Test diagnostyczny z historii po szkole podstawowej

Test zamknięty z języka polskiego dla uczniów klasy IV .. dom, biegać, mam, kolorowy .. po, do, ku, i: i .Bezpłatne Arkusze Testów Siódmoklasisty weryfikują poziom wiedzy uczniów kończących klasę siódmą.Od 13 maja 2020 r. nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli bezpłatnie pobrać arkusze w formie plików PDF po zalogowaniu na stronie pobraniu materiałów każda szkoła może przeprowadzić test w dogodnym dla siebie terminie.Test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów nabyte w …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt