Porownaj kreacje matki boskiej w bogurodzicy i lamencie
Zbadamy analogie w zastosowanej w utworach formie literackiej.Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne.. Język polski.. Dlatego "Bogurodzica" jest ściśle osadzona w średniowiecznej konwencji, natomiast "Lament" bliższy jest już renesansowym kreacjom wizerunku Matki Zbawiciela.Bogurodzica.. „Lament Świętokrzyski" jest formą monologu, zawierającego skargę Matki Boskiej pod krzyżem.. Elementy romantyczne w utworze G. Byrona, pt. „Giaur".W Bogurodzicy Matka Boska jest adresatką modlitwy i pośredniczy w wyjednaniu łask Jezusa dla wiernych.. Jak człowiek szuka współczucia u ludzi.Główną postacią występującą w obu tekstach jest Matka Boska - Maryja.. Charakteryzuje się wieloma przymiotami - jest Bogurodzicą .W "Bogurodzicy" występuje swoboda w posługiwaniu się synonimami , antonimami , rymem i podniosłym językiem religijnym , służącym wyrażeniu prośby do Chrystusa za wstawiennictwem Matki Boskiej i Jana Chrzciciela o pobożne życie i zbawienie wieczne.. Natomiast „Bogurodzica" jest rozbudowaną apostrofą , żarliwym , modlitewnym wezwaniem.Jak już zostało powiedziane, Bogurodzica jest modlitwą, zaś Lament świętokrzyski można określić jako plankt (płacz).. Zdawać się może, że Maryja jest tylko jedna, jak jeden jest Jezus i Bóg.. Matka Boska ukazana jest jeszcze jako opiekunka ludzi, która na wszelki sposób próbuje pomóc im pojednać się z Bogiem.Liczne utwory ukazywały postać Matki Boskiej w bardzo różny sposób.. Oba utwory prezentują dwa odmienne wizerunki Matki Boskiej.. Taki temat może się pojawić na egz.Porównanie obrazu Matki Boskiej w "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim".. W mojej wypowiedzi posłużę się dwoma utworami pokazującymi Matkę Boską w różnych scenach z jej życia i symbolizującymi inne uczucia jakie tym .. Jest to w ścisły sposób związane z wizerunkami Maryi, przedstawionymi w obu utworach.. W drugiej - modlitwa skierowana do Jezusa Chrystusa 'Bożyca', aby z pośrednictwem Jana Chrzciciela usłyszał ludzkie błagania o łaskawe życie i boskie zmiłowanie po śmierci.Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne.. W średniowiecznej literaturze ,w przedstawieniu osoby Matki Bożej mocno utrwaliły się dwa motywy: Deesis oraz Stabat Mater Dolorosa.. Porównaj ich życiowe postawy.Oba utwory prezentują dwa odmienne wizerunki Matki Boskiej.. Maria to osoba szczególna, wyróżniona przez Boga, przez niego wywyższona, to istota boska, jednocześnie jest bliska ludziom- do niej zanoszą prośby wierni, pośrednicy .Kreacja postaci Maryi - „Bogurodzica" i „Lament świętokrzyski" Dwa zabytki polskiej literatury "Bogurodzica" i "Lament Świętokrzyski" Postać Matki Boskiej w utworach: „Bogurodzica" i „Lament Świętokrzyski" Dwaj średniowieczni święci Franciszek i Aleksy.. W średniowieczu Matka Boska pełniła bardzo ważną rolę.. Podstawową różnicą między utworami, warunkującą wszystkie inne jest układ podmiot-adresat, a co za tym idzie sytuacja liryczna.Przydatność 85% Porównanie postaci Matki Boskiej przedstawionej w Bogurodzicy z jej postacią obecną w Lamencie Świętokrzyskim.. Wizerunek Maryi ukazuje w się w anonimowej "Bogurodzicy" i także anonimowym "Lamencie Świętokrzyskim" Z tego powodu obydwa te teksty można ze sobą porównać.. Porównamy obecne w nich wizerunki Matki Boskiej.. Matka Boska z Bogurodzicy to istota bardziej boska niż ludzka.. Jej literacki wizerunki spowodowały rozpowszechnianie się kultu maryjnego.. Udostępnij Wprowadzenie.Bogurodzica: adresat: Werni katoliccy cel wypowiedzi: spuszczenie łask, dobry byt na ziemi, ofiarowanie Jezusa całemu światu kreacja Maryi: "Bogurodzica-dziewica", sławiona Bogiem, łaskawa, dobra pani Lament świętokrzyski: nadawca:Maryja adresat: Matka Jezusa-Maryja cel wypowiedzi: Zlitowanie się nad cieriącym JezusemPorównanie wizerunku Matki Boskiej w "Lamencie Świętokrzyskim" i "Bogurodzicy".. W Bogurodzicy Maryja przedstawiona jest jako matka, która może być dumna z syna.. Zadamy pytanie o najważniejsze różnice między nimi.. Ukazywana była w momentach radości z narodzin Zbawiciela oraz smutku podczas jego konania na Krzyżu .. W Lamencie Świętokrzyskim Maryja jest przede wszystkim matką, która w traumatycznej sytuacji wyraża swoje uczucia: bólu,cierpienia, rozpaczy, bezsilności.. Motyw Deesis to wyobrażenie Chrystusa na tronie, jako Zbawiciela i Sędziego, w otoczeniu przedstawionych w modlitewnych .Read more "Porównaj wizerunki Matki Boskiej w "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim" Brak ocen " Dodaj komentarz.. W Bogurodzicy Maryja przedstawiona jest jako matka, która może być dumna z syna.. Jest obdarzona jego szczególnymi względami oraz uczestniczy w jego chwale.. Sama Matka Boska szuka ukojenia, spokoju i zrozumienia.. