Zgodą na badanie alkomatem wzór

Powód wyraził zgodę na badanie i nie żądał, aby do przeprowadzenia badania wezwać funkcjonariuszy Policji - ani przed przystąpieniem do badania, ani po badaniu, kiedy poznał jego wynik, z którym się nie zgadzał.Weryfikacja tego może następować poprzez wykonania badania alkomatem, na które pracownik powinien wyrazić zgodę.. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Prac…


Czytaj więcej