Kryteria oceny listu prywatnego cke
Na warsztat bierzemy bowiem list formalny, czyli jedną z form wypowiedzi na maturze rozszerzonej z języka angielskiego.Wiem, że wielu z Was najbardziej obawia się tej części, chociażby z tego względu, że pisanie zajmuje Wam sporo czasu.- dzielenie listu na części - dopisywanie brakujących części listu - daty, nagłówka, podpisu - zbiorowe pisanie treści za pomocą obrazków - zbiorowe pisanie całego listu - adresowanie koperty - ustalanie brakujących elementów w adresach i uzupełnianie ich Klasa II - dzielenie treści listu na zadania, stosowanie interpunkcjiKryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.KRYTERIA OCENY LISTU Kryteria oceniania Punktacja 1 TEMAT (0 - 4 pkt) Uwzględnienie w tekście informacji wskazujących na adresata z zagranicy.. Charakterystyczne elementy listu (miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna, podpis) 0 .dla rozprawki/artykułu/listu, np.: teza, tytuł, zwroty rozpoczynające i kończące, itp., kompozycja, segmentacja, czyli układ graficzny i uporządkowanie tekstu, długość pracy mieszcząca się w granicach 200-250 słów.. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.Kryteria oceny opisu sytuacji Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1..

1.Kryteria oceny opisu przeżyć wewnętrznych Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.

Język angielski - matura poziom rozszerzony .KRYTERIA OCENY LISTU Realizacja tematu (0-4 p.). 0 - 1 Ogólna charakterystyka wybranej miejscowości i zaprezentowanie co naj-mniej dwóch znajdujących się w niej obiektów.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.W dzisiejszym odcinku zabierzemy się za kwestie Waszej maturalnej twórczości literackiej!. 22 536 65 00 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w GdańskuJęzyk polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.. II KOMPOZYCJA (0 - 4)** 4.. Opis zdarzeń towarzyszących (co najmniej dwóch) 0 - 1p.. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI SŁUCHANIE odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich CZYTANIE czyta ze zrozumieniem na .. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI.Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś 1p..

Kryteria oceny Punktacja Realizacja tematu 1 Zgodność całości tekstu z tematem 0 - 2 p.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady) 0 - 1p.. Opis wydarzenia głównego 0 - 1p.. Obecność zwrotów do adresata (co najmniej dwa poza nagłówkiem) 0 - 1p.. W trakcie oceny zwraca się uwagę na wiele czynników.Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. 3 punkty II.. * Jeżeli uczeńcharakteryzuje inną postać (nieliteracką) lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych kryteriach.. Oznacza to, iż zamawiający nie może stosować dowolnych kryteriów oceny ofert, lecz tylko takie, które dotyczą oferowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA L.p.. Jedną z istotnych funkcji zarządzania jest ocena pracowników..

Pracodawca, który jej dokonuje, kieruje się najczęściej z góry określonymi kryteriami.

Zastosowanie słownictwa opisującego zewnętrzne i wewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady) 0 - 1p.. Co ocenia pracodawca?. II Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy) 0 - 2p.. - ubogie rozwinięcie tematu - 1 pkt.. Kryteria oceny listu prywatnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p.. 4.Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 9 Koncepcja niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłowne 15 Uzasadnienie [email protected] Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk..

III Obecność elementów charakterystycznych dla listu [miejscowość, data, nagłówek, podpis] 1p.

0-3 Kompozycja (0-4 p.). Język i styl 3 Zgodnie z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, składnią; przestrzeganie poprawnościKryteria oceny listu prywatnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Kryteria oceny interpretacji porównawczej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Koncepcja porównywania utworów Oceniając pracę pod względem koncepcji porównywaniaKryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. 2 ustawy PZP określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert winny odnosić się do przedmiotu zamówienia.. IV Odpowiedni układ graficzny .kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Elementy treści Elementy formy 4-3 2-1 0 10-9 5 pkt 4 pkt 3 pkt 8-7 4 pkt 3 pkt 2 pkt 6-5 3 pkt 2 pkt 1 pktNajpopularniejsze kryteria oceny pracowniczej Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-11-20.. Matura poziom rozszerzony: Matematyka - matura poziom rozszerzony.. Stopie ń rozwini ęcia tematu: - pełne rozwinięcie tematu - 3 pkt - cz ęściowe rozwini ęcie tematu - 2 pkt.. Stosowanie słownictwa dynamizującego akcję - np. nagle,15.LIST PRYWATNY Uczeń: I. Redaguje list zgodnie z tematem.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. 0 - 1CKE: Matura próbna język polski 2001: Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter; 0 komentarzy .. Opis elementów tła i scenerii (co najmniej trzy przykłady) 0 - 1p.. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ó[email protected] Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. 4.W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 91 ust.. 0 - 1 Dokładniejsze opisanie wybranego obiektu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt