Współpraca z rodzicami ankieta dla nauczycieli

Sylwia Legutko, Kinga Walkowicz.. Ankieta jest elementem podjętej przez nas ewaluacji wewnętrznej, służącej podnoszeniu efektywności pracy .Celem ankiety było zbadanie oczekiwań nauczycieli co do zakresu współpracy rodziców ze szkołą oraz określenie możliwości wpływania rodziców na funkcjonowanie placówki.. Analiza dokumentów szkolnych ( Statut, Program Wychowawczo-Profilaktyczny) 1.Prezentacja wyników ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów.. Żaden z ankietowanych nauczycieli…


Czytaj więcej

Współpraca nauczyciela z rodzicami pdf

Pedagog szkolny.. nauczyciel jest gotowy na kontakt z każdym rodzicem (zmęczonym, bezradnym, roszczeniowym),ANKIETA DLA RODZICÓW Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w zakresie współpracy szkoły z rodzicami.. Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane do celów badawczych dotyczących doskonalenia tego obszaru działalności szkoły.. Status rodziców w zreformowanej szkole 29 Rozdział II.. Rodzic chętnie będzie kontaktował …


Czytaj więcej

Jakie efekty dla przedszkola przynosi współpraca z rodzicami

Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju dzieci?. Średni wynik dla przedszkola wyniósł 2,3.. Zajęcia prowadzone przez rodziców (wykonujących ciekawe zawody lub posiadających atrakcyjne zainteresowania).. Wzmocnienie akceptacji własnej osoby.. Kontakty indywidualne:4.. Wypracować należy taki model współdziałania, aby przynosił on jak najszersze i najlepsze efekty.. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych Scenariusze zebrań, wskazówki do prowa…


Czytaj więcej

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Idea wiodąca programu innowacyjnego Współpraca z rodzicami Ideą wiodącą programu Współpraca z rodzicami jest współpraca nauczyciela z rodzicami, a w efekcie tego równomierny rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy dziecka; ukształtowanie człowieka edukabilnego, twórczego, samodzielnego oraz potrafiącego pracować w grupie czy zespole.Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu ma dwuwymiarowy charakter.. W ankiecie, która została przeprowadzona w miesiącu październiku, wzięło udział 62 rodziców pr…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt