Wybrzeże słowińskie formy terenu
Wskazać czynniki, które kształtują nadmorski krajobraz tego obszaru.. Pytania kluczowe: 1.. Morze ma duży wpływ na ukształtowanie wybrzeża.. Zmieniamy się, chwilowo więc strona jest niedostępna.. Ta lekcja w wersji zdalnej TUTAJ Po tej lekcji powinieneś: 1.. Wysoczyzna Żarnowiecka to region od wschodu graniczący z Pobrzeżem Koszalińskim, a położony pomiędzy Wybrzeżem Słowińskim na północy oraz Pradoliną Redy i Łeby na południu.. Północna granica parku wyznaczana jest na długości 32,5 km przez wybrzeże Bałtyku.. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie, Żuławy Wiślane.. Formy wydmowe usytuowane są na zachodniej części Mierzei Wiślanej, zrośniętej obecnie z lądem.Karta pracy ‒ „Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego" 535 kB.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie znajdziesz się w zupełnie nowej wirtualnej przestrzeni.Słowiński Park Narodowy leży na polskim wybrzeżu środkowym, pomiędzy miejscowościami granicznymi Łebą a Rowami w rejonie Niziny Gardneńsko-Łebskiej, na terenie województwa pomorskiego.. Ściąga z geografii regionalnej świata (7729 m, wg innych danych głębszy jest Rów Amirancki - do 9074 .Play this game to review Geography.. Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim.Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, fragmenty moreny czołowej z ostatniego zlodowacenia z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół .Pobrzeże Słowińskie obejmuje wyjątkowo piękny, północno-zachodni fragment województwa pomorskiego, na który składają się: Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka i Wybrzeże Słowińskie..

Rzeźba terenu pobrzeży .

Wybrzeże Słowińskie DRAFT.Wybrzeże-Słowińskie-s.-2 Wybrzeże-Słowińskie-s.-1.. Seria: Planeta Nowa / Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4-8 / Geografia.. Przykładem czego jest Chełmska Góra, znajdująca się w granicach administracyjnych Koszalina.2.. Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.. Delikatnie opadające dno umożliwia bezpieczne kąpiele.. Powierzchnia sięga 900 km 2.Pobrzeże Koszalińskie - makroregion w środkowej części Pobrzeży Południowobałtyckich, między doliną dolnej Parsęty na zachodzie a przylądkiem Rozewie na wschodzie; obejmuje pas nadmorski zwany Wybrzeżem Słowińskim (z licznymi jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami rzek (Parsęty, Grabowej, Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby) i odcinkami .Lekcja 7.. Tagi: karty pracy.. Wybrzeże Słowińskie.. Wskazać na mapie Wybrzeże Słowińskie.. Klimat: Morski o łagodnych zimach i chłodnych latach.. liczba pobrań: 13936 zaktualizowany: 2018-07-24 .poziomicowych formy terenu .. Wybrzeżu Słowińskim •wymienia po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża Słowińskiego •wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie •odczytuje z mapy nazwy największych jezior na Pojezierzu Mazurskim• wymienia pasy rzeźby terenu Polski • wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie • wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego • wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim • wymienia po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża Słowińskiego • wskazuje na mapiePojezierze MazurskieProcesy deflacyjne powodują obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając jednocześnie nie zwietrzałą jeszcze, litą skałę..

Skreśl niewłaściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący powstania tej formy był zgodny z prawdą.

Plaża brzegu niskiego jest bardzo szeroka i piaszczysta, dlatego fale nie niszczą brzegu i drzewa nie mogą spaść na plażę.. Ważnym elementem krajobrazu Wybrzeża Słowińskiego są wybrzeża wysokie, zwane też plażami / klifami.Sami również uwielbiamy te formy sportu i rekreacji, jednak wycieczki rowerowe kochamy tak bardzo, że nie możemy rozstać się z nimi nawet, gdy termometr wskazuje kilkanaście kresek poniżej zera.. Opisz krajobraz Wybrzeża Słowińskiego uwzględniając wszystkie elementy krajobrazu (szata roślinna i zwierzęca, ukształtowanie powierzchni, wody powierzchniowe, działalność człowieka i atrakcje turystyczne) 2.Słowiński Park Narodowy - jeden z 23 parków narodowych w Polsce.Został utworzony 1 stycznia 1967 i zajmuje powierzchnię 327,44 km².. Dodatkowo wiatr bardzo często usypuje wydm Wysokie wybrzeże inaczej zwane są .Od północy ograniczona ją Wybrzeże Słowińskie, na południu przechodzi w Wysoczyznę Polanowską.. Znudzeni nieco lokalnymi trasami postanowiliśmy udać się na Wybrzeże Słowińskie.mapach poziomicowych formy terenu .. •wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie •wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego •wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim •wymienia po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeżaukształtowaniu terenu, kulturze; parkach narodowych; Jak widzisz, sporo informacji się zebrało, ale nie są to bardzo trudne rzeczy..

Są to wklęsłe formy o długości do kilkunastu kilometrów i głębokości do kilkudziesięciu metrów.

Pojedziemy nią przez Rowy, przemkniemy nieopodal wzgórza Rowokół i latarni morskiej Czołpino, zahaczymy o skansen w Klukach, okrążymy jezioro Łebsko (trasa wokół niego .Drogi Użytkowniku!. Wybrzeże Słowińskie; .map ach poziomicowych formy terenu .. •wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie •wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego •wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim •wymienia po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla WybrzeżaNajwyższe wzniesienia osiągają tu zaledwie 14,6 m n. p. m.. Rzeźba terenu pobrzeży .. Jaki krajobraz jest na wybrzeżu słowińskim Preview this quiz on Quizizz.. Makroregion ten sięga od zachodniego krańca województwa, wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, po zachodnie krańce Pobrzeża Kaszubskiego, które stanowią zachodnie krawędzie Pradoliny Redy .Wybrzeże niskie - wybrzeże piaszczyste, łagodnie opadające ku morzu.. Najwyższym punktem są Rysy w Tatrach Wysokich — 2499 m, najniższym — punkt na zachód od wsi Raczki Elbląskie — 1,8 m p.p.m.. ; powierzchnia Polski jest nachylona z południa na północny zachód.Rzeźba terenu uwarunkowana przeszłością geologiczną jest podstawą wydzielenia typów krajobrazu naturalnego..

Jedynym urozmaiceniem jest stanowiący północne wybrzeże Żuław zespół wydm o wysokościach 20-30 metrów.

Wybrzeżu Słowińskim •wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie •odczytuje z mapy nazwy największych jezior na Pojezierzu Mazurskim •wskazuje na mapie pas Nizin Środkowopolskich oraz NizinęPolska jest krajem nizinnym; obszary poniżej 300 m n.p.m. stanowią 91,3% pow. (w tym depresje 0,2%); średnia wys.. Na obszarach, gdzie przeważa działalność deflacyjna tworzą się rożnej wielkości misy deflacyjne.. Podać formy terenu jakie powstają wskutek działalności wiatru, fal morskich i prądów przybrzeżnych.dzika przyroda Słowiński Park Narodowy, Smołdziński Las, Wydmy Czołpińskie, Kluki, Jez. Gardno, Jez. Łebsko, Jez. Dołgie Duże, Rzeka Łeba, GaćWybrzeża wysokie tworzą się zazwyczaj na skutek zalania obszarów wyżynnych lub górskich przez morze.. Ku wschodowi występuje wzrost.. poleca68% Geografia .. Wszystko co zostało tam zapisane jest na podstawie podręcznika, usystematyzowane na podstawie poddziałów, by łatwo można było powtórzyć dany materiał.. Wpisz pod każdą fotografią nazwę formy terenu oraz wybraną spośród podanych nazwę krainy geograficznej, dla kt… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wybrzeże Słowińskie to najbardziej wysunięta na północ, nadmorska część Pobrzeża Koszalińskiego.. Tam, gdzie brzegi są wysokie, fale morskie mogą je niszczyć, tworząc strome klify klify.Spotykane są one na przykład na wyspie Wolin i w Gdyni.Wybrzeże Słowińskie to wymarzone miejsce dla rowerzystów i kajakarzy.. Przez region prowadzi między innymi fragment trasy rowerowej R-10, która okrąża Bałtyk..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt