Wybierz poprawną odpowiedź zaznacz a b lub c
Zaznacz odpowiedź a,b lub c.Wybierz poprawną odpowiedź .. Prosta k ma jeden punkt wspólny z okręgiem.Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 5 s przepływa ładunek elektryczny 2 C .Oznacza to, że natężenie prądu jest równe A/B/C Jeżeli natężenie prądu wzrośnie czterokrotnie, to w tym samym czasie przepłynie D/E/F ładunek elektryczny.. Czytaj uważnie treść poleceń.. Na półce leży książka o masie 200 g. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 10 m/s 2 .. B. odpychają się.. Polska, 2.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Zjawisko dnia polarnego, do którego przyczynia się ruch obiegowy Ziemi oraz stałe nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki wynoszące4.W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.. Dodaj obrazek (opcjonalnie) Dodaj odpowiedź obrazkową - poprawną, niepoprawną (można dodać 3)TAK .. Pokazane na ilustracji chromosomy zostały wyizolowane z A. żeńskiej komórki somatycznej.. Zadanie 8.. C. przyciągają się.. Prosta k jest równoległa do promienia SA.. Na którym rysunku poprawnie zaznaczono siły działające na książkę i podłoże?. Przeczytaj tekst wybierz poprawną odpowiedź Zaznacz odpowiedź a b albo c.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.-2.3.. 007patrycja 007patrycja Zad .. b)wzrost ilości tlenu .Czy w języku Prolog lub Katalog można zdefiniować regułę w postaci W:- A lub B?. Nie używaj korektora..

Wybierz poprawną odpowiedź.Przeczytaj tekst.

Park Narodowy X. o T o N Zadanie 3.. Wartość wyrażenia ⋅ 5 5 jest równaPrzeczytaj tekst.. (0-1) Przeczytaj tekst i zaznacz poprawną odpowiedź.. a)wzrost ilości dwutlenku węgla we krwi.. Może to fart, może taktyka, ale jedno jest pewne - potrafisz zaznaczyć dobrą odpowiedź A, B, C lub D. Podziel się wynikiem w komentarzu!Zaznacz poprawną odpowiedź.. Odpowiedzi do zadań 6., 12., 18. zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach.. b)powierzchnia wewnętrzna pokryta rzęskami.. Wpisz twierdzenie.. Jeśli się pomylisz, błędnie zaznaczoną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą.. (0-1) Wybierz poprawne dokończenie zdania, zgodne z treścią nagrania.. 2010-11-30 20:25:39 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. (0-1) Zaznacz poprawną odpowiedź.. Zadanie 6 Analiza elementarna pewnego związku chemicznego wykazała, że zawiera on 26,53% masowych potasu, 35,37% masowych chromu, a resztę stanowi tlen.Przeanalizuj ilustrację i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. Tak, B. Nie, ponieważWybierz poprawne dokończenie zdania.. 2.Zaznacz czynnik, który wpływa na wzrost tempa oddychania.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1-15, zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną na następnej stronie..

Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

Zaznacz T (tak) lub N (nie).. D. nie oddziałują na siebie wzajemnie.Odpowiedź uzasadnij - podaj jedną, widoczną na zdjęciu, cechę budowy charakterystyczną dla tego pokolenia.. tak, można zdefiniować taką regułę ale nie w sposób bezpośredni.. Zapisz (save) pytanie.. A. biegun północny (N) B. biegun południowy (S) 1.. OMAP-400 3 Zadanie 1.. Liczba, która jest podzielna przez 3 i nie jest podzielna przez 9, to A. Zaznacz True lub False.. A/ B A/ B 1. wychyla się, ponieważ przewodnik tenZaznacz poprawną odpowiedz.. Jak zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę .. pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem lub obok niego.. (0-1) Wybierz i zaznacz właściwe dokończenie zdania spośród A-B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.-3.. Rozwiązania zadań otwartych, tj.Oceń, czy poniższe zdania są zgodne z treścią nagrania.. O ceń, czy zdania są prawdziwe.. Zwojnice przedstawione na rysunku A. drgają.. 280° Zadanie 20.. Zadanie 9.. Igła magnetyczna umieszczona w pobliżu przewodnika, którym nie płynie prąd elektryczny, ( ) Zaznacz poprawnie każdy z biegunów magnetycznych Ziemi.. W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

wybierz poprawną odpowiedź.

Zakreśl .Zaznacz odpowiedź z poprawną kolejnością państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę pracujących według rodzajów działalności.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.. 1611 13.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. a)obecnośc komórek wydzielajacych śluz.. nad niepoprawnym fragmentem .. Zaznacz literę A, B, C lub D.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Jeżeli przez poprzeczny przekrój przewodnika w trzykrotnie dłuższymwiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tek-stu.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Wpisz dwie niepoprawne odpowiedzi.. C. męskiej komórki somatycznej.. W pewnej cząsteczce DNA cytozyna stanowi 30% jej zasad.7.. Wybierz odpowiedź (1 lub 2 ) i jej uzasadnienie (A lub B).. Rodzina nauczyła się grać na bębnach w Afryce.. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź .. Iloczyn liczb (-5) i 12 jest równy (-60).. 1.Zaznacz tę ceche budowy , która jest charakterystyczna tylko dla pęcherzyka płucnego.. Zapisz (save) pytanie.. Na czym polega metoda wstępująca?. W zadaniach 1.-5., 7.-11., 13.-17. wybierz poprawną odpowiedź i zaznacz ją znakiem X..

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Wpisz pytanie.. Zaznacz literę (A lub B) oraz jeden z numerów (1., 2., 3. lub 4.).. Zaznacz TAK lub NIE.. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Posiadasz dobrą intuicję!. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.B.. Zaznacz A, B lub C.. (0-2) Na rysunku przedstawiono okrąg o środku S i prostą k styczną do tego okręgu.. Pomyłki .Uzupełnij zdanie.. lub obok niegoGrupa B | stro na 2 z 2 8 Dokończ zdanie.. Które z poniżej wymienionych języków programowania realizują paradygmat programowania deklaratywnego?. 65 952 14.Czy suma liczb 25 i 112 jest liczbą pierwszą?. Możesz śmiało strzelać poprawne odpowiedzi, ponieważ masz bardzo dobrą intuicję.. .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ PILNE!. B. komórki jajowej.. Zaznacz literę A, B, C lub D. b True/False - prawda/fałsz.. Przeczytaj tekst.. (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y; − podaj nazwy obu parków narodowych.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Jaką długość mają adresy IPv4 32 bity Który z podanych zapisów dziesiętnych adresu odpowiada adresowi sieci zapisanemu binarnie 10101100 00011001 10010000 00000000 172 • 25 • 144 • 0 Z poniższych odpowiedzi wybierz nazwę domeny przeznaczonej dla instytucji rządowych: gov Zaznacz poprawną odpowiedź.Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania.. Podczas rodzinnych spotkań wszyscy muzykują..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt