Opinia o uczniu zdolnym matematycznie

Uczeń (imię i nazwisko) Szkoły Podstawowej, jest uczniem bardzo dobrze opanowującym materiał i chcącym stale poszerzać umiejętności posługiwania się językiem angielskim, podczas lekcji wykazuje szczególne zdolności językowe.. - 2011, nr 6, s. 21-261 P.L 97-35, Ustawa o konsolidacji i doskonaleniu edukacji, 1981.. Wychowawca we współpracy z nauczycielami/ specjalistami pracującymi z uczniem wypełnia druk „Opinia o uczniu szczególnie uzdolnionym" w celu diagnozy pod kątem zdolności.. Coraz części…


Czytaj więcej