Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne

WSTĘP 1.1.. CPV - 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.WST ĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i od-bioru robót dotycz ących realizacji inwestycji p.n.. 1.Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania iSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH Inwes…


Czytaj więcej

Karta pracy instalacje i opłaty domowe

domowych.. 11:47 19.12.2017. opłaty za prąd, gaz itp. Z badania Platformy MAM „Świąteczne rachunki Polaków" wynika, że z powodu świąt nasze rachunki domowe rosną przeciętnie o 22%.. Faza realizacyjna.. Dzieci stoją lub siedzą w kółeczku, trzymając się za ręce.. kartkówka.. Zanim zabłyśnie światło.". i wykonaj ćwiczenie 8, ale tylko ustnie, nie wykonuj go pisemnie.. wykorzystaniem podręcznika s.122, 125).. Przebieg lekcji: Przeczytaj tekst z podręcznika- Rodzaje instalacji domowych i zastanów si…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt