Wójt jako kierownik urzędu gminy

Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status wójta, a w szczególności: 1) reprezentuje Gminę na zewnątrz i .Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie zadań należących do jego kompetencji w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.. Zadania Wójta.. Urząd jest aparatem pomocniczym wójta, nie posiadającym własnych kompetencji do podejmowania decyzji w imieniu gminy i do jej reprezentowania.Wójt, jako kierownik urzędu gminy,…


Czytaj więcej

Kierownik ośrodka pomocy społecznej kwalifikacje

W tym dniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie nieczynny.I.. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.. Uzasadnienie: Zakres tematyczny pytania uregulowany został w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s.. Wymagania niezbędne: Kandydatem może być osoba, która: a) jest obywatelem polskim; b) posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. …


Czytaj więcej

Kierownik specjalizacji medycyna rodzinna

zm.) Art.Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med.. ZADANIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI - wyciąg z ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.. Izabeli .Poniżej znajdą Państwo zadania kierownika specjalizacji określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty orazrozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r.. 28 marca został zamieszczony nowy załącznik nr 1- Wariant 4 do elektronicznego wni…


Czytaj więcej

Najważniejszą cechą kierownika uzasadnienie

Zawsze nosi ze sobą wielki plecak ze wszelkimi rodzajami narzędzi, akcesoriów i gadżetów, ma także „superzegarek", który oprócz godziny pokazuje takie informacje jak czas wschodu i zachodu słońca, oraz ma wbudowany alarm.Kierownicy duchowi i duszpasterze winni zwracać uwagę na to, aby ten mały płomień nie został zdławiony, ale był zachowany i podsycany.. Podszycie dobieramy w zależności od tego, jakim materiałem mamy obszyty wieniec kierownicy.. Współpracujący z zespołem; Kierowik nie tylko nad…


Czytaj więcej

Ramowy plan pracy kierownika kolonii

Każda grupa udaje się w inną stronę i zbiera informacje.W tej lekcji dowiesz się: 1. jak wygląda struktura placówki wypoczynku; 2. co to jest rada wychowawców; 3. jak powinien wyglądać ramowy program pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki; 4. jak zorganizować życie i rozkład dnia na kolonii; 5. jakie powinności powinna spełniać kolonia; 6. jak wygląda ramowy rozkład dnia; 7. jakie są prawa i obowiązki kolonistówRAMOWY PROGRAM KOLONII LETNIEJ: 1 dzień „PEŁNA CHATA" 13.00 Przyjazd, zakwaterowanie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt