Plan pracy koła plastycznego kl 3

plan pracy koła plastycznego kl 3.pdf

Głównym celem zajęć jest: rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów; tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych; rozwój wyobraźni twórczej; umożliwienie ekspresji plastycznej; kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.Będzie realizowany w ramach kółka plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min.. Serdecznie zapraszam!. Cele operacyjne: (uczeń:)Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzi eła!".. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego co .Szkoła Podstawowa Nr15 w Zielonej Górze PROGRAM WŁASNY KOŁA PLASTYCZNEGO dla kl. IV-VI pn.,, Barwne inspiracje twórczością wielkich twórców poezji, muzyki i malarstwa" Opracowany przez Wiesławę Wysocką-Lechów,,Jeżeli chcesz zbudować statek, to nie zwołuj ludzi, by szukali drewna, by podzielili się obowiązkami, lecz naucz ich tęsknoty za szerokim, bezkresnym morzem".Plan kółka matematycznego dla kl. III.. kl. 4, str. 100/ Do przeprowadzenia niektórych zajęć potrzebne będą instrukcje z podręcznika „Do dzieła" - autorzy J. Lukas, K. Onak, wyd.W pracy koła przyjęłam następujące zasady: - Nie stawiać przed dziećmi bardzo trudnych wymagań.. Eliminacja bł ędów w pracach uczniowskich 8.. Kompozycje z liści..

Cele zajęć koła plastycznego.

1 Plan pracy koła plastycznego w klasach I-III Opracowała i wdraża mgr Barbara Kachniarz nauczyciel Zespołu Oświatowego w Jedlance.. - Wprowadzać ciekawe techniki plastyczne.. 21.pracy z dziećmi oraz możliwości wyeksponowania ich wytworów.. Projektuje i wykonuje ogłoszenia i plakaty informacyjne.. Wstęp 2.. Rozbudzanie zainteresowa ń ortograficznych 5.. - Akceptować każdą pracę, chwalić uczniów za włożony wysiłek.. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.]4.. tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. Materiały i środki dydaktyczne 5.. Wyklejanki, wydzieranki - prace o róŜnorodnej tematyce.. ]]Samodzielnie tworzy prace plastyczne.. Kształci wyobraźnię plastyczną.. Pomiar osiągnięć 9.. Treści edukacyjne I.. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. „Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. Ewaluacja programu 11.. Nie bez znaczenia dla mnie był także dobór właściwych, ciekawych i niekonwencjonalnych, a dających się łatwo zastosować technik plastycznych, bowiem duża grupa dzieci wymaga, aby podczas pracyPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 „BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" „ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1..

Metody pracy 5.

Tematyka zajęć 10.. Wezmą w nich udział dzieci; nie tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania plastyczne.Działalność plastyczna.. Inne prace plastyczne 1.. 2011 r. Prowadząca: Urszula Smolińska Temat: Martwa natura - malowanie pastelami.. Ogólna charakterystyka programu.. Pomiar osiągnięć 6.. PLAN PRACY KÓŁKA MATEMATYCZNEGO.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.Program pracy kółka plastycznego „Młody Plastyk" Opracowała Krystyna Michalak Spis treści: 1.. 152 obserwujących Hobby Pomysły na prace plastyczne.. Motywowanie do aktywno ści poznawczej 7.. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III „Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .Cele zajęć - umiejętność tworzenia odbitek graficznych, doskonalenie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej i plastycznej, ład i porządek w miejscu pracy./ podr..

Metody i formy pracy 4.

2.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 OPIEKUN - BEATA KRZYWICKA CZŁONKOWIE - UCZNIOWIE KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.. Dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi: zawsze często czasami nigdy 4.Program koła artystycznego „Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. - Pracować w atmosferze uśmiechu i radości.. Dziecko pokazywało w domu prace wykonane na zajęciach kółka plastycznego: zawsze często czasami nigdy 3.. Wezmą w nim udział dzieci, które wykazują zainteresowania plastyczne.Scenariusz zajęć z koła plastycznego dla klas I-III .. Idea i główne założenia programu Podstawową ideą stworzonego przeze mnie programu jest zabawowy charakter zajęć.„ Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". Pobierz (doc, 45,5 KB) Podgląd treści.. DLA KLASY III.. Treści kształcenia oraz cele operacyjne 4.. Cele edukacyjne 3.. Założenia organizacyjne.. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Bierze udział w konkursach plastycznych.]5.. Wykonuje rekwizyty i stroje.]3..

Główne zadania pracy wychowawczej.

zastosowanymi w pracach kole żanek i kolegów 2.1 .. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce.. S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 19612.. Materiały i środki dydaktyczne 8.. Zajęcia odbywać się będą w III klasie w wymiarze 1 godziny tygodniowo (36 godzin w ciągu roku szkolnego).. Założenia organizacyjne.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny, Pkan pracy kola plastycznego KL.doc - Klasa I-III - Galeria - Chomik Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012.PLAN PRACY KOŁA PCK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 .. Przygotowanie kartek świątecznych , pisanki - wg potrzeb / BoŜe Narodzenie, Wielkanoc, / 2.. Formy realizacji 6.. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.. Tu zrobisz prezent dla mamy/taty/rodziny, wykorzystasz pozornie bezużyteczne materiały,Program zajęć plastycznych w klasach 1 3 I.. Cel ogólny: Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci.. Uczęszcza na nie uczniów.2.. Klasa V Numer i temat lekcji Liczba .. wykorzystanych środków wyrazu plastycznego 2.1 3.2 19. i 20.. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia nie przekroczy 5 osób.Pomysły na prace plastyczne 236 inspiracji Obserwuj kolekcję by Sylwia Antczak-Woźniak.. 3.Koło plastyczne Szczegóły Kategoria: koło plastyczne klas 1 - 3 Poprawiono: wtorek, 07, październik 2014 18:35 Zapraszam wszystkich lubiących niecodzienne rozwiazania codziennych problemów (plastycznych) do zapisów do koła plastycznego.. 3 T. Marciniak: Realizacja programu w szkole podstawowej w klasach I-IV.. Dodaj do swojej kolekcji Edytuj Lubię to Ustaw jako okładkę kolekcji Komentuj.. Cele edukacji plastycznej 3.. Na zajęciach koła wykorzystuje się: czasopisma plastyczne - „Mały artysta", „Hobby" i inne;Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć .Podsumowaniem pracy koła będzie: zorganizowanie na terenie szkoły stałej wystawy prac plastycznych - Galerii zorganizowanie wystawy najciekawszych prac dzieci Nasze osiągnięcia z okazji wręczenia Wzorowego Ucznia na półrocze oraz na zakończenie roku szkolnego zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego:1 PLAN PRACY KOŁA PLASYCZNEGO na rok szkolny 2015/16 I.. Ankieta .praca plastyczna z ostrużyn kredek oraz wiórków drewnianych, (kwiaty wykonujemy z ostrużyn, wazon z wiórków, przyklejamy klejem wikolowym, można też pomalować farbami) 3.,,Niebo i obłoki" tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli; tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach;Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. Rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych.. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny.. Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach 9.KOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Ewaluacja realizacji programu 7.. H. BRODATEGO W ZŁOTORYI Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność4.. Techniki plastyczne 7.. Projektuje dekoracje do występów artystycznych..Komentarze

Brak komentarzy.