Kody licznika energii elektrycznej
Przeznaczony dla odbiorców komunalnych wszystkich grup taryfowych.. Nowsze model pozwalają na odczyt większej ilości danych.. Są to kody OBIS, ale nie wszystkie są opisane na stronach Apator- więc czekam na jakieś konkretne odpowiedzi.1.8.1.1 energia czynna pobrana stan z ostatniego zamknięcia okresu rozliczeniowego (np na 01.02.2020) 1.8.1.2 energia czynna pobrana stan z przedostatniego zamknięcia okresu rozliczeniowego (np np na 01.01.2020) 2.8.1 energia czynna oddawana (ważne przy mikro instalacjach) 15.8.1 to suma 1.8.1 + 2.8.1 (czyli w obie strony) zazwyczaj wyświetlana .W lewym górnym rogu, tak jak w przypadku licznika elektronicznego, znajdują się odpowiednie kody, które wskazują na stan zużycia energii elektrycznej: 15.8.0- wielkość zużycia energii elektrycznej w kilowatogodzinach, 15.6.0- moc maksymalna, którą klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym,Licznik energii elektrycznej to miernik konsumpcji prądu w danym gospodarstwie domowym lub dowolnym innym obiekcie, który stanowi zarazem granicę między siecią energii elektrycznej obiektu, a siecią dystrybucji stworzoną lub zarządzaną przez dostawcę prądu.. Na podany przez Ciebie adres email zostanie przesłany kod doładowania lub informacja o doładowaniu salda licznika.Odczyt licznika prądu Informacje zawarte na tej stronie mogą się różnić w zależności od obszaru, w którym mieszkasz..

W którym miejscu znajdę numer licznika.

Informuje on o typie zużycia energii - całkowitym, w strefie dziennej albo w strefie nocnej.Aby doładować licznik przedpłatowy podaj cyfrowy kod kreskowy z Twojej indywidualnej karty przypisanej do punktu poboru energii, następnie zadeklaruj kwotę zakupu i rodzaj płatności.. Kody OBIS, podane są na urządzeniu bądź naklejane gdzieś wewnątrz skrzynki licznikowej.. Dla klientów rozliczanych w grupie taryfowej G11 15.8.0 wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh 15.6.0 z instalacji trójfazowej.moc maksymalna, którą klient pobrał w da-nym okresie rozliczeniowym (np. w bieżącymMiernik licznika mierzącego zużycia prądu w kWh jest podstawą do rozliczenia zużycia energii elektrycznej.. Na tym liczniku nie ma opisu, jest to licznik zbyt nowy, nie ma nawet jego parametrów na stronie Apator- Pafal.. Wklej do 20 numerów liczników oddzielonych średnikiemMonter zakładać nowy licznik, czasem nakleja dodatkową naklejkę z kodami OBIS, ale nie można tego wymagać.. Oto przykładowy widok wyświetlacza licznika: kod 1.8.0 - widać całkowite zużycie .Kody OBIS..

Każdy kod oznacza inne wskazanie licznika.

PAFAL,Opisu jako takiego nie posiadam, ale mogę.Posiada ekran, na którym wyświetlają się poszczególne komunikaty.. Podaj swój kod pocztowy lub miejscowość, aby zobaczyć właściwe treści.Odczyt licznika energii elektrycznej polega na pobraniu danych o zużyciu energii z urządzenia i przekazaniu ich dostawcy prądu.. Podając odczyt licznika energii elektrycznej trzeba przekazać liczbę obejmującą pełne kWh.. Linia produkcyjna liczników Apator w Ostaszewie; FOT.Znajomość powyższych kodów zdecydowanie ułatwi odczyt licznika energii elektrycznej.. Umożliwia bezpośredni pomiar energii czynnej i biernej oraz parametrów sieci.. Dla Klientów rozliczanych w grupie taryfowej G11 0.9.1 - aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda) 0.9.2 - aktualna data (rr-mm-dd - rok, miesiąc, dzień) 15.8.0 - wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh 15.6.0 - moc maksymalna, którą Klient pobrał w danym okresie .. Nie ma możliwości w moim domu by coś funkcjonowało, mimo wykręconych zabespieczeń.. W przypadku odczytywania zużycia energii elektrycznej z licznika indukcyjnego stan zużycia kWh podawany jest na ekranie cyfrowym.. Nowe liczniki prądu..

Umożliwia bezpośredni pomiar energii czynnej i biernej.

Dzięki poniższej wyszukiwarce możesz uzyskać swój kod PPE na podstawie numeru licznika.. Dziś rano dzwoniłem do biura obsługi i skłożyłem pisemną oficjalną reklamację.Kod PPE jest niezbędny w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.. W przypadku dodatkowych pytań dotycz ą cych licznika energii elektrycznej zapraszamy do przeczytania artykułów: jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej w Polsce oraz kompleksowy artykuł o licznikach energii elektrycznej: jak działa licznik energii elektrycznej.Kody OBIS.. Przeznaczony dla odbiorców komunalnych wszystkich grup taryfowych.. Można również podać numer telefonu aby otrzymać SMS z kodem.WSKAZANIA LICZNIKA W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się kody.. To numeryczne przyporządkowanie wskazań licznika do kodu, dziękiktóremu można odczytać wybrane dane..

Kilka zasad przy podawaniu stanu licznika prądu.

E lub 1.8.0 lub 18.0.0 lub 15.8.0 - Zużycie całkowite .Wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej w sieci trójfazowej 3- lub 4-przewodowej.. Istnieją też różnice w kodach spowodowane różnymi typami modeli.Aby wygenerować kod do licznika przedpłatowego, należy podać 16 cyfrowy kod kreskowy z karty magnetycznej przypisanej do punktu poboru energii, następnie zadeklarować kwotę zakupu oraz rodzaj płatności.Proszę podać adres email, na który przesłany zostanie kod.. Licznik energii elektrycznej pokazuje poza zużycie też inne dane.. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w układzie SI jest dżul (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest kilowatogodzina .Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EABM • rejestracja i wyświetlanie 10 najwyŜszych wartości uśrednionych mocy czynnych dla kierunku oddawanie, z podaniem daty i czasu ich wystąpienia dla kaŜdego z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,2.8.2 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (II strefa) w kWh 2.8.3 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (III strefa) w kWh KOD WSKAZANIE LICZNIKA NUMER SERYJNY ROK PRODUKCJI TYP LICZNIKA STAŁA IMPULSOWA LICZNIKA Pulsująca na czerwono dioda oznacza, że licznik odnotowuje aktualny pobór lub aktualne oddawanie energii .Stan licznika (zużycie energii elektrycznej) był wyższy o 0,9kWh.. Gdyby był opis na obudowie , to nie zakładał bym tematu.. Kody OBIS, znajdują się w lewym górnym rogu (małe cyferki).. Licznik energii elektrycznej jest podstawą do rozliczenia zużycia energii.. W przypadku korzystania z taryf jednostrefowych (G11, C11, C21): kod 1.8.0 - całkowite zużycie, czyli ilość energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh, kod 2.8.0 - ilość energii elektrycznej oddanej do sieci w kWh (w przypadku licznika dwukierunkowego).Poniższy artykuł wyja ś nia, jak odczytać stan licznika energii elektrycznej.. Nie ma potrzeby podawania cyfry, która znajduje się po przecinku czy w niektórych licznikach po kropce.Kod W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się kody.. W przypadku potrzeby przekazywania stanu licznika, na przykład w razie awarii aby potwierdzić że licznik nie nalicza błędnie zużycie energii, należy podawać stan licznika zawsze w pełnych kWh, bez ostatniej, ułamkowej cyfry.Odczytywanie licznika indukcyjnego.. Aby odczytać zużycie na ekranie licznika cyfrowego musi pojawić się kod E lub 1.8.0 lub 18.0.0 lub 15.8.0.. Obok niego zazwyczaj widnieje specjalny kod wyświetlany w górnym lewym rogu.. Ze względu na różnorodność liczników, kody te mogą przyjmować różne wartości, jednak na obudowie licznika powinna znajdować się tabelka z informacją, co dany kod oznacza.. W przypadku, gdy korzystasz z jednolitej stawka zużycie energii elektrycznej wyświetlane jest w całości, nie ma podziału na strefy.OTUS 3 - wielofunkcyjny licznik smart energii elektrycznej do zastosowania w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt