Birthday parties with a difference przeczytaj tekst
Uwaga!Zadanie 3.. Uwaga!. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (14) odpowiednią literę.. Podpisz zdjęcia.. Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie na temat programu telewizyjnego.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt