Karta pracy techniki inżynierii genetycznej
Strona 81.. 1Karta pracy „Podstawowe techniki inżynierii genetycznej cz. Techniki inżynierii genetycznej mają szerokie.. .inżynierii genetycznej w nauce i praktyce K_W07 W_04 ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, wskazuje możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy K_W09 UMIEJĘTNOŚCI U_01 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w inżynierii genetycznej K_U01Prezentacja1 - Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Tekst źródłowy1 - Sekwencjonowanie DNA Tekst źródłowy 2 - Enzymy restrykcyjne Tekst źródłowy 3 - Elektroforeza Tekst źródłowy 4 - PCR Tekst źródłowy5 - Wektory Karta pracy Film: Przebieg zajęć: 1.. Ogólne cele inżynierii genetycznej: modyfikacja DNA organizmów, wprowadzanie do DNA organizmów nowych genów, otrzymywanie dzięki ekspresji (uzewnętrznieniu informacji genetycznej zawartej w sekwencji nukleotydów) nowych genów .Cele zoperacjonalizowane UCZEŃ: Definiuje pojęcia: inżynieria genetyczna, profil genetyczny Wyjaśnia sposób wykorzystania badań nad DNA do ustalania tożsamości, pokrewieństwa, potwierdzania lub wykluczania ojcostwa Wymienia podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wymienia metody inżynierii genetycznej Zna zastosowanie analiz DNA w .Techniki inżynierii genetycznej osiągnęły obecnie taki stopień zaawansowania, że każda z setek milionów komórek ludzkiego ciała może być wykorzystana do stworzenia nowej istoty ludzkiej..

"Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

Inżynieria genetyczna to dziedzina z pogranicza nauki i technologii polegająca na wprowadzaniu zmian w materiale genetycznym (DNA, z którego zbudowane są chromosomy obecne w jądrze komórkowym) organizmów żywych.. Jednak mimo, że byłaby to osoba o identycznych genach, różniłaby się jednak charakterem czy inteligencją od pierwowzoru.Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Organizm zmodyfikowany genetycznie Organizmy GMO otrzymuje się przez: Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to taki organizm, którego cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.. O ile używanie klonowania do badań lub w działaniach mających na celu zachowanie rzadkich gatunków można jeszcze zaakceptować, to klonowanie np. ulubionego kota dla zabawy, lub co gorsza klonowanie człowieka jest wysoce nieetyczne.1.ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE 4. wstawienieTechniki inżynierii genetycznej 2013-03-11 19:51:40 Referat o inżynierii genetycznej i jej praktycznym zastosowaniu, POMOCY!.

9.Podstawowe techniki inynierii genetycznej wersja B 1.

Biotechnologia tradycyjna.Karta pracy do scenariusza lekcji 3 w cyklu "Biologia.. Wyjaśnię różnicę między organizmami zmodyfikowanymi genetycznie a organizmami transgenicznymi.. Po prostu".. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .Metody inżynierii genetycznej umożliwiają zastosowanie bardzo precyzyjnie ukierunkowanego podejścia: Tylko gen z pożądaną nową cechą jest przenoszony bezpośrednio na roślinę uprawną, Celem naszej pracy hodowlanej jest zapewnienie rolnikom odmian precyzyjnie spełniających ich oczekiwania.Mikroorganizm genetycznie zmodyfikowany (GMM) - mikroorganizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu technik: rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych kombinacji materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu .. Dział 1.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu..

Karty pracy ucznia.

Po prostu".. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.. Po gimnazjum (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: I liceum.. Technika polegająca na wykorzystywaniu różnic w prędkości poruszania się fragmentów cząsteczek DNA w polu elektrycznym.. 2009-12-03 19:11:24Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Zna ktoś odpowiedzi do zadań z karty pracy ucznia Biologia na czasie, kl. 1 liceum, Nowa Era od str.29 do str.36Biotechnologia i inżynieria genetyczna , Biologia na czasie ZP , Biologia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. tworzenie genetycznych kopii" - karta pracy 30 kB Karty pracy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Tematyka Wiedza i umiejętności 1.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Definicja inżynierii genetycznej.. Organizmy zmodyfikowane genetycznie mogą mieć .poznanie technik inżynierii genetycznej oraz wyjaśnia uczniom, że dzięki tym technikom tworzy się organizmy zmodyfikowane genetycznie.. dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Jolanta Holeczek Joanna Kobyłecka Jacek Pawłowski Karty pracy ucznia Biologia na czasie.. Karty pracy ucznia..

Strona 11 z 22 6.Karty pracy ucznia.

OcenianieTechniki inżynierii genetycznej mogą też służyć do klonowania.. Jest ona stosowana w badaniach z zakresu biotechnologii nowoczesnej.. Cząsteczki DNA służące do wprowadzania genów do określonych komórek.. Dział 1. inaczejTechniki inżynierii genetycznej osiągnęły obecnie taki stopień zaawansowania, że każda z setek milionów komórek ludzkiego ciała może być wykorzystana do stworzenia nowej istoty ludzkiej.. 3.Enzymy restrykcyjne INŻYNIERIA GENETYCZNA - dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.. Biotechnologia i inżynieria genetycznaKarta pracy do scenariusza lekcji 3 w cyklu "Biologia.. Inżynieria genetyczna ma ponadto duże znaczenie w rozwoju genetyki.Inżynierią genetyczną można określić postępowanie, które zmierza do określenia informacji genetycznej, wykorzystując w tym celu różne technologie.. Biotechnologia i inżynieria genetycznaKarta pracy do scenariusza lekcji 4 w cyklu "Biologia.. Wyjaśnię różnicę między organizmami zmodyfikowanymi genetycznie a organizmami .Karty pracy ucznia.. JAK WPROWADZIĆ GEN DO KOMÓRKI?. Dział 1.. Strona 80.. Organizmy, do których genomu wprowadzono materiał genetyczny innego gatunku.. Dział 1.. Wyjaśnię, czym zajmuje się inżynieria genetyczna.. B, D 2. a) Enzym restrykcyjny; b) Na przykad: przecinanie wektora w okrelonym miejscu oraz wycinanie genu z genomu jest wykorzystywane przy tworzeniu organizmw transgeniczych 3.. Po prostu".. Wyjaśnię, czym zajmuje się inżynieria genetyczna.. CEL LEKCJI: Dowiem się, jakie są podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. Techniki inżynierii genetycznej mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka.Dowiem się, jakie są podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. Po prostu".. Organizmy zmodyfikowane .Karta pracy z BIOLOGII nr 2 klasa I KLO poziom podstawowy Miesiąc - grudzień-styczeń-luty Dział II: Biotechnologia i inżynieria genetyczna.. Następnie rozdaje uczniom teksty .. Karta pracy - uczniowie rozwiązują kartę pracy przygotowaną przez nauczyciela.. Zmiany te mają na celu nadanie nowych lub ulepszenie obecnych cech i właściwości danego organizmu.6.. Po gimnazjum (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: I liceum.. Kartkówka 7.. Podstawowe techniki inzynierii genwtycznej wersja A i B. .. Bakteria na schemacie jest organizmem zmodyfikowanym genetycznie ponieważ wprowadzone do jej komórki ludzki gen kodujący insulinę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt