Dziennik zajęć rewalidacyjnych pdf

Czas realizacji - rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I -VI.Do dzienników szkolnych zaliczamy zarówno tradycyjne dzienniki lekcyjne, jak również dzienniki wspomagające prowadzenie zajęć dodatkowych (m.in.: Dzienniki Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2015 czy Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela MEN-42KN/2015).. Zajęcia rewalidacyjne mają dwa podstawowe aspekty: dydaktyczny i terapeutyczny.. Zajęcia rewalidacyjne trwaj…


Czytaj więcej