Phrasal verbs lista z tłumaczeniem pdf

Health and Beauty 98 10 .Phrasal Verbs - słownictwo angielskie, tłumaczenie z wymową Czasownik frazowy (phrasal verb) uzyskiwany jest przez złączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma.. Get something across - skutecznie coś zakomunikować, przekazać coś w sposób zrozumiały.. Czasownik frazowy składa się z czasownika i przyimka (np. off, on, at, on) lub przysłówka (np. along, about, across), który nadaje czasownikowi nowe znaczenie.. Jak korzystać z listy?. Czasownik „get" oznacza d…


Czytaj więcej