Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego instrukcja
Zestaw przyrządów: wahadło Katera, sekundomierz, miarka milimetrowa.. Z wykonanego doświadczenia sporządz sprawozdanie.. Przesłane przez.. 2009 Imię i nazwisko Tech.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego.. Dla niewielkich kątów wychylenia z położenia równowagi (α 20˚), okres drgań takiego wahadła opisuje z wystarczającą dokładnością wzór: gdzie : l .Instrukcja do ćwiczenia nr 2 WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA PROSTEGO 1.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne wykorzystanie elementów teorii drgań harmonicznych do opisu ruchu wahadła o zmiennej długości.. Wykaz przyrządów - Wahadło matematyczne - Stoper - Przymiar 2.. Dla każdej pozycji ruchomej masy wykonywano pomiary dla obu osi zawie- .. Grzegorza Derfla, Instrukcje do ćwiczeń i Pracowni Fizycznej .FOTON 92, Wiosna 2006 41 DOŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Dagmara Sokołowska ze wstępem Z.Gołąb-Meyer Wstęp Pomiar przyspieszenia ziemskiego g powinien należeć do obowiązkowego kanonu doświad- czeń wykonywanych w szkole w klasach ponadgimnazjalnych.Celem tej pracy jest wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego w Warszawie (21°01'00'' E, 52°13'15'' N, 100m n.p.m.) przy użyciu wahadła matematycznego..

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego.

Protokół pomiarów i obliczeń Nr pary: Imię i nazwisko studenta: Kierunek studiów: Grupa: Data: Imię i nazwisko prowadzącego: Zaliczenie: Wykonanie ćwiczenia Przyrządy: różnicowe wahadło matematyczne, licznik okresów drgań.. Laboratorium fizyki.. chemiczna Semestr II Grupa 7 Nr lab.. Podstawa teoretyczna doświadczenia Okres drgań T wahadła matematycznego zależny jest od jego długości l zgodnie z zależnością: 2 l T g S, (1) gdzie - g jest wartością przyspieszenia ziemskiego.. Politechnika Warszawska.. Wykaz przyrządów - Wahadło matematyczne - Metalowy pierścień - Waga laboratoryjna - Suwmiarka - Stoper - Przymiar 2.. Błędy pomiarowe wynikają z trudności w uchwyceniu momentu, kiedy wahadło kończy swoje drganie.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego wahadłem(niepewnosc) Post autor: stezes1 » 2 maja 2015, o 17:22 Muszse obliczyć niepewność pomiaru jaka wystąpiła podczas wyznaczania przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.Doświadczalne wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego 1Strona Doświadczalne wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.. Nie dysponowaliśmy bardzo dobrym sprzętem, dlatego otrzymany przez nas wynik nie jest bardzo dokładny.. Okres drgań wahadła matematycznego nie zależy od amplitudy drgań.WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Instrukcja wykonawcza 1..

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą różnicowego wahadła matematycznego 3/4 3 /4 A6.

Prawo powszechnego ciążenia, pole grawitacyjne Ziemi, różnica między polem centralnym i jednorodnym, przyspieszenie ziemskie.. Metoda pomiaru Znając okres wahań wahadła Toraz jego długość lmożna w oparciu o wzór: T .Doświadczenie nr 2 TEMAT: WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA PROSTEGO Instrukcja dla studenta (opracowana przez dr Danutę Piwowarską) 1.. 84% Wahadło matematyczne ; 85% Drgania mechaniczne.. 1.1 ĆWICZENIE 17A WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO Instrukcja wykonawcza 1.. Drgania harmoniczne proste, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne.. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego na podstawie pomiaru okresu drgań wahadła matematycznego oraz sprawdzenie zależności okresu drgań wahadła od jegoCelem cwiczenia´ jest wyznaczenie wartosci´ przyspieszenia ziemskiego na pod-stawie pomiaru okresu drgan´ wahadła matematycznego oraz sprawdzenie zalez-˙ nosci´ okresu drgan´ wahadła od jego długosci.´ Wahadło matematyczne to ciało o niewielkich rozmiarach zawieszone na cienkiejA6.. Wahadło matematyczne to punkt materialny poruszający się po okręgu w płaszczyźnie pionowej w jednorodnym polu grawitacyjnym.Równanie ruchu wahadła określa wzór: + ⁡ =,gdzie: - kąt odchylenia wahadła od pionu w chwili ,- przyspieszenie ziemskie, - długość nici.Plik Wahadło rewersyjne Sprawozdanie.DOC na koncie użytkownika shadowman991 • folder Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego • Data dodania: 29 mar 2015WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO i REWERSYJNEGO Nr ćwiczenia 101 06.05. długośćWyznaczenie przyspieszenie ziemskiego we Wrocławiu, za pomocą wahadła matematycznego..

Oblicz okres wahań i częstotliwość.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

85% Zbadaj doświadczalnie czas trwania 20-stu wahnięć zbudowanego przez siebie wahadła.. Cele operacyjne: uczeń: opisuje budowę wahadła matematycznego i wahadła Foucaulta oraz dostrzega związki między tymi wahadłami,WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA FIZYCZNEGO KATERA NA ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ PAPIER MILIMETROWY FORMATU A4 ORAZ OŁÓWEK.. Zagadnienia do przygotowania ruch harmoniczny wahadło matematyczne i fizyczne inne zagadnienia po .Sprawozdanie - Wyznaczyć pięciokrotnie odległość l pomiędzy pomiędzy osiami obrotu O 1 i O 2 ( l .Wykład z podstaw teorii pomiarów oraz demonstracja, jak za pomocą wahadła matematycznego można zmierzyć przyspieszenie ziemskieWyznaczanie okresu drgań wahadła matematycznego polega na zmierzeniu czasu trwania kilku lub kilkudziesięciu wahnięć i podzieleniu wyniku tego pomiaru przez liczbę wahnięć.. 85% Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego; 82% Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.. 85% Zbadaj doświadczalnie czas trwania 20-stu wahnięć zbudowanego przez siebie wahadła.. Cel ćwiczenia • Poznanie budowy i zasady działania wahadła rewersyjnego.. Oblicz okres wahań i częstotliwość..

• Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego.

SkądWahadło matematyczne.. sz,2 sz,1,1,1 Po wychyleniu wahadła z położenia równowagi o kąt i swobodnym puszczeniu, zacznie ono wykonywaćWYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA RÓŻNICOWEGO 1.. Cele kształcenia Cel ogólny: zapoznanie ze sposobami, pomiaru przyspieszenia ziemskiego.. Zasadą pomiaru było mierzenie wartości określonej liczby okresów poziomych drgań wahadła za pomocą stopera.. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego.. Wykaz przyrządów • Wahało rewersyjne • Wahadło matematyczne • Miernik czasu 2.. Uniwersytet.. Cel ćwiczenia - Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera) .. Uznanie go za wahadło matematyczne oraz zastosowanie innegoWyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego 151 wychylenia wahadła prostego możemy zapisać: T2 0 −T 2 i = 4π 2 L 0 −L i g, (M6.4) gdzie T 0 jest okresem drgań wahadła prostego o długości L 0 (pomiar odniesienia, co oznacza wahadło o możliwie najkrótszej lub najdłuższej w warunkach ćwicze-WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO Instrukcja wykonawcza 1.. Zagadnienia teoretyczne —Ruch harmoniczny (równanie ruchu, wielkości charakteryzujące ruch harmoniczny).. Podstawy teoretyczne Oznaczmy przez: L - długość nici g - wartość przyspieszenia ziemskiego m - masę ciała zawieszonego na nici (nazywanego dalej "ciężarkiem")Za pomocą wahadła matematycznego udało nam się dość dokładnie zmierzyć wartość przyspieszenia ziemskiego.. Wprowadzenie Wahadło matematyczne - masa punktowa zawieszona na nierozciągliwej, nieważkiej nici.. 2016/2017Nie należy przepisywać wstępów z instrukcji do ćwiczenia, ani umieszczać kilkustronicowych wypisów z wikipedii, encyklopedii i książek naukowych.. T = t n n, gdzie: n - liczba wahnięć; t n - czas trwania n wahnięć.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie ruchu harmonicznego i jego praw, wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego, a także sprawdzenie praw izochronizmu.. Cel ćwiczenia - Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.uczniowie wykonują doświadczenia mające na celu wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt