Barok świat wewnętrznych sprzeczności
Wszystkie materiały dodatkowe uczniowie otrzymują drogą mailową.. Podręcznik str. 132-145 .. Człowiek wobec nieskończoności człowiek wobec nieskończoności, filozofia Kartezjusza, filozofia Pascala 21 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1 część 2 Rok szkolny 2014/2015 Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1 część 2 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiałuBAROK - O EPOCE 39.. Tego typu kwestie, dylematy, tematy nurtowały i inspirowały poetów barokowych, były w związku z tym też często podejmowane.2.. III B T j. polski Temat: Analiza dzieła sztuki-ćwiczenia.. Forma z: Dziennik elektroniczny Tydzień II 04.05.2020r.. Oprócz tego, od początku zawieszenia zajęć, lekcje z języka polskiego prowadzone są online za pomocą Messengera i Discorda.z polskością identyfikowany.. Człowiek wobec nieskończoności - filozofia czasów baroku • streszcza fragmenty traktatów Kartezjusza: Medytacji o pierwszej filozofii i Rozprawy o metodzie .Wiersze Naborowskiego doskonale ukazują problemy i rozterki, dręczące ludzi baroku, a wynikające z trwającej kontrreformacji, zagubienia w świecie i obawy przed śmiercią..

3.T: Barok - świat wewnętrznych sprzeczności.

W baroku powstał polski krajobraz dworków szlacheckich, a ich siedzimy magnatów są dziś zabytkiem architektury.. Z jednej strony sięga do estetyki średniowiecznej, z drugiej czerpie z osiągnięć renesansu.. Niepokój i ozdobność w sztuce (również słowa), celem - wyrażenie uczuć oraz zaszokowanie odbiorcy pomysłem.Temat: Barok - świat wewnętrznych sprzeczności.. Zagadnienia: Nazwa i ramy czasowe epoki.. Był więc barok bogaty, pełen sprzeczności, niespokojny-Wewnętrzne rozdarcie człowieka baroku.. Barok w Polsce.. - połowa XVIII w. Kontrreformacja - lista ksiąg zakazanych, nakaz pokazywania scen religijnych, upadek piśmiennictwa, nietolerancja religijna.. Sztuka baroku.. Celem dzisiejszej lekcji będzie przeanalizowanie podstawowych informacji na temat epoki baroku.. Opracować zagadnienia w zeszytach.. II A T j. polski Temat: Szlachta - bohater zbiorowy Pana Tadeusza.. Wymień charakterystyczne cechy baroku jako formacji kulturowej.. Opisać rzeźbę EKSTAZA ŚW.TERESY (w zeszytach) Podręcznik str.142-145.. w tym obszarze sprzeczności jakim jest świat - musi.. Człowiek nieustannie musi walczyć z pokusami.Jak twierdzi Pascal: „człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą" - ludzie są jednocześnie wyjątkowymi istotami, które wyróżnia świadomość swojej sytuacji w świecie..

Barok - świat wewnętrznych sprzeczności - charakterystyka epoki.

Wzięła się ona bowiem od klejnotu - specyficznej perły o dziwnym kształcie, którą w portugalskim języku nazwano barocco (dziwny).. Światopogląd renesansowy nakazuje postrzegać świat i ludzi w perspektywie harmonii, porządku.Poezja metafizyczna-poszukuje odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek i jakie miejsce zajmuje w świecie.. Aktualności; O Bibliotece; Katalog On-line; Internat.. Tematykę taką podejmuje np. wiersz "Marność", który swym tytułem nawiązuje do starotestamentowej księgi Koheleta.Barok - świat wewnętrznych sprzeczności 11 • podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Barok", • oś czasu • Andrea Pozzo, Apoteoza św. Ignacego • pojęcia i terminy: barok, monarchia absolutna, kontrreformacja, indeks • wyjaśnia etymologię terminu barok • określa ramy czasowe epoki w Europie i w Polsce .Barok to epoka pełna kontrastów i przeciwieństw.. 30.03.2020 r. Sarmaty portret własny- „Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska.Barok świat wewnętrznych sprzeczności Barok, s oś czasu Andrea Pozzo, Apoteoza św. Ignacego (fragment) Hyacinthe Rigaud, Portret Ludwika XIV Peter Paul Rubens, Cuda św. Ignacego Loyoli pałac w Wilanowie Portret Antoniego Stanisława Szczuki barok, monarchia absolutna, kontrreformacja, indeks ksiąg zakazanych, zakon jezuitów .Tematy Barok- świat wewnętrznych sprzeczności..

