Zapis kasowy typu kp przychód można rozliczyć z

Niewątpliwie oferowane przez pracodawcę pakiety dodatkowych świadczeń stanowią zachętę i są bardzo ważne w procesie naboru nowych pracowników, szczególnie wśród wyżej wykwalifikowanych .W raporcie kasowym należy wybrać operację kasową typu KW - >Wypłata zaliczki.. 100 / 234 Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234Faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego - ujmowanie towarów handlowych i materiałów podstawowych w KPiR.. 8 ustawy o VAT otrzymanie zaliczki w o…


Czytaj więcej

Jak rozliczyć fakturę na ryczałcie

Darmowy terminal to również szansa dla Twojego biznesu, sprawdź jak go otrzymać a potem poprawnie zaksięgować.Rozliczenie ryczałtem - jak prowadzić ewidencję przychodów.. Podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązany jest złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego na deklaracji PIT-28.Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od kontrahenta spoza białej listy podatników VAT Faktura krajowa rozliczana…


Czytaj więcej