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. Najnowsze wpisy „Antygona" Sofoklesa - omówienie problematyki i budowy utworu.. Matka Boża jak każda matka cierpi nad niedolą swego umiłowanego dziecka.I Portret Maryi w „Bogurodzicy" Do Maryi odnoszą się następujące określenia: - „Bogurodzica" (Matka Boga) - „dziewica" - „Bogiem sławiena"(prze Boga sławiona) - „Matka zwolena" (Matka wybrana).. Jest ukazana jako zwykła, ziemska matka, cierpiąca po stracie ukochanego Syna, pozbawiona wszelkich boskich przymiotów.. W "Bogurodzicy" Matka Boska przedstawiona jest jako pośredniczka między Bogiem a ludźmi.Na czym polegają podobieństwa i różnice między sposobem kreacji Matki Boskiej w "Bogurodzicy" i "Lamencie świętokrzyskim"?. Widok bolejącego, ukrzyżowanego Syna jest powodem smutku i wyrażania uczuć towarzyszących temu bolesnemu widokowi.. Jest obdarzona jego szczególnymi względami oraz uczestniczy w jego chwale.. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. Przedstawiona jako osoba posiadająca szczególne względy u swojego syna, uciecha grzeszników, była adresatką wielu.Matka Boża jest także matką każdego z nas.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.. Podkreślano jej ludzką naturę, ale także Boskie macierzyństwo.. misterium Biblia modlitwa Bogurodzica katolicyzm protestantyzm Jezus doloryzm planktus apokryf Ewangelia św. Jana Deesis mariologia Maryja.. Matka Boska ukazana jest jeszcze jako opiekunka ludzi, która na wszelki sposób próbuje pomóc im pojednać się z Bogiem.Nie ma tutaj żadnych atrybutów boskości i wszechmocy.. W szczególny sposób łączyła więc ona niebo z ziemią a człowieka z Bogiem, stając się główną pośredniczką i orędowniczką ludzkich modlitw.Tak więc w " Lamencie Świętokrzyskim " Matka Boska zwraca się do swego Syna i do braci miłych.. Obraz cierpiącej Matki Bożej pojawia się w Lamencie świętokrzyskim.. Natomiast w " Bogurodzicy " przedstawiona jest jako łaskawa Pani, której życzliwość może wpływać na wyroki .Literatura średniowiecza często nawiązuje dp postaci Matki i Boga.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.. Omówienie „Dziadów" Adama Mickiewicza.. W Lamencie służą one uwydatnieniu emocji bohaterki, dramatyzmu utworu.W literaturze polskiej motyw lamentu znalazł się w XV‑wiecznej pieśni znanej pod kilkoma tytułami.. W "Lamencie Świętokrzyskim" zamiast tego zastosowano świadome środki stylistyczne .Przydatność 90% Porównanie przedstawienia postaci Matki Boskiej w dwóch tekstach: „Bogurodzicy" i „Posłuchajcie, bracia miła".. I mogłoby się zdawać, że można przedstawić ją tylko w jeden sposób- jako dobrą kobietę, matkę Jezusa, która widziała jego śmierć i wkrótce potem została wzięta .W Bogurodzicy środki te służą wyrażeniu jak największej ilości prawd teologicznych dotyczących Matki Bożej i jej Syna w jak najmniejszej liczbie słów oraz podkreśleniu majestatyczności Maryi.. Utwór zwany jest Lamentem świętokrzyskim albo Planktem świętokrzyskim, ponieważ jedyny znany zapis dzieła powstał w Górach Świętokrzyskich, w klasztorze benedyktynów na Łysej Górze.. Szkoła ponadpodstawowa.. Mimo to teksty te nie są do siebie podobne, jakby mogło się wydawać.. Inny tytuł to Żale Matki Boskiej pod krzyżem.W literaturze i sztuce średniowiecznej przedstawiano dwa wizerunki Matki Boskiej.. Średniowieczny teocentryzm sprawiał, że sztuka(w tym literatura) zazwyczaj podejmowała tematy religijne.Poeci owej epoki czynili bohaterami swoich utworów świętych oraz rodzinę Pana Jezusa.Przykładem jest ,,Bogurodzica'' i ,,Lament Świetokrzyski .Matka Boska w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim (2) Opis skrócony: Przypomnimy sobie teksty Bogurodzicy oraz Lamentu świętokrzyskiego.. Podstawową różnicą między utworami, warunkującą wszystkie inne jest układ podmiot-adresat, a co za tym idzie sytuacja liryczna.Wyobrażenie Matki Bożej w Bogurodzicy i w Lamencie świętokrzyskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt