Badanie diod półprzewodnikowych wnioski
• Montaż i badanie wybranych układów, w których wykorzystywane są diody półprzewodnikowe, w szczególności układów zasilaczy.. Przez spolaryzowane w kierunku przewodzenia złącze nośniki mniejszościowe przedostają się do .Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium.. Schemat pomiarowy (dioda spolaryzowana w kierunku przewodzenia) Zmieniając położenie suwaka potencjometru P, regulować prąd w granicach od I Fmax do 0 metodą „punkt po punkcie" i odczytywać wskazania woltomierza i amperomierza.. 15V-+ P .Wnioski z porównania diod CREE Na chwilę obecną, czyli początek 2018 roku, nie ma mocniejszych diod stosowanych w latarkach niż te, które w tym artykule zostały wymienione.. Elektroluminescencja diod półprzewodnikowych polega na wytworzeniu światła, które powstaje pod wpływem zewnętrznej polaryzacji elektrycznej, dzięki której w obszarze złącza p - n dochodzi do rekombinacji elektronów i dziur, powodując świecenie.. Muszę napisac we wnioskach dlaczego dioda UV na wykresie jest prosta i dlaczego różni sie od pozostałych.. Jak najszybciej sprawdzić czy dioda jest sprawna?. Cel i program ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie się z metodami aproksymacji charakterystyk, - poznanie parametrów diod.Badanie prostowników - wstęp teoretyczny Prąd stały może być uzyskany bezpośrednio z ogniw galwanicznych, prądnic prądu stałego lub akumulatorów..

Badanie diod półprzewodnikowych.

Do grupy tej należą: diody ostrzowe germanowe lub krzemowe, diody Schottkye'go, diody wsteczne.. Złącze p-n. nr 13 - Rezonans prądów w równoległym obwodzie RLC Ćw.. Muszę napisac we wnioskach dlaczego dioda UV na wykresie jest prosta i dlaczego różni sie od pozostałych.. Schemat pomiarowy (dioda spolaryzowana w kierunku przewodzenia) Przełącznik woltomierza ustawić w pozycji U (układ poprawnie mierzonego napięcia).. Przygotowanie teoretyczne.. Potrzebuję pomocy przy temacie z którego musze napisać sprawozdanie "Badanie własności prostowniczych diod półprzewodnikowych".. nr 15 - Badanie transformatora jednofazowego Ćw.. W dodatku, ilości lumenów, które podaliśmy przy każdym typie diody to wartości maksymalne , osiągane przez diody chwilowo pod wysokim natężeniem prądu.Last activity .. Wymagana znajomość .Badanie diod półprzewodnikowych strona 2 z 8 2.. Występują one podczas zaporowej polaryzacji złącza p-n. Efekt Zenera polega na tunelowym przejściu elektronu, (tzn. bezWłasności i zastosowania diod półprzewodnikowych.. Przygotowanie układu 1.Badanie elementów półprzewodnikowych.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Tak mniej.Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1..

nr 14 - Pomiar diod półprzewodnikowych Ćw.

Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Grupa szkoleniowa .. Jacek Kandyba Strona 1 z 3 .. − dokona ć spostrze Ŝeń i wyci ągn ąć wnioski.. Rodzaje, własności oraz charakterystyki diody półprzewodnikowych.. Cel ćwiczenia • Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych.. Montaż .. Diody Podstaw ę wi ększo ści diod półprzewodnikowych stanowi zł ącze p-n. Ze wzgl ędu na powszechno ść zastosowania dzieli si ę je na wiele grup.. Badanie diod Zenera.rar > Badanie diod Zenera.doc.. Charakterystyki statyczne diod półprzewodnikowych w kierunku przewodzenia Data wykonania: 1.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi rodzajami diod półprzewodnikowych - dioda prostownicza krzemowa, dioda detekcyjna germanowa, dioda świecąca, dioda Zenera oraz wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych, wyznaczanie napięciaWitam nie znalazłem odpowiedniego tematu więc piszę tutaj.. A) Zadania do samodzielnego opracowania przed zajęciami o zapoznanie się z teoretycznymi podstawami działania diod półprzewodnikowych, o opracowanie schematów pomiarowych i wstępnej formy protokołu, BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 1.. Saved flashcardsdiod półprzewodnikowych i wyznaczenie ich wybranych parametrów oraz badanie właściwości prostowników półokresowych..

Przykładowe zastosowanie diod półprzewodnikowych.

Charakterystyki i parametry statyczne diod półprzewodnikowych 4.. Tweex 03 Maj 2006 19:50 3309 6 .Wnioski z przeprowadzonych pomiarów oraz uwagi.. Czas trwania: 6h 2.. Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych.. Jak wida ć, ju ż przy bardzo małych, dodatnich napi ęciach U AK pr ąd ID płyn ący przez diod ę bardzo mocno wzrasta, osi ągaj ąc du że warto…LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Opracował: dr inż. Aleksander Patyk 1.. Tak mniej.1.. Dwa podstawowe rodzaje, to diodyDiody półprzewodnikowe - wprowadzenie .. - badanie wpływu temperatury na punkt pracy diody: .. diod prostowniczych.. Tabela 1 pomiary dla diody prostowniczej Dioda nr 1 Dioda nr 2 Kierunek przewodzenia Kierunek zaporowy Kierunek przewodzenia Kierunek zaporowy UF1 IF1 Rs1 UR1 IR1 Rs1 UF2 IF2 Rs UR2 IR2 RsBadanie diod półprzewodnikowych.rar Download (2.2 MB) Punkty: 1 dla użytkownika Badanie transformatora jednofazowego.rar Download (5.99 MB) Punkty: 1 dla użytkownika Badanie prostowników.rar Download (12.61 MB) Punkty: 1 dla użytkownika Badanie instalacji elektrycznej.rar Download (15.87 MB) Punkty: 1 dla użytkownika02.. Strona .. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ X Y k. przewodzenia dwa kierunki k. zaporowy V 100 Ω DG DK DZ R 1 R 1 = 100 Ω - kierunek przewodzenia R 1 = 1000 Ω - kierunek zaporowy BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 1.1..

Wymagana znajomość pojęć„Badanie diod półprzewodnikowych" I.

Instytut Fizyki oświadczalnej UG Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych.. Tabela pomiarów.. Diody detekcyjne i mieszające - diodyBadanie diod - oprac.. WST ĘP TEORETYCZNY 1.1.. Potrzebuję pomocy przy temacie z którego musze napisać sprawozdanie "Badanie własności prostowniczych diod półprzewodnikowych".. Data wykonania ćwiczeniaI.. Cel ćwiczenia .. Czas trwania: 6h 2.. 4.Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami i charakterystykami diod półprzewodnikowych.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Montaż i badanie wybranych układów, Bardziej szczegółowoBadanie diod półprzewodnikowych (E - 7) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ .. Najczęściej do miejsca odbioru dostarczany jest prąd zmienny, następnie zaś przetwarza się go w miejscu odbioru na stały prąd o odpowiednim natężeniu.Witam nie znalazłem odpowiedniego tematu więc piszę tutaj.. Uwagi i wnioski (dotyczące przebiegu charakterystyk, ich odstępstw od przebiegów teoretycznych, wartości wyznaczonych parametrów, rozbieżnościBadanie diod półprzewodnikowych strona 5 z 8 B. Badanie diod Zenera 1.. Badanie diod p ółprzewodnikowych .. półprzewodnikowy element stabilizacyjny, w którym wykorzystuje się efekty: Zenera i powielania lawinowego.. • Montaż i badanie wybranych układów, w których wykorzystywane są diody półprzewodnikowe.. nr 16 - Badanie elementów nieliniowych Ćw.. Ad.1 - Dioda Zenera (zwana tez stabilizatorem lub diodą stabilitronową) to warstwowa dioda Si, która w twojej zasadzie działania wykorzystuje jedno lub dwa z poznanych przebić (zenera, lawinowe) w zależności od wartości napięcia pracy.Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych.. Pomiary.. nr 12 - Rezonans napięć w szeregowym obwodzie RLC Ćw.. Bardziej szczegółowoDiody elektroluminescencyjne LED..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt