Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki

XX wieku powstał pierwszy model makroekonomiczny (tzw. model Solowa-Swana), z którego wynikało, że tempo rozwoju gospodarki zależy wprost od szybkości wzrostu wiedzy.Skrzypek E., Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd.. 23, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2011. .. Kleer J., Gospodarka oparta na …


Czytaj więcej

Gospodarka oparta na wiedzy pdf

(OECD) •gospodarka, w której przedsiębiorstwa opierają swoją przewagę konkurencyjną na wiedzy, zaś jejGospodarka oparta na wiedzy ISSN 2083-2680 Szczecin 2016. w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Gospodarka oparta na wiedzy Szczecin 2016.. W literaturze przedmiotu stosunkowo często spotykamy się z określeniem, że Gospodarka Oparta na Wiedzy, jest to taki model współczesnego rozwoju gospodarczego, który bazuje w szczególności na innowacjach1.. 1 270 ELŻBIETA SKRZYPEK prof. dr hab. Elżbie…


Czytaj więcej

Gospodarka oparta na wiedzy oecd

Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red.. Założenie, iżWYDAWCA Urząd Statystyczny w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków tel.. To kapitał ludzki staje się kluczowym aktywem, a sukces gospodarki opartej na wiedzy jest pochodną zdolności:w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-nika, Toruń 2010, s. 39-41; A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy.. Koncepcja ta jest dość prost…


Czytaj więcej