Do zagadnień wrócimy we ...Barok- świat wewnętrznych sprzeczności.

I A LO g j. polski Temat: Szekspir i nowatorstwo teatru elżbietańskiego.. Temat: 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.. Duchowe niepokoje.. Plan wydarzeń w porządku chronologicznym.. 06.05.2020r.Barok jawi się wówczas jako logiczne następstwo odrodzenia: przejmuje i rozwija pewne jego elementy, a jednocześnie stanowi wyraźny dowód wyczerpania się i anachroniczności innych.. Gwarantem rozwiązania egzystencjalnych sprzeczności staje się Bóg.. Historia Szkoły; Patron; Statut; Biblioteka.. Dwoistość postaw - zgoda na świat nietrwały szukanie wartości.Barok (prawdopodobnie z port.. jak Donnę czy Rembrandt, widzi heroiczny tragizm w wewnętrznych sprzecznościach człowieka i daje im wyraz artystyczny, często w .Geneza nazwy "barok" (czyli skąd ta nazwa się wzięła) - lubię ten okres w literaturze jak i w malarstwie, sympatię zdobyła u mnie już na samym początku jego nazwa..

Sztuka baroku.

I właśnie w XVII w. zarysował się ostry podział na szlachtę i magnaterię: te pierwszą swojską, tę drugą związaną z zagranicą.. I C T pKultura epoki baroku, matura, wypracowania, opracowania, ściągi, gotowce .. równocześnie ukazywał świat bardziej w istocie realny, świat niemający wiele wspólnego z renesansowymi ideałami.. Przeczytaj Sonet IV (podr., s. 172).. Jej przedstawicielem jest Mikołaj Sęp Szarzyński.. Barok - opracowanie epoki.. Przeczytaj opracowanie, zrób notatkę.. (podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Barok", s. 88−92) Barok - informacje o epoce (wykorzystaj podręcznik oraz inne źródła informacji).. Wyjaśnij znaczenia pojęć: konceptyzm, oksymoron, paradoks, „vanitas".Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole; O Szkole.. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o życiu pozaziemskim.. Barok - świat wewnętrznych sprzeczności • wyjaśnić etymologię terminu barok • określić ramy czasowe epoki • określić ramy czasowe polskiego baroku • scharakteryzować podstawowe różnice pomiędzy renesansem a barokiem • wyjaśnić, dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojenświatem w twórczości Jana Kasprowicza 3.III B T Zajęcia z wychowawcą.. Barok - świat wewnętrznych sprzeczności nazwa i ramy czasowe epoki, czas wojen i umacniania się absolutyzmu, kontrreformacja, barok w Polsce, życie codzienne w baroku, teatr i opera 2 110. i 111. .. Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.. Wykonaj następujące polecenia.. Analizując treści zawarte w podręczniku str. 148 - 152 przygotuj notatkę, w której zawarte muszą zostać następujące informacje:Świat ludzki zbudowany jest na sprzecznościach, człowiek jako istota wewnętrznie rozdarta, ma poczucie marności wszystkiego, co doczesne - nietrwałości, ulotności.. Wyjaśnij etymologię terminu barok.. Pozwala On człowiekowi zwyciężyć w tym „straszliwym boju":Barok - świat wewnętrznych sprzeczności • wyjaśnia etymologię nazwy barok • określa ramy czasowe epoki • podaje daty początku i końca baroku w Polsce 47. i 48.. 2.Kontekst historyczny - na podstawie dzieł oraz wydarzeń przedstawionych na osi czasu (podręcznik, s.132-133) sformułuj wniosek na temat oblicza epoki.Temat: Barok - świat wewnętrznych sprzeczności.. Człowiek wobec nieskończoności - filozofia czasów baroku.. Poeta porównuje ludzkie życie do wiecznej walki z szatanem, światem i ciałem.. • podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.2, dział Barok, s. 132-137 1.Nazwa i ramy czasowe epoki.. Wacław Potocki- pozytywny obraz Sarmaty.. Paradoks polega na tym, że im bardziej dąży on do szczęścia, tym dalej od niego pozostaje.. Podanie o przyjęcie do internetu na rok szkolny 2020/2021; Regulamin rekrutacji do internatu na rok szkolny 2020/2021; Misja .108. i 109.. Forma z: e-podręcznik, dziennik elektroniczny, prezentacja multimedialna Klasa 2 aB Patrycja Konefał Przedmiot Zajęcia rewalidacyjne 2h Tematy Tworzenie planu wypowiedzi.. Konflikty polityczne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt