Logistyczna obsługa klienta definicja
Logistyczna obsługa klienta w świetle badań studialnych Obsługa klienta jest najważniejszym pojęciem występującym weLogistyczna obsługa klienta - definicja, elementy, strategie.. Ogólnie obsługa klienta oznacza zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokojenia potrzeb klientów pod względem czasu .Logistyka w każdym aspekcie wiąże się z obsługa klienta.. Operator logistyczny Cena Koszty funkcjonowania opera-tora (infrastruktura punktowa, system IT, zasoby ludzkie) Polityka odpowiedzialności społecznej, zużycie energii i materiałówLogistyka - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ .Usługa logistyczna - oznacza, zaaranżowanie przez profesjonalne przedsiębiorstwo transportu oraz przechowywania produktów łącznie z całkowitą obsługą formalno-prawną, wraz z obsługą celną.. Artykuł zawiera definicje najpopularniejszych usług logistycznych oraz wskazuje rolę, jaką odgry-wają na współczesnym rynku.. Błędy w logistycznej obsłudze klienta: - źle przeprowadzone badania lub rozpoznania rynku, - przeoczenie dochodowości klienta, - niewłaściwe zdefiniowane polityki obsługi klienta, - ustalenie nierealistycznej polityki obsługi klienta, - nieuzasadnione ekonomicznie wydatki na OK, - stawianie znaku = miedzy poziomem OK a liczbą .Logistyczna obsługa klienta - definicja Logistyczna obsługa klienta definiowana jest jako "system rozwiązań zapewniających klientowi satysfakcjonujące relacje pomiędzy czasem złożenia zamówienia, a czasem otrzymania zamówionego produktu, z zamiarem podtrzymywania tych pozytywnych relacji i współpracy z klientem w jak najdłuższym .1.1 Definicje i atrybuty logistycznej obsługi klienta Istnieje kilka definicji obsługi klienta, najczęściej spotykana w literaturze definicja brzmi: „logistyczna obsługa klienta to zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody"2.obsługi klienta), elementy transakcyjne (wygodny sposób składania zamówień, dostępność substytutów) i elementy potransakcyjne takie jak gwarancje, serwis czy usługi posprzedażowe (Kramarz, 2014, s. 43)..

Logistyczna obsługa klienta 2.1.

Minimalizacja kosztów logistycznych (czyli efektywny ekonomicznie sposób funkcjonowania systemu logistycznego) Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta z uwzględnieniem korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa jest zgodne z uproszczoną definicją logistyki,Tenże czas dostawy stanowi również podstawę innej , znanej definicji obsługi klienta wyjaśniającej , że : jest to wiele wzajemnie sprzężonych czynności logistycznych decydujących o satysfakcji klienta przy zakupie produktu (usługi) , czyli ostatnim akcie procesu , który zwykle rozpoczyna się złożeniem zamówienia, a kończy .logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.. Determinanty marketingowe i logistyczne organizacji kanałów dystrybucji 1.5.. Zależy to od rodzaju prowadzonego biznesu, etapu rozwojowego firmy, oferowanego produktu.I Logistyka 1546 AUTOBUSY 6 /2016 Paweł SMOLNIK JAKOŚĆ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektyw- nych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny.To pierwszy podręcznik, który koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w spos .Plik Logistyczna obsługa klienta..

Fazy obsługi klienta 2.2.2.

Luki w obsłudze klienta 2.2.3.Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w składzie przedsiębiorstwa, a także minimalizację szkód i strat w czasie dostawy lub reakcję dostawcy na skargi klienta.. Ocena podmiotów w sieci dystrybucji 2.2.. Usługa ta jest oferowana każdorazowo przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, zarówno transportowo-spedycyjne jak i wielkie centrum logistyczne.. Do aspektów obsługi klienta zalicza się m.in.:2Obsługa logistyczna jest z reguły oparta na sprzedaży konsultowanej indy-widualnie z klientem.. Słowa kluczowe: obsługa klienta, logistyczna obsługa klienta, operator logistycznyZobacz pracę na temat Logistyczna obsługa klienta.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Rola i znaczenie logistycznej obsługi klienta Wielu autorów podjęło próbę zdefiniowania logistyki, nie ma jednak uniwersalnej, powszechnie przyjętej definicji tego pojęcia.. Lecz nasz proces to nie tylko klient ale także ogromne .1.4.. Opisz jaki logistyczna obsługa klienta wpływa na konkurencyjność firmy.Obsługa klienta zajmuje centralną pozycję wśród działań logistycznych.1 Pojęcie obsługi klienta jest bardzo szeroką kategorią, która obejmuje zarówno elementy logistyki, marketingu, jak i finansów..

Obsługa klienta 2.2.1.

Definicje jej można odnaleźć w różnego rodzaju publikacjach jak i propozycjach literaturowych z zakresu .Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja logistycznej obsługi klienta.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Ma ona wielkie znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.2.. Wysoki poziom logistycznej obsługi klienta może się stać strategicznym sposobem wyróżnienia firmy wśród konkurentów.Charakterystyka procesu.. W literaturze przedmiotu można znaleźć stwierdzenia, że obsługa klienta jest szerokim terminem, niełatwym do zdefiniowania, który obejmuje wszystkie sfery kontaktu między dostawcą a nabywcą oraz elementy materialne i niematerialne [np. 5, 7, 8, 12].. Jest tak komponowana, żebyKluczową rolę odgrywa tutaj odbiorca - klient.. Proces obsługi klienta w centrali i punktach sprzedaży to przede wszystkim praca z klientem i dla klienta, pracownicy uczestniczący w tym procesie codziennie wysłuchują potrzeb klientów oraz umieją skrupulatnie dobierać dla nich ofertę wedle wspomnianych wcześniej "wytycznych" danego odbiorcy usług.. Badacze w publika-cjach wskazują na różne aspekty; jedni podkreślają przedmiotowość, inni re-Zagadnienie obsługi klienta ma wiele wymiarów i jest bardzo złożone..

...oraz definiuje strategię i zakres logistycznej obsługi klienta przez niego realizowaną.

Zatem ocena systemu logistycznego powinna być ukierunkowana na uchwycenie związków, jakie zachodzą pomiędzy jakością procesów logistycznych a poziomem obsługi klientów.. Logistyczna obsługa klienta jest ważnym elementem całego procesu logistycznego w danej firmie.. Jakość obsługi zależy w głównej mierze od umiejętnego zaprojektowanego i zarządzanego systemu logistycznego.. Jest wiele sytuacji, w których dochodzi do kontaktu z Klientem.. .Zobacz pracę na temat Systemy informatyczne wspierające logistyczną obsługę klienta.. Na sprawność przepływu należy jednak patrzeć przez pryzmat ekonomiczności i racjonalności, co przejawia się zwłaszcza w kosztach procesów logistycznych.W salonie sprzedaży, w domu u Klienta, przez telefon, mailem - standardy i zasady obsługi Klienta.. Zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej akcentowane są różne znaczeniaLogistyczna obsługa klienta Obsługa klienta w obszarze działań logistycznych zajmuje miejsce kluczowe, a jednocześnie można śmiało rzec, że jest jednym z najbardziej dyskusyjnych pojęć, bowiem nie ma jednej zasadniczej jej interpretacji.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.11 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 110 -112..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt