Epodreczniki odczytywanie danych statystycznych
Zachęcam Was do udziału.. Zwróć uwagę na pojęcia: - dane statystyczne, - zmienne, - liczebność zmiennej, - tabela liczebności, częstości,MATEMATYKA - kl.3a - temat na 2 godz. lekcyjne Lekcja 8 i 9 - 26.05.2020 i 2.06.2020 Temat: Elementy statystyki opisowej - powtórzenie wiadomości.. 28.04.20 - wtorek Temat: Średnia arytmetyczna.MATEMATYKA - klasa 3b Lekcja 1 - 30.03.2020 Temat: Odczytywanie danych statystycznych .Temat: Następnie rozwiąż zadanie 1, 2 str. 202 zad.. Spośród obywateli polskich wyjeżdżających za granicę w 1997 roku około 40% wyjechało do Niemiec, a 8% na Słowację.Materiał składa się z sekcji: "Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różny sposób".. Temat 26 .Statystyka (niem.. Ćwiczenia - odczytywanie i interpretowanie danych - diagram kolumnowy, tabelka, dane tekstowe.Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.. Uczeń: odczytuje dane statystyczne przedstawione w formie tabel i wykresów, czyta legendę map, interpretuje i przekształca dane liczbowe zapisane w postaci tabel.. Wprowadzenie Zobacz przykładowe strony: • Materiał dodatkowy 1 • Materiał dodatkowy 2 • Materiał dodatkowy 3 Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i wybierz temat: Odczytywanie danych statystycznych..

TEMAT: Odczytywanie danych statystycznych.

Na dzisiejszej lekcji nadal ćwiczymy umiejętność sprawnego korzystania z informacji.. Dzisiaj poproszę, abyście wykonali: ćw.3,4,5/119 oraz ćw.6,7/120Typ danych determinuje formęgraficznąprzedstawiania ich w postaci wykresu, a więcto dane „wskazują",jaki wykres będzienajlepszy do ich prezentacji.. Odczytywanie i interpretacja danych statystycznych:Szkoła Podstawowa im.67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym.. Przetwarzam wzory matematyczne: 18%Temat lekcji: Zbieranie i odczytywanie danych statystycznych.. 22 ćwiczenia - w tym 13 interaktywnych na przedstawianie danych na wykresach i odczytywanie danych przedstawionych graficznie.Odczytywanie danych statystycznych.. Zbieraniem i udostępnianiem informacji na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego zajmuje się Główny Urząd Statystyczny - GUS, którego główna siedziba znajduje się w Warszawie.Materiał zawiera 33 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 25 ćwiczeń, w tym 16 interaktywnych.. Odczytywanie danych statystycznych.. Należy przygotować aktualne dane statystyczne do ich interpretacji lub jeśli uczniowie sprawnie odnaleźli się w zadaniu, toTEMAT: Odczytywanie danych statystycznych.. Metody/Techniki/Formy pracyOdczytywanie danych i elementy statystyki opisowej Klasa: VI szkoły podstawowej Czas realizacji: 45 minut Cele Cel główny: Wyszukiwanie i zapisywanie danych statystycznych..

Odczytywanie danych statystycznych.

Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaKLASA VII 23.06.2020r.. Obejrzyj film w którym sprawdzisz w jaki sposób w codziennym życiu analizuje się daneDane statystyczne mogą być uzyskiwane w różny sposób: poprzez sondaże, spisy, referenda, wywiady, badania.. W roku 1997 średnia długość życia kobiet wynosiła 77 lat, a mężczyzn 69 lat.. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące elementów statystyki opisowej z podręcznika str.216 - 219.. Temat 25: Statystyka - powtórzenie (22 czerwca) W ramach dzisiejszej lekcji proszę rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 118 i 119.. Cele szczegółowe (w przypadku uczniów ze SPE należy uwzględnić IPET/PDW): Uczeń: potrafi znaleźć i wykorzystać dostępne źródła informacji,MATEMATYKA - Klasa 3A Lekcja 1 - 31.03.2020 Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych .Temat: Odczytywanie danych statystycznych - interpretacja danych przedstawionych za pomocą tabel, diagramów, wykresów.. Przedstawiane są on najczęściej w formie graficznej, w postaci różnego rodzaju wykresów, diagramów.Materiał składa się z sekcji: "Odczytywanie i interpretowanie danych o prostokątach i trójkątach", "Odczytywanie i interpretowanie danych o Polsce", "Odczytywanie i interpretowanie danych z Internetu".. Materiały pomocnicze: 1..

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Zbieranie i opracowywanie danych (czyli statystyka) to umiejętność konieczna we współczesnym świecie.. polityki", od status, „państwo, stan") - nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał dodatkowy 2; Materiał dodatkowy 3; Lekcja 24.. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.. Ćwiczenia - odczytywanie i interpretowanie danych geometrycznych (o prostokątach i .2 Odczytywanie danych statystycznych 1 STATYSTYKA ODCZYTYWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH Przeciętna długość życia kobiet w Polsce wynosiła w 1950 roku 64 lata, a mężczyzn 59 lat.. Z punktu widzenia doboru wykresu do danych należywziąćpod uwagę szereg czynników: • skalępomiaru cech, wskaźników • rodzaj szeregu statystycznegoWskazanie, jak korzystać z wykresów i danych statystycznych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.. Typ diagramu zależy od rodzaju informacji, jaką chcemy przedstawić.. Z danymi statystycznymi spotykamy się na co dzień..

Proste przykłady na odczytywanie danych statystycznych z diagramów i tabeli.

Dane statystyczne mogą być uzyskiwane w różny sposób: poprzez sondaże, spisy, referenda, wywiady, badania.Wskazanie, jak korzystaćz wykresów i danych statystycznych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.. Odczytywanie danych z wykresów Przykład 1danych statystycznych nauczyciel wyjaśnia główne przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw, np. Europy.. Utrwalenie i powtórzenie.. Na dzisiejszej lekcji proszę rozwiązać:Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów.. Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 12 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.. Rozwiązanie proszę wysłać na adres [email protected] LEKCJA 03.06.2020.. Uczeń: odczytuje dane statystyczne przedstawione w formie tabel i wykresów, czyta legendę map, interpretuje i przekształca dane liczbowe zapisane w postaci tabel.. 2 przykłady przedstawiania graficznego danych na diagramach, również procentowych.. Cel ogólnyPrzedstawianie danych statystycznych Wskazówki metodyczne: Galerię można wykorzystać jako przypomnienie sposobu prezentacji danych, na przykład podczas zajęć poświęconych obliczeniom procentowym.. W życiu codziennym spotykamy się z wieloma informacjami.. Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu odczytywania danych .Temat: Odczytywanie danych statystycznych.. Zapraszam Was do dalszej pracy.. Notatka: Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem i analizowaniem różnych informacji.. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata .Odczytywanie danych statystycznych.. Przeczytaj sposoby przedstawiania danych z podręcznika przykład 1, 2 str. 201 i 202.. Wejdź ma stronę szkoły, tam zamieszczona została informacja o konkursie matematycznym.. Ważne Grupa mająca przygotować informacje o rozmieszczeniu ludności to grupa o obniżonych wymaganiach.. 64-700 Czarnków .. Romanowo Dolne 124.. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych", z łac. statisticus, „polityczny, dot.. Rozwiąż zadania zamknięte (zadania otwarte dla chętnych), w razie pytań napisz.Matematyka kl. 7 Tydzień 15.. Na tej lekcji nauczę się, jak odczytywać dane statystyczne.. Podstawa programowa.. TEMAT: Odczytywanie danych statystycznych.. Czas.. Etap edukacyjny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt