Padaczka postępowanie ratownicze

Nie obejmują one me - tod diagnostycznych padaczki, szczegółowej klasyfikacji napadów padaczkowych i zasad terapii padaczek.Drgawki to krótkotrwałe, częste skurcze mięśni występujące niezależnie od naszej woli.. Jeśli chory wyczuwa napad, z pewnością udzieli informacji jakiej pomocy potrzebuje i poprosi, aby pozostać przy nim.. Na główną składową nachodzą urazy mó­zgu okołoporodowe i późne oraz ich powikłania - blizny między korą mózgu a oponami, krwiaki, zakażenia, guzy, ropnie i zaburzenia na…


Czytaj więcej