Rozbiór logiczny zdania złożonego

Rozbiór gramatyczny: Joanna - rzeczownik, kupiła - czasownik, dzisiaj-przysłówek, ciekawą -przymotnik, książkę - rzeczownikZdania złożone współrzędnie częściej pojawiają się w codziennej komunikacji niż zdania podrzędne.. Było o zdaniach współrzędnie złożonych, ale warto przypomnieć także o tych złożonych podrzędnie, gdyż są one elementem wypowiedzeń wielokrotnie złożonych.. Pracę nad zdaniem najlepiej zacząć od czynności łatwych - wyodrębnienia podmiotu i orzeczenia, a można je od razu podkreś…


Czytaj więcej