Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia zamaluj dowolnym
Następnie.. Zadanie 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.1.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. a) Na osi czasu zaznaczono rok, w którym odbyła się bitwa pod Termopilami - 480 rok p.n.e. b) Na osi czasu umieszczono datę bitwy pod Maratonem- .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.1 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Uzupełnij tekst.13 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca cechy charakterystyczne dla budowliPrzyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę .. 22 lutego 2018 @Gość Na mapie, którą zamieściłam - ziemie należące do Państwa Zakonu Krzyżackiego zamalowane zostały kolorem niebieskim.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715)..

2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

b) Zakreskuj wiek X, w którym powstało państwo Polan.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Następnie wykonaj polecenia a) Zamaluj dowolnym kolorem okres średniowiecza,b) Uzupeł…Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1 rok n.e. 1000 rok 1500 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem okres średniowiecza.. Następnie.. Następnie wykonaj polecenia.. Niestety zdjęcie nie chce mi się zapisać więc wytłumacze:) Jest oś czasu ze .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku,gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. A) Czytaj na gtos Dodaj notatki .2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2 3 1350 rok 1400 rok 1450 rokPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego.. 1 rok n.e. 500 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej ziemie polskie w XII wieku (strona 181) i wykonaj polecenia w zeszycie.. 900 rok 950 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoli Nastçpnie wykonaj polecenia.. Sredniowiecze trwalo od wieku do wieku.. A założenie Akademii Krakowskiej .2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Zamaluj na osi czasu stulecie nazywane złotym wiekiem w dziejach Polski.. Prosze o szybką odpowiedź najlepiej w załącznikuPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.Następnie wykonaj polecenia.. - Jezus narodził się w 1 roku n.e. (data umowna).. b) Na osi kolorem seledynowym zamalowano okres życia Jezusa Chrystusa.C 3. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. b) uzupełnij zdanie.. Poniżej zostały przedstawione przyczyny zawarcia unii w Krewie.. Praca z osią czasu: a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zakreskuj wiek X, w którym powstało państwo Polan..

Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.

napisz notatkę z historii dowolnego polskiego miasta, które powstało w średniowieczu .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. + G) Dopasuj do strony Widok strony Wyjašnij, jakie byly najwaŽniejsze cele stawiane przed sztukq w šredniowieczu.. b) Oznacz pierwszy i ostatni rok złotego wieku.. b) Oznacz na osi datę śmierci Mieszka I.. Następnie wykonaj polecenia.. Wiek to sto lat.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Połącz każdą przyczynę z odpowiednią ilustracją lub ilustracjami.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.1.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok Praca z osią czasu a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w wyznaczone miejsce na osi czasu..

Następnie wykonaj polecenia.

b) Do pisz daty do podanych wydarzeń.. 6 Przyjrzyj się mapie ukazującej ziemie polskie w X wieku.. W 1618 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny wynoszący 990 tys. km².. b) Uzupełnij zdanie.. (./5 pkt) Praca z osią czasu .. M o r z e B a ł t y c k i e Milsko .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 7 Zadanie.. Tysi clecie to dziesi wieków.. Następnie wykonaj polecenia.. Średniowiecze trwało od wieku do wieku.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. Czerwonym kółkiem otoczono na osi czasu wiek, w którym udało się odczytać pismo hieroglificzne.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. Praca z czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem okres šredniowiecza.. Rozwiązania zadań .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zapału dowolnym kolorem ziemię naleźące do państwa krzyźackiego.. 1 rok n.e. 500 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.2.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zakreskuj wiek X, w którym powstało państwo Polan.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ .. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Określ, które z nich skłoniły do zawarcia unii stronę polską, które litewską, a które oba państwa.. średniowiecze trwało od _____ do ___ wieku.. 3.Uzupełnij tekst.2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. A wybuch I .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zakresuj wiek X, w którym powstało państwo Polan.. b) Zakreskuj wiek, w którym powstało państwo Polan.Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. a) zamaluj dowolnym kolorem okres średniowiecza.. b) Zakreskuj wiek X, w którym powstało państwo Polan.. Uzupełnij tekst.Przyjrzyj siç zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.Nastepnie wykonaj polecenia.. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.5 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A wybuch I .a) Na osi czasu zaznaczono rok, w którym narodził się Jezus z Nazaretu.. Następnie wykonaj polecenia..Komentarze

Brak komentarzy.