Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Plik Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu.docx na koncie użytkownika Miracz • folder Nadzór pedagogiczny • Data dodania: 22 sty 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyła w różnych zewnętrznych formach doskonalenia: warsztaty: - „Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu" - „Zanim dziecko pójdzie do szkoły - nowa podstawa programowa do przedszkola" - „Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej" - „Diagnoza ucznia o specjalnych potrzebach .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Imię i nazwisko xxxxxx 2.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić..

Projekt oceny dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb.

Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani Olgi Zatoń ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego .negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego .. Prosz?. mgr inż. xxxxx opiekun stażu p. xxxxxxxx nauczycielka xxxx w Gimnazjum nr xxxxx.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają jednak jakichkolwiek wskazówek dla .- Karta Nauczyciela /tj.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.W świetle przepisu art. 9c ust.. kursy, szkolenia, licea, przedszkola, artystyczne, podstawowe, policealne, .W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia stażu opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego..

Z 2018 r. poz. 1574)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU Imię i nazwisko nauczyciela: Wykształcenie oraz kwalifikacje pedagogiczne: Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Czas stażu: 01.09.2014 r.- 31.05.2015 r. Miejsce odbywania stażu: Opiekun stażu: Zgodnie z zapisem wynikającym z art.9c z dnia 26 stycznia 1982 r.-Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 42786 razy.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięW okresie stażu realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .W związku z powyższym od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań .Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegoW czasie kiedy nauczyciel pisze sprawozdanie za okres przebytego sta?u, jego opiekun przygotowuje projekt oceny (14 dni od dnia zako?czenia sta?u przez nauczyciela)..

I ...Ocena pracy nauczyciela w portalu Edux.pl.

do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.Opiekun stażu przedkłada dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego stażysty.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Autoprezentacja dorobku zawodowego Opis i analiza.. Ocena może być pozytywna bądź negatywna.Opiekun stażu jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu - dyrektor szkoły musi otrzymać projekt w terminie 14 dni od zakończenia stażu na awans nauczyciela (§ 5 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu..

pami?ta?, ?e jest to tylko projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta?u.

ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Małgorzaty Kmiecik nauczycielki w Publicznym Przedszkolu Nr 7, za okres stażu odbytego od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 maja 2009 roku.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997r.. § 8 ust.. Stażystka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci).Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Małgorzata Sojka - Choptiany Zatrudnienie w wymiarze : 25 godzin Nazwa placówki: Miejskie przedszkole Nr 4 w Oławie Imię i nazwisko opiekuna stażu: Wioletta Chmielewska Data rozpoczęcia stażu : 01 września 2011 rok Data .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. Nazwa szkoły xxxxxxx 3.Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy..Komentarze

Brak komentarzy.