Opinia o rodzicu do sądu rodzinnego

To tak naprawdę istotny dowód z opinii biegłych.Opinia o uczniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, na podstawie art. 129, art. 130, art. 131 oraz art. 190a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.. Od początku roku szkolnego opuścił 4 dni nauki (12 - 15.11.2013r.. Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka w placówce, formach udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres…


Czytaj więcej