Przemówienie o nadaniu imienia szkole
(Przemówienie Dyrektora - podziękowania dla fundatorów) Prowadzący Dziękuję Panu Dyrektorowi.Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia władz województwa, powiatu, gminy, pani wicekurator i innych zaproszonych gości.. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 .00 Mszą św. w kościele parafialnym w Tarnowie Podgórnym.. Rada Miasta podjęła uchwałę 29 kwietnia 2005 r .W roku 2012 w miesiącu maju obchodziliśmy święto 10 -lecia nadania imienia naszej szkole.. Podjęcie uchwały (RSz albo RP, RR i SU) o nadanie imienia.Akt nadania Imienia, przekazanie Sztandaru i ślubowanie Uczniów Aktu nadania Imienia Szkole dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Marek Antas, który odczytał Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach imienia ks. prałata Jana Ślęzaka i prawa posiadania Sztandaru, a następnie wręczył ją Dyrektorowi Szkoły.Oto dziś, na oczach wszystkich tu zgromadzonych, nastąpi uroczyste nadanie naszemu Gimnazjum patrona.. Dzień 12.09.2017 roku przejdzie do historii Szkoły Podstawowej w Bytyniu jako jeden z najważniejszych.. Jesteśmy dumni, że właśnie nasza szkoła będzie nosiła imię Jana Pawła II i że będzie mogła godnie je reprezentować.. Z okazji zbliżającego się Święta Szkoły, w dniu 09 listopada 2011 roku w naszej szkole odbył się konkurs historyczny pod hasłem: Co wiemy o Katyniu?Nadanie imienia Przemówienie Dyrekcji szkoły..

Przykładowa procedura nadania imienia szkole.

To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na pewno wpisze się w karty historii naszej szkoły.. Uzasadnienie wyboru patrona .. Oto dziś, na oczach wszystkich tu zgromadzonych, nastąpi uroczyste nadanie naszemu Gimnazjum patrona.. Uczył się bardzo dobrze i miał wiele zainteresowań np: uwielbiał gotować, czytać i rozmyślać.. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, bowiem patronem powinna zostać osoba , której życie i działalność służą pokoleniom.Nadanie szkole imienia - procedura po zmianie przepisów oświatowych.. Wiec z wielka ochota i przyjemnoscia mamy zaszczyt by nasza szkola .Przemówienie przewodniczącego szkoły z okazji nadania imienia szkole.. - Proszę Burmistrz Pilzna Panią Ewę Gołębiowską o odczytanie Uchwały Rady Miasta o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Odczytanie uchwały Rady Gminy i wręczenie dyrektorowi szkoły.Jesteśmy dumni, że właśnie nasza szkoła będzie nosiła imię Fryderyka Franciszka Chopina i że będzie mogła godnie je reprezentować i bronić.. Poszukiwanie patrona (np. ogłoszenie konkursu na imię szkoły).. Przedstawienie nauczycielom, rodzicom i uczniom nowego patrona szkoły.. Zgromadzielismy sie tu dzisiaj na wielka uroczystosc, jaka jest nadanie szkole imienia JANA PAWŁA II..

Przemówienie z okazji nadania szkole imienia.

Przemówienie - historia szkoły .. Armii Krajowej w Tarnowie w dniu święta […] » Read more.. Ten rok szkolny jest wyjątkowy dla całej naszej społeczności szkolnej.. Miejmy nadzieję, że społeczność szkolna wywiąże się ze wszystkich obowiązków, jakie spadają na nią w momencie nadania imienia.organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek w terminie 60 dni.. 16 października 2018 r. minęła 40. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża, a 23 maja 2019 r. - z dumą można stwierdzić - mamy dzień nadania imienia naszej szkole i poświęcenia sztandaru.Teraz nastąpi uroczysty moment nadania imienia naszej szkole.. Patronem naszej szkoły został Arkady Fiedler.Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Integracji Europejskiej.. Ministerstwo edukacji, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, że czynności dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych .Przemówienie to ciekawa, ale też trudna forma wypowiedzi pisemnej, gdyż, jak sama nazwa wskazuje, .. o czystość szkoły, o całość sprzętu, o nakarmienie nas, o załatwienie spraw formalnych..

akt nadania imienia przez Prezydenta » Read more.

Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą, by podziękować Bogu za 25 lat i prosić o światłość wiekuistą dla naszego patrona i jego rodziny.. Nadmieniła, że jest dumna z faktu, że to jej właśnie przypadł zaszczyt wzięcia udziału w tak podniosłej chwili, jaką jest 100-letnia historia naszej szkoły i nadanie jej imienia.1 Święto Szkoły Rocznica Nadania Imienia Ofiar Katynia Publicznemu Gimnazjum w Piątnicy Konkurs wiedzy historycznej pt. Co wiemy o Katyniu?. Przemówienie dyrektora szkoły Przemówienie Pani Dyrektor Ewy Witeckiej » Read more.. Jesteśmy dumni, że właśnie nasza szkoła będzie nosiła imię księdza Jana Twardowskiego, i żeNAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY, DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE .. Starania pani dyrektor, nauczycieli, uczniów i rodziców o uroczysty przebieg nadania imienia szkole zostały docenione przez zebranych - czego wyrazem były gorące brawa, liczne gratulacje i życzliwe słowa.Uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim Uroczystości związane z nadaniem szkole nowego imienia rozpoczęły się w czwartek 23 października 2014r.W samo południe w hali OSIR zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice.Przemówienie udokumentowane było zdjęciami z dawnych lat w formie multimedialnej..

To właśnie dzisiaj nastąpiło oficjalne nadanie imienia.

Powitanie gości- Dyrektor Szkoły 2.Przemówienie p.wicedyrektor -nawiązanie do historii 4.Był on wszechstronnie uzdolniony, wiec chodził do dobrej szkoły.. Kiedy wybuchła wojna Rudy pragnął walczyć o ojczyznę, wiec należał do wielu organizacji patriotycznych np: „Wawer" lub zespół „Buków".Szkoła - Ogólne (80737) Szkoła Podstawowa (213533) Szkoły Branżowe (72) Szkoły Średnie (94660) Szkoły Muzyczne (3711) Szkoły Policealne (1367) Szkoły Wyższe (10580) Szkoły z Internatem (34) Wakacje (41645) Wybór Szkoły (306)Kategoria: Uroczystość nadania imienia Tekst ślubowania.. - Spocznij !. Uroczystość kontynuowaliśmy w sali bankietowej Karczmy „Zagłoba" .Renata Kuberska poprosiły Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Łodzi panią Elżbietę Królikowską-Kińską o odczytanie Uchwały nr LXXII/1379/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi.Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Bytyniu.. Szczególne, wyjątkowe podziękowania kierujemy na ręce Pani Dyrektor, dzięki której szkoła sprawnie funkcjonuje dla naszego dobra.. Powstała ona w naszym mieście na przełomie XIX i XX wieku i była szkołą .Patron Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie nadania imienia GIM 3 Przemówienie Dyrektora Szkoły Scenariusz Uroczystości Hymn szkoły Patron Szkoły Podstawowej nr 22 Patron Gimnazjum nr 3 PROGRAM PRACY Z PATRONEM SZKOŁY - JANUSZEM KORCZAKIEM Patron Szkoły Przemówienie Dyrektora Szkoły8 lutego obchodziliśmy podniosłą uroczystość - 25-lecie nadania naszej szkole imienia Józefa Noji i sztandaru.. uchwała Rady Miasta .Od dzisiaj sztandar wręczony Szkole Podstawowej im.. Teraz proszę o zabranie głosu Dyrektora szkoły.. W Mszy św. uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych z tarnowskim gimnazjum szkół .. Pierwszy papiez Polak Karol Wojtyla zrobil wiele dla ludzkosci.. My uczennice i uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im.. W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego pamięci.Pani Dyrektor, uczennica Emilia melduje gotowość społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku imienia Polskich Żołnierzy Września 1939 r. do uroczystego apelu z okazji 15 rocznicy nadania imienia szkole.. Byl on woielkim czlowiekiem i stanowi dla nas autoryutet.. Władysława Broniewskiego przypominać nam będzie jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca, honor i uczciwość.. .Po przemówieniu pani dyrektor Agnieszki Chaberskiej głos zabrali goście, którzy ciepło wyrażali się o naszej szkole i chwalili wybór patrona.. Na wniosek Rady Pedagogicznej podjęto decyzje o nadaniu imienia naszej szkoły.Uczniowie, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowali propozycję i Dyrekcja Gimnazjum zwróciła się do Rady Miasta Orzesze z wnioskiem o nadanie szkole imienia Stanisława Ligonia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt