Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to
Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko).. Wyróżnia się w jego wyniku podstawę słowotwórczą i formant, np. za-śpiewać, spaw-acz, naauczyciel-ka.W skład wyrazu pochodnego wchodzi wyraz podstawowy cały lub jego część, jest to temat wyrazu zwany podstawą słowotwórczą oraz druga część - formant (dom - domek, stal - stalowy).. kwiacia-rka.. dodana do podstawy słowotwórczej.. kwiaciar-ka.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. kwiaci-arka.. Część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego to podstawa słowotwórcza (np. pies - piesek), z kolei cząstka, za pomocą której tworzymy wyraz pochodny, to formant (w wyrazie piesek jest to -ek).. Zadanie 11 Zobacz podpowied .Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyPodział słowotwórczy wyrazu Dwuczłonowy podział wyrazów pochodnych.. kwiaciar-ka.. piłk-arski .Pomóż nam się rozwijać.. który jest nazywany PODSTAWĄ SŁOWOTWÓRCZĄ, do której dołączany jest FORMANT..

Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: answer choices .

Podstawa słowotwórcza - wspólna część wyrazu podstawowego i pochodnego, np.budowa wyrazu, w której można wyróżnić składnik wyrażający funkcje leksykalne oraz składnik określający funkcje gramatyczne, głównie fleksyjne.. nos - nosowy, pion - pionowy, rower - rowerek .. RDZEŃ to najmniejsza podstawa słowotwórcza w temacie niepodzielnego słowotwórczo wyrazu.. Wyraz pochodny powstaje właśnie poprzez dodanie do pnia jakiegoś formantu, np. ręk /a -- ręk /aw -- rękaw /iczka -- rękawicz /nik itp. Zwróćcie uwagę, że podstawa słowotwórcza "rośnie", poszerza się jak pień drzewa o kolejne .Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: A kwia-ciarka B kwiaci-arka C kwiaciar-ka D kwiacia-rka Zadanie 10 Zobacz podpowiedź Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: A piłk-arski B piłka-rski C piłkar-skiczłon przejęty z wyrazu podstawowego, czyli tzw. podstawę słowotwórczą, człon, przy pomocy którego ten wyraz utworzono, czyli formant słowotwórczy.. 6. a Poprawna odpowiedź cud - o - twór - ca LUB cud - o - twórca Schemat punktowania 1 p..

- poprawny podział wyrazu na cząstki słowotwórcze.Podstawa słowotwórcza i formant.

Odpowiedzi na pytania ze słowotwórstwa: Zadanie 1 Słowotwórstwo to dział nauki o języku, który się zajmuje: sposobem tworzenia wyrazów opisywaniem znaczenia wyrazów poprawnym zapisem wyrazów regułami rządzącymi odmianą wyrazów Zadanie 2 Zobacz podpowiedź Wyrazem podstawowym dla wyrazu nauczyciel jest: nauczać uczyć nauczanie uczeń Zadanie 3 Zobacz podpowiedź .Podstawa słowotwórcza t o wspólna część wyrazu podstawowego i pochodnego.. Jest składnikiem wszystkich wyrazów pochodnych, .Wyrazy - podział słowotwórczy WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. Definiuję je samodzielnie.. piłka-rski.. formacja słowotwórcza, wyraz mający określoną budowę słowotwórczą, a więc podzielny na temat (słowotwórczy) i formant słowotwórczy lub fleksyjny,Bardzo proszę o opinię w sprawie synonimiczności słów: słowo i wyraz.Wydawało mi się, że wyraz pasuje do słowa pisanego (wyraz w zdaniu, w tekście).. piłkar-ski.. piłkars-ki.. kwiaci-arka.. Wskazuję w wyrazie pochodnym podstawę słowotwórczą i formant,W skład wyrazu pochodnego wchodzi wyraz podstawowy cały lub jego część, jest to temat wyrazu zwany podstawą słowotwórczą oraz druga część - formant (dom - domek, stal - stalowy).. Jej inna nazwa to pień..

Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: answer choices .

piłka-rski.. Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: answer choices .. Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: piłka-rski piłkar-ski piłk-arski piłkars-ki Zadanie 11 Oboczności a : e, t : c' wystąpiły w wyrazach: złoto - złocisty kwiat - kwiecisty góra - górzysty las - lesisty Zadanie 12 Wyrazem podstawowym dla wyrazu szklanka jest: szklić szklany .Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: kwiaciar-ka .. Dziękujemy !😍 WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. 6) Formant - człon wyrazu pochodnego, dzięki któremu możemy formować nowy wyraz, najczęściej to konkretna cząstka (-ek, -za, -szy, itd.). Ze względu na funkcję formanty dzielą się na: fleksyjne - dodawane w procesie odmiany wyrazu przez osoby lub przypadki, bez zmiany kategorii gramatycznej; derywacyjne - gdy poprzez dodanie afiksu zmienia się kategoria gramatyczna wyrazu, na przykład z czasownika na rzeczownik.Dobry test przed sprawdzianem z polskiego:) - Test 4free.PL - bezpłatne za darmo komponent na stronę www dla WebmasteraDwie podstawy słowotwórcze ma wyraz: a) kątomierz b) cyrkiel c) ekierka d) linijka Zadanie 6 Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: a) kwiacia-rka b) kwiaciar-ka c) kwia-ciarka d) kwiaci-arka Zadanie 7 Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: a) piłk-arski -ski-ki9) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym..

Dzięki formantom ...Wyrazy - podział słowotwórczy.

kwiacia-rka.. Zadanie 10 Zobacz podpowiedź Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: piłkar-ski piłkars-ki piłk-arski piłka-rski.. W kontekście mowy raczej użyłbym słowa (powiedz/wypluj słowo, a nie wyraz).Niedawno przekonywano mnie, że to synonimy - sprawdziłem w słowniku (nowym) i rzeczywiście chyba można je stosować wymiennie.. Wyrazy pochodne to wyrazy, które zostały utworzone od innych wyrazów.. Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: answer choices .. piłkars-ki.. Podstawa słowotwórcza często różni się od wyrazu podstawowego obocznymi samogłoskami lub spółgłoskami (szkoła - szkółka o:ó).Q.. Podstawa słowotwórcza często różni się od wyrazu podstawowego obocznymi samogłoskami lub spółgłoskami (szkoła - szkółka o:ó).ucz yć - na uk a, zachodzi tu oboczność ucz: uk.. piłkar-ski.. Wśród formantów wyróżniamy: a) przedrostek (prefiks) - cząstka, którą się dodaje przed rdzeniem, np.Podział funkcjonalny.. Tags .Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. KOT - EK podstawa słowotwórcza formant słowotwórczy W skład podstawy słowotwórczej nie wchodzą końcówki fleksyjne, np.formant rdzeń podstawa słowotwórcza Zadanie 9 Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to: kwiaci-arka kwiacia-rka kwiaciar-ka kwia-ciarka Zadanie 10 Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to: piłkars-ki piłka-rski piłk-arski piłkar-ski Zadanie 11 Oboczności a : e .Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Odróżniam wyraz podstawowy od wyrazu pochodnego.. W wyrazach pochodnych można wskazać dwa człony: człon przejęty z wyrazu podstawowego, czyli tzw. podstawę słowotwórczą, człon, przy pomocy którego ten wyraz utworzono, czyli formant słowotwórczy.. Polub nasz Fanpage..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt