Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020 wzór

Agnieszka Liszczyk.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Specyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres …


Czytaj więcej

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego doc

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest już dużo trudniejsze, czas do jego osiągnięcia również się rozszerza.. Imię i nazwisko xxxxxx 2.. Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju na rok szkolny 2018/ 2019 zrealizowała sumiennie i terminowo.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Plik Ocena dorobku zawodowego.…


Czytaj więcej

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020

Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r.Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego; Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się oawans na stopień nauczyciela kontraktowego na komisję kwalifikacyjną.. 21 dni •Dyrektor ustala ocenę dorobku .Nauczyciele kontraktowi i mianowani mają prawo rozpocząć staż w szkole, w której są zatrudnieni w ramach zastępstwa.. Jednocześnie informuję, …


Czytaj więcej

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego w przedszkolu

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Stażystka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci).5d.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Specyficzna sytuacja, w której znajdują…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt