Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych
1.Uzupełnij zdania nazwami geograficznymi spośród podanych.- Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.. Równowadze ekologicznej w Tybecie zagraża rabunkowa gospodarka bogactwami naturalnymi.. Zapoznaj się z informacjami na temat położenia Arktyki (podręcznik - str. 172)oraz na temat jej środowiska przyrodniczego (str. 173).okołobiegunowych, wymienia gatunki roślin i zwierząt Arktyki, wymienia ludy i zajęcia ludności Arktyki, środowisko geograficzne Antarktydy, wyjaśnia dlaczego Antarktyda nazywana jest pustynią lodową, wymienia gatunki roślin i zwierząt Antarktydy, omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.- zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Na podstawie treści podręcznika str. 172 - 177 proszę wykonać zad.. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. w obszarach polarnych.. Zagadnienia: Położenie Arktyki i Antarktyki.. badania obszarów okołobiegunowych.. Uzupełnij kartę pracy ( wklej lub przepisz do zeszytu).2. Podaj zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.. Zapoznaj się z położeniem obszarów okołobiegunowych na mapie.. Jaki jest zakres badań obszarów okołobiegunowych (str. 180-181) 2. b) nadmierna emisja freonów i halonów c) wydobycie surowców mineralnych To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać Jak wygląda życie na polarnej stacji badawczej?.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Podręcznik str. 176-177 Ucząc się należy zwrócić uwagę na: 1.. Przeczytaj temat na str. 170-179.. Opisz główne cele i zakres badań prowadzonych w Arktyce i Antarktyce Pytania- Oliwia Uchal.. Proszę odpowiedzieć w zeszycie na cztery pytania ze strony 177.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. zakres współcześnie prowadzonych badań na obszarach okołobiegunowych.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych Jedną z przyczyn zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych jest topnienie lodowców spowodowane tzw. globalnym ociepleniem czego skutkiem są: .Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych: intensywne topnienie pokrywy lodowej spowodowane globalnym ocieplaniem się klimatu;Jakie zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych zachodzą obecnie?. 1-5 str. 82-82 02.06.2020 - Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.. Na podstawie podręcznika (str.1 70-179) oraz dostępnych informacji: a) Podaj podobieństwa i różnice charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki.Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się ze środowiskiem przyrodniczym Arktyki i Antarktyki oraz ze zmianami w tym środowisku..

4.zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Po lekcji powinniście: omówić położenie geograficzne obszarów okołobiegunowych na podstawie mapy ogólnogeograficznej omówić znaczenie terminów: góra lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowiec szelfowy, nunatak omówić środowisko geograficzne Arktyki• zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Przebieg pracy: 1. a) wzrost temperatury powietrza na Ziemi.. Jednym z pierwszych globalnych problemów, który odkryto nad Antarktydą była Dziura Ozonowa .do wymienionych przyczyn zmian w środowisku przyrodniczych obszarów polarnych dopisz po jednym przykładzie ich skótków.. Poznasz: status prawny Antarktydy.. Wyjaśnij terminy: góra lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowiec szelfowy, nunatak.W tytule e-maila musi znaleźć się koniecznie Moje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko Ucznia!. Topnieją zwykle w ciągu 6-12 lat.Odkłada się w mózgu, powodując nieodwracalne zmiany.. Jest w dwóch częściach: - 8 klasa- Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki cz.1 Arktyka ( ok. 6 min) - 8 klasa- Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki cz.2 Antarktyka (ok. 12 min)omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych .. polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.. Tradycyjnie odsłuchajcie sobie tą lekcję na You Tube ..

TEMAT : Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.. 2. Podaj czynniki wpływające na klimat Arktyki.. Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika str.str.172 -179 3.. Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia.. Globalne ocieplenie i jego wpływ na środowisko przyrodnicze (str. 176-177) 3.. Zapisanie tematu w zeszycie: Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Największe rzeki Azji mają źródła w .omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Czytaj uważnie tekst z podręcznika, analizuj mapy i wykresy, czytaj podpisy pod zdjęciami i wykonuj poniższe zadania.. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.. 3.w samym środowisku przyrodniczym; między warunkami naturalnymi i gospodarką człowieka; w gospodarce i życiu społeczno-kulturowym na poznawanych obszarach.. Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki .. Ten rodzaj poznania powinien pomóc uczniowi lepiej rozumieć współczesną rzeczywistość, zachodzące w niej zmiany oraz zróżnicowanie regionalne świata.• zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych • omawia położenie geograficzne obszarów.. Wyjaśnij pojęcia: pak lodowy, Antarktyda, Układ Antarktyczny.. Zapisz temat lekcji: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.5..

5.omawiać zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.

Unoszone są prądami morskimi, najpierw najczęściej na wschodu na zachód przez Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, potem często przez śródoceaniczny Dryf Wiatrów Zachodnich.. Opisz osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych Zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki.. Podaj ich przyczyny i skut… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.wyjaśniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktyki; analizować zależności pomiędzy położeniem geograficznym obszarów okołobiegunowych a cechami środowiska przyrodniczego; wyjaśniać, co to jest Traktat Antarktyczny i dlaczego konieczne jest zachowanie statusu Antarktydy określonego w tym dokumencie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych?W 1977 roku naukowcy pracujący na Antarktydzie jako pierwsi dostrzegli zmiany w warstwie ozonowej otaczającej Ziemię.. Mapa witryny.. (lekcja online) Tematyka zajęć: - status prawny Antarktydy - badania obszarów okołobiegunowych - zakres współcześnie prowadzonych badań .Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktydzie.. Położenie i środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. - Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.Arktyka i Antarktyka - środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych Za kołami polarnymi - północnym (66°33'N) i południowym (66°33'S) - leżą dwa obszary, w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.. Szacuje się, że Ziemia utraciła już od 4% do 8% stratosferycznego ozonu.. TEMAT : Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Podręcznik str. 176-177 Ucząc się należy zwrócić uwagę na: 1.. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarnePoznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.. Stan środowiska naturalnego w Tybecie jest problemem międzynarodowym, gdyż wpływa na warunki w sąsiednich krajach, w których żyje połowa ludzkości.. 3.W tytule e-maila musi znaleźć się koniecznie Moje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko Ucznia!. Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia.. warunki życia w polarnej stacji .8. ogólnogeograficznej • omawia znaczenie terminów: góra lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowiec szelfowy, nunatak • omawia środowisko geograficzne ArktykiTemat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt