania Formy realizacji Termin .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. stron: 11.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 4a. (uchylony) 5.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna Kiełb.. Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celuSpecyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.

Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.. Także nauczyciel może dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego, za zgodą dyrektora szkoły.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. Inne cele: Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-02) Plan rozwoju zawodowego uwzględniający mój indywidualny rozwój.. Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021 Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego .Plan Rozwoju Zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien uwzględniać wszystkie ww.

Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela .. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata Mikuckazawodowego.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Płock.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.. materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może: pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni..

Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .

Imię i nazwisko opiekuna stażu:plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego w przedszkolu na orlej polanie w ziĘbicach ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr antonina pałyga mgr Małgorzata Malinowska/Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Mam dla Was nowiutkie planery na rok szkolny 2017/2018 od wydawnictwa Oxford University Press.Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS.. Organizacja pracy logopedy w przedszkolu i szkole.Zawiera przykładowe, najczęściej podejmowane działania, adekwatne dla stopnia nauczyciela dyplomowanego, przypisane do aktualnych wymagań (11 stron).. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. O STOPIEŃ ZAWODOWY.. W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: [email protected] ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko psychologa: Magdalena Chętka Placówka: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Płocku Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.. nauczyciel wspomagający, przedszkole.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Plik zawiera dwa przykładowe plany uwzględniające różne wymagania dyrektorów.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020.. Plan należy zmodyfikować i dostosować do specyfiki przedszkola/szkoły i własnych planów rozwojowych.. Zagadnienia organizacyjne L.p.. W tym celu zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego znajdziecie tutaj -> Plan rozwoju dyplomowanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt