Indeks sprawności fizycznej zuchory kalkulator
Skoczność - Skok w dal z miejsca.. Policz liczbe klašnieé.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Służą one bowiem uczniowi do samooceny, nauczycielowi do diagnozy poziomu sprawności i umiejętności, a w konsekwencji do s Dla 15-letniego gimnazjalisty to raczej kiepski rezultat.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. I ndeks sprawności fizycznej Zuchory to test, który z założenia ma być sprawdzianem ogólnej kondycji zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt .Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory Indeks obejmuje 6 prób.. PSP nr 3 strona szkoły : Szkolna strona LOP : WASZE PROPOZYCJE (C) Paweł Majdura 2004 Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory: Test Sprawności Fizycznej Zuchory.. Wykonane mogą być w każdych warunkach.. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem.Staó w pozycji na bacz- nošé, nie zginajac nóg w kolanach.. Skocz w dal obunóŽ z miejsca.. W badaniach wykorzystano Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.. Szybko?Ä?. próba szybkości ruchów - bieg sprinterski w miejscu z równoczesnym klaśnięciem pod .Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1.. ?asnymi stopami.nasza sprawnoŚĆ fizyczna- indeks zuchory W walce z pandemią dużą uwagę przywiązuje się do przestrzegania szczególnej higieny, dbania o odporność organizmu, zachowania zdrowego stylu życia (odżywianie, sen itp.) oraz utrzymania sprawności fizycznej.Test Zuchory - pomoc - Kalkulatory ZdrowiaIndeks sprawności fizycznej Zuchory..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Naukowcom z norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii udało się opracować model, dzięki któremu można wyliczyć wyrażony liczbą stopień sprawności fizycznej danej osoby.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Tabele podaJq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Liczymy liczbÄ?. Za pomocą tego testu można ocenić poziom określonych zdolności motorycznych.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.Indeks sprawności fizycznej, którego autorem jest dr Krzysztof Zuchora z warszawskiej AWF, jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć.. Może on też posłużyć własnej samoocenieWitam, przesyłam Wam do realizacji zakres materiału z wychowania fizycznego 1.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. Zuchory .Indeks Sprawno?. Bieg sprinterski w miejscu.. Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, takW naszej szkole poziom sprawności fizycznej uczniów, diagnozujemy Testem Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchowy.. - Skok w dal z miejsca.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Dla 9-letniej dziewczynki to bardzo dobre osiągnięcie.Nieskomplikowany Test Zuchory, po którym przekonasz się, na jakim poziomie jest Twoja sprawność fizyczna.Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory 1..

Swoją metodykę pracy omawia na przykładzie Indeksu sprawności fizycznej Zuchory.

WYTRZYMAŁOŚĆ Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu, bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.. Wrzesień .. Wykonanie: na komendę "start" badany wykonuje bieg w miejscu w ciągu 10 sekund, unosząc wysoko kolana z jednoczesnym klaśnięciem pod ugiętą nogą.Kryteria tutaj przedstawione doskonale spełnia Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.. Zaokraglij wynik: mniej niž 1/2 stopy — w dót, wiecej niŽ 1/2 Stopy — w góre (gdy pomiar wyniesie np. wiecej niž 6,5 stopy, policzjako 7).. Poziom sprawności zależy od wieku.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory Siła mięśni brzucha Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem.. Dziewczęta Chłopcy Punkty 10 sek 30 sek minimalny 1 pkt 30 sek 1 min.. Autor artykułu opisuje, w jaki sposób monitoruje postępy uczniów.. PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY..

Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.

wysoko unoszqc kolana i klaszczqc pod unoszona noga.. ?ci Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. z wysokim unoszeniem kolan i kla?. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY.. Wszelkie jednak wyniki prób wymiernych nie powinny być oceniane stopniem szkolnym.. SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDŹWICACH.. Czy to dobry wynik?. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.. Czy zły?. Ktoś skacze w dal 139 cm.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Rezultat zmierz wlasnymi stopami.. Poniższy Test Sprawności Fizycznej został opracowany przez dr Krzysztof Zuchorę z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.. Nogi proste.. dostateczny 2 pkt 1 min.. Wykonaj ruchem ciaglym powolny skion tulowia w przód.. Co to oznacza?. - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. .Testy sprawnościowe, EUROFIT, Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi, Test sprawności ogólnej "Orlik", Test sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza, Test sprawności ogólnej dla personelu latającego S. Pilicza, Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory, Test sprawności ogólnej INKF, Test sprawności motorycznej L. Denisiuka, Test Sprawności .Dziękujemy za uwagę!.

Pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej wszystkich członków rodziny, bo zaproponowane ćwiczenia może ...Kalkulator sprawności fizycznej.

Ocena sprawności dla uczniów Indeks Sprawności Fizycznej jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć.. Liczba ta ma ogromne znaczenie zarówno dla danej osoby, jak i jej lekarza, gdyż pozwala ocenić jej ogólny stan zdrowia .Autorem Indeksu sprawno ści fizycznej jest dr Krzysztof Zuchora z AWF Warsza wa.. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - "nożyce poprzeczne".. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek.. Skoczno?Ä?. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20Kalkulator kondycji fizycznej służy do oceniania (wartościowania) wyników uzyskiwanych w testach sprawności fizycznej.. Liczy sie tylko poprawne wykonanieSprawdzianem aktualnego stanu sprawności ogólnej są testy analityczne, mierzące poziom poszczególnych cech motorycznych.. dobry 3 pkt 1,5 min.Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.. Poziom wykonania: sekuondIndeks Sprawności Fizycznej Zuchory..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt